เนื้อเพลง Never Get over You คำอ่านไทย Atomic Kitten

I’ll never get over you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)

I turn around, I see your face, my head is just an empty space,
(ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ , ไอ ซี ยุร เฟซ , มาย เฮด อีส จั๊สท แอน เอ๊มพที่ สเพ๊ซ ,)
Your kisses fade without a trace,
(ยุร คีสเซซ เฟด วิธเอ๊าท ดา เทร๊ซ ,)
Ooh I’ll never get over you,
(อู้ อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู ,)
Precious moments we were one,
(พรีเชี๊ยส โม๊เม้นท วี เวอ วัน ,)
But you’re life’s changed n’ you’ve moved on,
(บั๊ท ยัวร์ ไล๊ฟ เช้งจํ เอ็น ยู๊ฟ มู๊ฝ ออน ,)
Thinkin’ about you everyday,
(ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู เอวี่เดย์ ,)
Ooh I’ll never get over you
(อู้ อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)

I need to feel you once again,
(ไอ นี๊ด ทู ฟีล ยู วั๊นซ อะเกน ,)
Close to me remember when,
(โคลส ทู มี รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ,)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
My heart is restless like the wind, I’m missin’ something from within,
(มาย ฮาร์ท อีส เรซทเล็ซ ไล๊ค เดอะ วินด , แอม มิซซิน ซัมติง ฟรอม วิธอิน ,)
Until you bring it back again,
(อันทิล ยู บริง อิท แบ็ค อะเกน ,)
Ooh I’ll never get over you
(อู้ อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
Never get over, Never get over you
(เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร , เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
Never get over, Never get over you
(เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร , เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)

I don’t believe I made you leave, when you are strong and I’m naive,
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ ไอ เมด ยู ลี๊ฝ , เว็น ยู อาร์ สทรอง แอนด์ แอม นาอีฝ ,)
The feelings gone n’ now you’re free but me ,
(เดอะ ฟีลอิง กอน เอ็น นาว ยัวร์ ฟรี บั๊ท มี ,)
I’ll never get over you,
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู ,)
Need some time to find my way waitin’ for that brighter day,
(นี๊ด ซัม ไทม์ ทู ไฟนด์ มาย เวย์ เว๊ทดิน ฟอร์ แดท ไบท์เดอ เดย์ ,)
Let my love just fade away,
(เล็ท มาย ลัฝ จั๊สท เฟด อะเวย์ ,)
Ooh n’ then I’ll get over you
(อู้ เอ็น เด็น อิลล เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)

Time has come I realise,
(ไทม์ แฮ็ส คัม ไอ รีโอราย ,)
I shouldn’t need you in my life
(ไอ ชูดดึ่น นี๊ด ยู อิน มาย ไล๊ฟ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Ooh yeah, yeah
(อู้ เย่ , เย่)

I need to feel you once again,
(ไอ นี๊ด ทู ฟีล ยู วั๊นซ อะเกน ,)
Close to me remember when,
(โคลส ทู มี รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ,)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
My heart is restless like the wind, I’m missin’ something from within,
(มาย ฮาร์ท อีส เรซทเล็ซ ไล๊ค เดอะ วินด , แอม มิซซิน ซัมติง ฟรอม วิธอิน ,)
Until you bring it back again,
(อันทิล ยู บริง อิท แบ็ค อะเกน ,)
Ooh I’ll never get over you
(อู้ อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)

My heart is restless like the wind, I’m missin’ something from within,
(มาย ฮาร์ท อีส เรซทเล็ซ ไล๊ค เดอะ วินด , แอม มิซซิน ซัมติง ฟรอม วิธอิน ,)
Until you bring it back again,
(อันทิล ยู บริง อิท แบ็ค อะเกน ,)
Ooh I’ll never get over you
(อู้ อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)

Never get over, never get over you [repeat]
(เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร , เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู [ รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Get over You คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น