เนื้อเพลง Laugh Now, Cry Later คำอ่านไทย Ice Cube

[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Uh-huh, understand this
(อา ฮู , อั๊นเด้อรสแทนด ดิส)
I don’t give a f*ck about what y’all talkin about
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท ว๊อท ยอล ทอคกิ่น อะเบ๊าท)
I ain’t tryin to hear none of that sh*t
(ไอ เอน ทายอิน ทู เฮียร นัน อ็อฝ แดท ฌะ *ที)
N*gga I’ma do what I wanna do
(เอ็น *gga แอมอา ดู ว๊อท ไอ วอนนา ดู)
When I wanna do it, how I wanna do it
(เว็น นาย วอนนา ดู อิท , ฮาว ไอ วอนนา ดู อิท)
And you better hope I don’t do it to you
(แอนด์ ยู เบ๊ทเท่อร์ โฮพ ไอ ด้อนท์ ดู อิท ทู ยู)
Now, I don’t care what momma got to say
(นาว , ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท มอมมา ก็อท ทู เซย์)
I don’t care what grandmomma got to say
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท grandmomma ก็อท ทู เซย์)
N*gga I’m grown
(เอ็น *gga แอม กโรน)
Let me tell you a lil’ somethin about me
(เล็ท มี เทลล ยู อะ ลิล ซัมติน อะเบ๊าท มี)

I was born not to give a f*ck, wanna drink, get your cup
(ไอ วอส บอน น็อท ทู กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , วอนนา ดริ๊งค , เก็ท ยุร คัพ)
Turn it up, throw it up, take the world, blow it up
(เทิร์น หนิด อั๊พ , โธรว์ อิท อั๊พ , เท้ค เดอะ เวิลด , โบลว์ อิท อั๊พ)
Somebody slow it up, roll it up, smoke it up
(ซัมบอดี้ สโลว์ อิท อั๊พ , โรลล อิท อั๊พ , สโม๊ค อิท อั๊พ)
My own momma can’t keep me from loc’n up
(มาย โอว์น มอมมา แค็นท คี๊พ มี ฟรอม ลอคอฺ อั๊พ)
One ear out the other, one man out to smother
(วัน เอียร เอ๊าท ดิ อ๊อเธ่อร์ , วัน แมน เอ๊าท ทู ซมัฑเออะ)
The neighborhood, that left me here without my brother
(เดอะ เนเบอะฮุด , แดท เล๊ฟท มี เฮียร วิธเอ๊าท มาย บร๊าเท่อรํ)
F*ck you undercovers and you dirty motherf*ckers
(เอฟ *ck ยู อันเดอะคัฝเออะ แซน ยู เดอทิ motherf*ckers)
In the hood, that still f*ck without rubbers
(อิน เดอะ ฮุด , แดท สทิลล เอฟ *ck วิธเอ๊าท รั๊บเบ่อร์)
Club hop, bar hop, car shop, nail shop
(คลับ ฮ็อพ , บาร์ ฮ็อพ , คารํ ช๊อพ , เนล ช๊อพ)
To the mall, spend it all, why the hell not
(ทู เดอะ มอลล์ , สเพ็นด ดิท ออล , วาย เดอะ เฮ็ลล น็อท)
What bills, what rent, don’t know what’s spent
(ว๊อท บิลล์ , ว๊อท เร๊นท , ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ซเพ็นท)
Why you care, do you work for the government?
(วาย ยู แคร์ , ดู ยู เวิ๊ร์ค ฟอร์ เดอะ กัฝเอินเม็นท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
F*ck it homey, I’ma laugh now and cry later
(เอฟ *ck อิท โฮมี , แอมอา ล๊าฟ นาว แอนด์ คราย เลทเออะ)
Get your paper we can laugh now and cry later
(เก็ท ยุร เพ๊เพ่อร์ วี แคน ล๊าฟ นาว แอนด์ คราย เลทเออะ)
All you players you can laugh now and cry later
(ออล ยู เพย์เยอร์ ยู แคน ล๊าฟ นาว แอนด์ คราย เลทเออะ)
Investigators let you laugh now and cry later
(อินเฝซทิเกเทอะ เล็ท ยู ล๊าฟ นาว แอนด์ คราย เลทเออะ)

