เนื้อเพลง Work It คำอ่านไทย Missy Elliott

DJ, please pick up your phone
(ดีเจ พลีซ พิค กั๊ฟ ยัวร์ โฟน)
I’m on the request line
(แอม ออน เดอะ รีเควส ไลน์)

This is a Missy Elliott one-time exclusive [Come on]
(ดิส ซิส ซา มิสซี เอลเลียต วัน ไทม์ เอคซฺคลูซิฟว [ คัมมอน ])
Is it worth it, let me work it
(อีส อิท เวิร์ธ อิท เล็ท มี เวิ๊ร์ค กิท)
I put my thing down, flip it and reverse it
(ไอ พุท มาย ติง ดาวน์ ฟลิพ อิท แอนด์ รีเฝิร์ส อิท)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ)

If you got a big, let me search it
(อิ๊ฟ ยู กอท ดา บิ๊ก เล็ท มี เซิร์ช อิท)
And find out how hard I gotta work ya
(แอนด์ ไฟนด์ เด๊า ฮาว ฮาร์ด ได กอทดา เวิ๊ร์ค ยา)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ)

I’d like to get to know ya so I could show ya
(อาย ไล๊ค ทู เก็ท ทู โนว์ ยา โซ ไอ คูด โชว์ ยา)
Put the pussy on ya like I told ya
(พุท เดอะ พุซซี่ ออน ยา ไล๊ค ไก โทลด ยา)
Gimme all your numbers so I could phone ya
(กิมมี ออล ยัวร์ นั๊มเบ้อร์ โซ ไอ คูด โฟน ยา)
Your girl actin’ stank then call me over
(ยัวร์ เกิร์ล แอคติน สแทงคฺ เด็น คอลลํ มี โอ๊เว่อร์)
Not on the bed, lay me on your sofa
(นอท ออน เดอะ เบ๊ด เลย์ มี ออน ยัวร์ โซฟา)
Phone before you come, I need to shave my chocha
(โฟน บีฟอร์ ยู คัม ไอ นี๊ด ทู เชฝ มาย โชชา)
You do or you don’t or you will or won’t ya
(ยู ดู ออ ยู โด้นท์ ออ ยู วิล ออ โวน ยา)
Go downtown and eat it like a vulture
(โก ดาวน์ทาวน์ แอนด์ อี๊ท ดิท ไล๊ค เก วัลเชอะ)
See my hips and my tips, don’t ya
(ซี มาย ฮิพ แซนด์ มาย ทิพ โด้นท์ ยา)
See my ass and my lips, don’t ya
(ซี มาย แอส แซนด์ มาย ลิพ โด้นท์ ยา)
Lost a few pounds and my whips for ya
(โลด ดา ฟิว พอนด์ แซนด์ มาย ฮวิพ ฟอร์ ยา)
This the kinda beat that go ra-ta-ta
(ดิส เดอะ คินดา บีท แดท โก รา ดา ดา)
Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta
(รา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Sex me so good I say blah-blah-blah
(เซ็กซ มี โซ กู๊ด ได เซย์ บลา บลา บลา)
Work it, I need a glass of water
(เวิ๊ร์ค กิท ไอ นี๊ด ดา กล๊าสส ซอฟ ว๊อเท่อร)
Boy, oh, boy, it’s good to know ya
(บอย โอ้ บอย อิทซ กู๊ด ทู โนว์ ยา)

Is it worth it, let me work it
(อีส อิท เวิร์ธ อิท เล็ท มี เวิ๊ร์ค กิท)
I put my thing down, flip it and reverse it
(ไอ พุท มาย ติง ดาวน์ ฟลิพ อิท แอนด์ รีเฝิร์ส อิท)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ)

If you got a big, let me search it
(อิ๊ฟ ยู กอท ดา บิ๊ก เล็ท มี เซิร์ช อิท)
And find out how hard I gotta work ya
(แอนด์ ไฟนด์ เด๊า ฮาว ฮาร์ด ได กอทดา เวิ๊ร์ค ยา)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ)
[Come on]
([ คัมมอน ])

