เนื้อเพลง Whoo Kid Freestyle คำอ่านไทย 50 Cent feat G-Unit (uncredited)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Yo this is 50 cent, yaknawsayin?
(โย ดิส ซิส 50 เซ็นท , yaknawsayin)
I’m here with my man Whoo Kid, you know how I put it down n*gga
(แอม เฮียร วิธ มาย แมน ฮู คิด , ยู โนว์ ฮาว ไอ พุท ดิธ เดาน เอ็น *gga)
It’s not safe around here as soon as the street lights
(อิทซ น็อท เซฟ อะราวนฺดฺ เฮียร แอส ซูน แอส เดอะ สทรีท ไล๊ท)
G-Unit n*gga
(จี ยูนิท เอ็น *gga)

[random shout outs]
([ แรนดัม เช๊าท เอ๊าท ])

[50 cent and G-Unit]
([ 50 เซ็นท แอนด์ จี ยูนิท ])
We can’t get Money selling weed…WE GON SELL COKE
(วี แค็นท เก็ท มั๊นนี่ เซลลิง วี วี ก็อน เซลล์ โคค)
Ain’t no money sellin’ coke… WE GON SELL DOPE
(เอน โน มั๊นนี่ เซลลิน โคค วี ก็อน เซลล์ โดพ)
Ain’t no money sellin’ dope… WE GON SELL X
(เอน โน มั๊นนี่ เซลลิน โดพ วี ก็อน เซลล์ เอ๊กซฺ)
And if n*ggaz wont by the X… WE GON SELL TECS
(แอนด์ อิ๊ฟ เอ็น *ggaz ว็อนท บาย เดอะ เอ๊กซฺ วี ก็อน เซลล์ TECS)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ๊งค ])
My advice for y’all n*ggaz is stop frontin
(มาย แอดไฝ๊ซ์ ฟอร์ ยอล เอ็น *ggaz อีส สท๊อพ ฟ้อนดิน)
‘Cause 50 say pop somethin’, I’m gon pop somethin’, what up?
(ค๊อส 50 เซย์ พ็อพ ซัมติน , แอม ก็อน พ็อพ ซัมติน , ว๊อท อั๊พ)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Don’t make me send a n*gga to you, 16 shot ruger
(ด้อนท์ เม้ค มี เซ็นด อะ เอ็น *gga ทู ยู , 16 ฌ็อท ruger)
Send twelve shots to you, run four in the clip
(เซ็นด ทเว้ลฝ ฌ็อท ทู ยู , รัน โฟ อิน เดอะ คลิพ)
Get in the whip, it’s a wrap
(เก็ท อิน เดอะ ฮวิพ , อิทซ ซา แร๊พ)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ๊งค ])
Nah f*ck that
(นาห์ เอฟ *ck แดท)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Man, you done hit the n*gga twice in the head, that’s that
(แมน , ยู ดัน ฮิท เดอะ เอ็น *gga ทไวซ อิน เดอะ เฮด , แด้ท แดท)
N*ggaz running with the steel out, now it’s time to peel out
(เอ็น *ggaz รันนิง วิธ เดอะ สทีล เอ๊าท , นาว อิทซ ไทม์ ทู พีล เอ๊าท)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ๊งค ])
50 let me drive
(50 เล็ท มี ไดร๊ฝ)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Nah I got this, n*gga chill out
(นาห์ ไอ ก็อท ดิส , เอ็น *gga ชิล เอ๊าท)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ๊งค ])
It’d be nice to get the n*ggaz ice, get it, give it back
(อิทด บี ไน๊ซ์ ทู เก็ท เดอะ เอ็น *ggaz ไอ๊ซ์ , เก็ท ดิธ , กี๊ฝ อิท แบ็ค)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Just get in the corner store cause it’s full of them A-rabs
(จั๊สท เก็ท อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ สโทร์ ค๊อส อิทซ ฟูล อ็อฝ เด็ม มา rabs)
They blowin’ the sh*t up like it’s okay
(เด โบลวิน เดอะ ฌะ *ที อั๊พ ไล๊ค อิทซ โอเค)
I got a bomb on my waist I’m Kamikaze [laughing]
(ไอ ก็อท ดา บอมบฺ ออน มาย เว๊สท แอม แคมิคาสิ [ ลาฟอิง ])
I dare Ds to get next to me
(ไอ แดร์ ดีสฺ ทู เก็ท เน๊กซท ทู มี)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ๊งค ])
Or a n*gga to creep up and put a tec to me [explosion]
(ออ รา เอ็น *gga ทู ครีพ อั๊พ แอนด์ พุท ดา tec ทู มี [ เอ็คซพโลฉัน ])
Yeah, yeah that’s it, it’s a freestyle
(เย่ , เย่ แด้ท ซิท , อิทซ ซา ฟรีสทาย)
The f*ck you want for free?
(เดอะ เอฟ *ck ยู ว้อนท ฟอร์ ฟรี)
F*cking A-rabs just ran the planes into the f*cking building
(เอฟ *คิง อะ rabs จั๊สท แร็น เดอะ เพลน อิ๊นทู เดอะ เอฟ *คิง บีลดิง)
Coke price went up 10 grand this f*cking week
(โคค ไพร๊ซ์ เว็นท อั๊พ เทน แกรนด์ ดิส เอฟ *คิง วี๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whoo Kid Freestyle คำอ่านไทย 50 Cent feat G-Unit (uncredited)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น