[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
See I’m a product of this urban decay
(ซี แอม มา โพร๊ดัคท อ็อฝ ดิส เอ๊อบั้น ดิเค)
A n*gga dyin for tomorrow, but live for today
(อะ เอ็น *gga ดายอิน ฟอร์ ทูม๊อโร่ว , บั๊ท ไล้ฝ ฟอร์ ทูเดย์)
A n*gga lie steal and borrow, and cheating’s okay
(อะ เอ็น *gga ไล สทีล แอนด์ บ๊อโร่ว , แอนด์ ชีดิง โอเค)
Don’t you tell these motherf*ckers that my name is O’Shea
(ด้อนท์ ยู เทลล ฑิส motherf*ckers แดท มาย เนม อีส OShea)
Cause I’ma f*ck up my baby’s credit, let him regret it
(ค๊อส แอมอา เอฟ *ck อั๊พ มาย เบ๊บี้ เคร๊ดิท , เล็ท ฮิม รีเกร๊ท ดิธ)
7 months old he’s already got a jail record
(เซฝเว่น มั้นธ โอลด์ อีส ออลเร๊ดี้ ก็อท ดา เจล เร๊คขอร์ด)
I’m the one to blame, put it in my momma name
(แอม ดิ วัน ทู เบลม , พุท ดิธ อิน มาย มอมมา เนม)
She’s a drama queen, but I got the bling bling
(ชี ซา ดร๊าม่า ควีน , บั๊ท ไอ ก็อท เดอะ บลิง บลิง)
I need the watch and the bracelet and the earrings
(ไอ นี๊ด เดอะ ว๊อทช แอนด์ เดอะ บเรซเล็ท แอนด์ ดิ เอียริง)
I need you all to show up at my hearings
(ไอ นี๊ด ยู ออล ทู โชว์ อั๊พ แอ็ท มาย เฮียริง)
Tell the judge I’m a nice n*gga, good n*gga
(เทลล เดอะ จั๊ดจ แอม มา ไน๊ซ์ เอ็น *gga , กู๊ด เอ็น *gga)
And I’ma play the sad face when he look n*gga
(แอนด์ แอมอา เพลย์ เดอะ แซ้ด เฟซ เว็น ฮี ลุ๊ค เอ็น *gga)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Interlude: repeat 2X]
([ อีนเทิลยูด : รีพี๊ท 2X ])
” The number you are calling was lost, and cannot be called back ”
(” เดอะ นั๊มเบ้อร์ ยู อาร์ คอลลิง วอส ล็อซท , แอนด์ แคนน็อท บี คอลลํ แบ็ค “)
” Your last call return service ”
(” ยุร ล๊าสท คอลลํ รีเทิร์น เซ๊อร์ฝิซ “)

[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
It’s f*cked up, that y’all won’t accept my calls
(อิทซ เอฟ *cked อั๊พ , แดท ยอล ว็อนท แอ๊คเซพท มาย คอลลํ)
Tell momma, at least she can send some drawers
(เทลล มอมมา , แอ็ท ลีซท ชี แคน เซ็นด ซัม ดรอเออะ)
These walls, make y’all forget about me
(ฑิส วอลล์ , เม้ค ยอล ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท มี)
I’m comin home, in 2033
(แอม คัมอิน โฮม , อิน 2033)
But that’s irrelevant, did you get the mail I sent
(บั๊ท แด้ท อีเรวเรเว้น , ดิด ยู เก็ท เดอะ เมล ไอ เซ็นท)
What I tell a b*tch, you better stay celibate
(ว๊อท ไอ เทลล อะ บี *tch , ยู เบ๊ทเท่อร์ สเทย์ เซลอิเบ็ท)
She start lyin to me, tell me who she ain’t f*ckin
(ชี สท๊าร์ท ลายอิน ทู มี , เทลล มี ฮู ชี เอน เอฟ *ckin)
Never tell me that my homeboys ain’t nothin
(เน๊เฝ่อร์ เทลล มี แดท มาย โฮมบอย เอน นอทติน)
Bun in the oven, it belong to my cousin
(บัน อิน ดิ โอ๊เฝ่น , อิท บีลอง ทู มาย เค๊าซิน)
Got the nerve, to tell me that you really love me
(ก็อท เดอะ เนิ๊ร์ฝ , ทู เทลล มี แดท ยู ริแอ็ลลิ ลัฝ มี)
[What?] I’ma kill her ass when a n*gga make parole
([ ว๊อท ] แอมอา คิลล์ เฮอ อาซ เว็น อะ เอ็น *gga เม้ค พะโรล)
Hit her with my cane, cause a n*gga gray and old
(ฮิท เฮอ วิธ มาย แคน , ค๊อส อะ เอ็น *gga กเร แอนด์ โอลด์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Outro: Ice Cube]
([ เอ๊าโต : ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Man, it ain’t right man
(แมน , อิท เอน ไร๊ท แมน)
Y’know y’all ain’t doin me right man
(Yknow ยอล เอน โดย มี ไร๊ท แมน)
A n*gga tryin to do right man
(อะ เอ็น *gga ทายอิน ทู ดู ไร๊ท แมน)
Y’know I’m tryin to change my life man, y’know?
(Yknow แอม ทายอิน ทู เช้งจํ มาย ไล๊ฟ แมน , yknow)
I done found the Lord while I’m in here, y’know?
(ไอ ดัน เฟานด เดอะ หลอร์ด ไวล์ แอม อิน เฮียร , yknow)
I I’m tryin to do right now, I mean
(ไอ แอม ทายอิน ทู ดู ไร๊ท นาว , ไอ มีน)
Y’know I’m sorry for everythang
(Yknow แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ เอฟรี่เตง)
That I, I I mean y’know
(แดท ไอ , ไอ ไอ มีน yknow)
That’s f*cked up how y’all doin me man
(แด้ท เอฟ *cked อั๊พ ฮาว ยอล โดย มี แมน)
Y’all n*ggaz could at least send me somethin
(ยอล เอ็น *ggaz เคิด แอ็ท ลีซท เซ็นด มี ซัมติน)

” Alright, first four guys, let’s go… lock it up ”
(” ออลไร๊ท , เฟิร์สท โฟ กาย , เล็ท โก ล๊อค อิท อั๊พ “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Laugh Now, Cry Later คำอ่านไทย Ice Cube

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น