If you a fly gal get your nails done
(อิ๊ฟ ยู อะ ฟลาย แกล เก็ท ยัวร์ เนล ดัน)
Get a pedicure, get your hair did
(เก็ท ดา เพดิคิว เก็ท ยัวร์ แฮร์ ดิด)
Boy, lift it up, let’s make a toast-a
(บอย ลิฟท ดิท อั๊พ เล็ท เม้ค เก โท๊สท ดา)
Let’s get drunk, that’s gon’ bring us closer
(เล็ท เก็ท ดรั๊งค แด้ท กอน บริง อัช โคลเซอ)
Don’t I look like a Halle Berry poster
(โด้นท์ ดาย ลุ๊ค ไล๊ค เก ฮัลลี เบอริ โพซเทอะ)
See the Belvedere playin’ tricks on ya
(ซี เดอะ บลาวฺดีเออ เพลย์ยิน ทริ๊ค ซอน ยา)
Girlfriend want to be like me, never
(เกลิลเฟรนดฺ ว้อนท ทู บี ไล๊ค มี เน๊เว่อร์)
You won’t find a bitch that’s even better
(ยู โวน ไฟนด์ ดา บิช แด้ท อี๊เฝ่น เบ๊ทเด่อร์)
I make you hot as Las Vegas weather
(ไอ เม้ค ยู ฮอท แอส ลาซ เวก้า เว๊เธ่อร)
Listen up close while I take it backwards
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ โคลส ไวล์ ไอ เท้ค กิท แบ็คเวิด)
[adsense]
I’m not a prostitute, but I could give you what you want
(แอม นอท ดา พร๊อซซิทิ้วท บั๊ท ดาย คูด กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท)
I love your braids and your mouth full of floss
(ไอ เลิฟ ยัวร์ เบรค แซนด์ ยัวร์ เม๊าธ ฟูล ลอฟ ฟลอส)
Love the way my ass go bum-bum-bum-bum
(เลิฟ เดอะ เวย์ มาย แอส โก บัม บัม บัม บัม)
Keep your eyes on my bum-bum-bum-bum-bum
(คี๊พ ยัวร์ อาย ซอน มาย บัม บัม บัม บัม บัม)
And think you can handle this gadong-a-dong-dong
(แอนด์ ตริ๊งค ยู แคน แฮ๊นเดิ้ล ดิส กาดอง อะ ดอง ดอง)
Take my thong off and my ass go vroom
(เท้ค มาย ธอง ออฟฟ แอนด์ มาย แอส โก วรูม)
Cut the lights off so you see what I could do
(คัท เดอะ ไล๊ท ออฟฟ โซ ยู ซี ว๊อท ดาย คูด ดู)

Is it worth it, let me work it
(อีส อิท เวิร์ธ อิท เล็ท มี เวิ๊ร์ค กิท)
I put my thing down, flip it and reverse it
(ไอ พุท มาย ติง ดาวน์ ฟลิพ อิท แอนด์ รีเฝิร์ส อิท)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I [Repeat: x2]
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ [ รีพี๊ท : x2 ])

If you got a big, let me search it
(อิ๊ฟ ยู กอท ดา บิ๊ก เล็ท มี เซิร์ช อิท)
And find out how hard I gotta work ya
(แอนด์ ไฟนด์ เด๊า ฮาว ฮาร์ด ได กอทดา เวิ๊ร์ค ยา)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ)
[Come on]
([ คัมมอน ])

