เนื้อเพลง What Kind of Man Would I Be? คำอ่านไทย Chicago

Girl, well, it’s been one of those days again
(เกิร์ล , เวลล , อิทซ บีน วัน อ็อฝ โฑส เดย์ อะเกน)
And it seems like the harder I try
(แอนด์ ดิท ซีม ไล๊ค เดอะ อาณ์เดอ ไอ ธราย)
Over and over, I’m right back where I began
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร , แอม ไร๊ท แบ็ค แวร์ ไอ บิแกน)
But you understand
(บั๊ท ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
Oh, girl, when nothing else in this world goes right
(โอ , เกิร์ล , เว็น นัธอิง เอ๊ลส อิน ดิส เวิลด โกซ ไร๊ท)
Oh, I just want to run to you
(โอ , ไอ จั๊สท ว้อนท ทู รัน ทู ยู)
You pull me through
(ยู พูลล มี ทรู)
Oh, baby, who wouldn’t wanna have you in their lives?
(โอ , เบ๊บี้ , ฮู วูดดึ่น วอนนา แฮ็ฝ ยู อิน แดร์ ไล้ฝ)

Tell me, what kind of man would I be?
(เทลล มี , ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ แมน เวิด ดาย บี)
Living a life without any meaning
(ลีฝอิง อะ ไล๊ฟ วิธเอ๊าท เอ๊นี่ มีนนิง)
And I know you could surely survive without me
(แอนด์ ดาย โนว์ ยู เคิด ฌูรลิ เซอร์ไฝ๊ฝ วิธเอ๊าท มี)
But if I have to live without you
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู)
Tell me, what kind of man would I be?
(เทลล มี , ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ แมน เวิด ดาย บี)

Times when it was pointless for me to try
(ไทม์ เว็น หนิด วอส พอยนทเล็ซ ฟอร์ มี ทู ธราย)
I was more than a desperate man
(ไอ วอส โม แฑ็น อะ เด๊สเพอเหรท แมน)
What seemed like forever
(ว๊อท ซีม ไล๊ค ฟอเร๊เฝ่อร)
Was gone with one touch of your hand
(วอส กอน วิธ วัน ทั๊ช อ็อฝ ยุร แฮนด์)
Oh, girl, if I could count all the sleepless nights
(โอ , เกิร์ล , อิ๊ฟ ฟาย เคิด เค้าทํ ดอร์ เดอะ ซลีพเล็ซ ไน๊ท)
When you were there for me
(เว็น ยู เวอ แดร์ ฟอร์ มี)
A fool could see
(อะ ฟูล เคิด ซี)
Woh, baby, Once I had found you there was no letting go
(โว้ , เบ๊บี้ , วั๊นซ ไอ แฮ็ด เฟานด ยู แดร์ วอส โน เลทดิง โก)

Tell me, what kind of man would I be?
(เทลล มี , ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ แมน เวิด ดาย บี)
Living a life without any meaning
(ลีฝอิง อะ ไล๊ฟ วิธเอ๊าท เอ๊นี่ มีนนิง)
And I know you could surely survive without me
(แอนด์ ดาย โนว์ ยู เคิด ฌูรลิ เซอร์ไฝ๊ฝ วิธเอ๊าท มี)
But if I have to live without you
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู)
Tell me, what kind of man would I be?
(เทลล มี , ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ แมน เวิด ดาย บี)

Tell me, what kind of man would I be?
(เทลล มี , ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ แมน เวิด ดาย บี)
Living a life without any meaning
(ลีฝอิง อะ ไล๊ฟ วิธเอ๊าท เอ๊นี่ มีนนิง)
And I know you could surely survive without me
(แอนด์ ดาย โนว์ ยู เคิด ฌูรลิ เซอร์ไฝ๊ฝ วิธเอ๊าท มี)
But if I have to live without you
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู)
Tell me, what kind of man would I be?
(เทลล มี , ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ แมน เวิด ดาย บี)

What kind of man would I be?
(ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ แมน เวิด ดาย บี)
Living a life without any meaning
(ลีฝอิง อะ ไล๊ฟ วิธเอ๊าท เอ๊นี่ มีนนิง)
And I know you could surely survive without me
(แอนด์ ดาย โนว์ ยู เคิด ฌูรลิ เซอร์ไฝ๊ฝ วิธเอ๊าท มี)
But if I have to live without you
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู)
Tell me, what kind of man
(เทลล มี , ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ แมน)
Tell me, what kind of man
(เทลล มี , ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ แมน)
Tell me, what kind of man would I be?
(เทลล มี , ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ แมน เวิด ดาย บี)
[What kind of man would I be?]
([ ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ แมน เวิด ดาย บี ])
Tell me, what kind of man would I be?
(เทลล มี , ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ แมน เวิด ดาย บี)
[What kind of man would I be?]
([ ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ แมน เวิด ดาย บี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Kind of Man Would I Be? คำอ่านไทย Chicago

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น