Boys, boys, all type of boys
(บอย บอย ซอร์ ไท๊พ ออฟ บอย)
Black, white, Puerto Rican, Chinese boys
(แบล๊ค ไว๊ท เฟอร์โด ริกัน ไชนิส บอย)
Why-thai,-thai-o-toy-o-thai-thai
(วาย ไท ไท โอ ทอย โอ ไท ไท)
Rock-thai,-thai-o-toy-o-thai-thai
(ร๊อค ไท ไท โอ ทอย โอ ไท ไท)
Girls, girls, get that cash
(เกิร์ล เกิร์ล เก็ท แดท แค๊ช)
If it’s 9 to 5 or shakin’ your ass
(อิ๊ฟ อิทซ 9 ทู 5 ออ เช็กกิน ยัวร์ แอส)
Ain’t no shame, ladies do your thang
(เอน โน เชม เลดี้ ดู ยัวร์ เตง)
Just make sure you ahead of the game
(จั๊สท เม้ค ชัวร์ ยู อะเฮด ดอฟ เดอะ เกม)
Just ’cause I got a lot of fame supa
(จั๊สท ค๊อส ไอ กอท ดา รอด ดอฟ เฟม ซูป้า)
Prince couldn’t get me change my name papa
(พริ๊นซ์ คูดซึ่น เก็ท มี เช้งจํ มาย เนม พาพ่า)
Kunta Kinte a slave again, no sir
(คันดา คินดี อะ สเล๊ฝ อะเกน โน เซ่อร์)
Picture black sayin’, “Oh, yes a master”
(พิ๊คเจ้อร์ แบล๊ค เซยิน โอ้ เยส ซา ม๊าสเต้อร์)
Picture Lil’ Kim dating a pastor
(พิ๊คเจ้อร์ ลิล คิม เดดิ้ง อะ พาสเทอะ)
Minnie Me and Big Ren can out last ya
(มินนี่ มี แอนด์ บิ๊ก เรน แคน เอ๊าท ล๊าสท ยา)
Who is the best, I don’t have to ask ya
(ฮู อีส เดอะ เบ๊สท์ ดาย โด้นท์ แฮพ ทู อาสคฺ ยา)
When I come out you won’t even matter
(เว็น ไน คัม เอ๊าท ยู โวน อี๊เฝ่น แม๊ทเท่อร์)
Why you act dumb like “Uh, duh”
(วาย ยู แอ๊คท ดัมบ ไล๊ค อา ดู๊)
So you act dumb like “Uh, duh”
(โซ ยู แอ๊คท ดัมบ ไล๊ค อา ดู๊)
As the drummer boy go ba-rom-pop-pom-pom
(แอส เดอะ ดรัมเมอร์ บอย โก บา ร็อม พ๊อบ พอม พอม)
Give you some-some-some of this Cinnabun
(กี๊ฝ ยู ซัม ซัม ซัม ออฟ ดิส ซินนาบัน)

Is it worth it, let me work it
(อีส อิท เวิร์ธ อิท เล็ท มี เวิ๊ร์ค กิท)
I put my thing down, flip it and reverse it
(ไอ พุท มาย ติง ดาวน์ ฟลิพ อิท แอนด์ รีเฝิร์ส อิท)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ)

If you got a big, let me search it
(อิ๊ฟ ยู กอท ดา บิ๊ก เล็ท มี เซิร์ช อิท)
And find out how hard I gotta work ya
(แอนด์ ไฟนด์ เด๊า ฮาว ฮาร์ด ได กอทดา เวิ๊ร์ค ยา)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ)
Ti esrever dna ti pilf nwod gniht ym tup I
(ที เอเซร์เว่อร์ ดนา ที พลิวฟ์ นวอด จีไนทอฺ ยาม ทัป ไอ)
[Come on]
([ คัมมอน ])

To my fellas
(ทู มาย เฟลละ)
I like the way you work that
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู เวิ๊ร์ค แดท)
To my ladies
(ทู มาย เลดี้)
You sure know how to work that
(ยู ชัวร์ โนว์ ฮาว ทู เวิ๊ร์ค แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Work It คำอ่านไทย Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น