เนื้อเพลง Right Now (Na Na Na) คำอ่านไทย Akon

[verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Its been so long
(อิทซ บีน โซ ลอง)
That i havent seen your face
(แดท ดาย แฮฟเวน ซีน ยัวร์ เฟซ)
Im tryin to be strong but the stregth i have is washiing away
(แอม ทายอิน ทู บี สทรอง บั๊ท เดอะ สเต๊ซ ไอ แฮพ อีส วอสชีอิง อะเวย์)
It wont be long
(อิท โวน บี ลอง)
Before i get ya by my side and just hold you, tease you, squeeze you tell you whats been on my mind
(บีฟอร์ ไอ เก็ท ยา บาย มาย ไซด์ แอนด์ จั๊สท โฮลด์ ยู ทีซ ยู สควี๊ซ ยู เทลล ยู ว๊อท บีน ออน มาย ไมนด์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
Wish we never broke up right now na na
(วิ๊ช วี เน๊เว่อร์ โบค กั๊พ ไร๊ท นาว นา นา)
We need to link up right now na na
(วี นี๊ด ทู ลิ๊งค กั๊ฟ ไร๊ท นาว นา นา)
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
Wish we never broke up right now na na
(วิ๊ช วี เน๊เว่อร์ โบค กั๊พ ไร๊ท นาว นา นา)
We need to link up right now na na
(วี นี๊ด ทู ลิ๊งค กั๊ฟ ไร๊ท นาว นา นา)

[verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Girl i know, mistake were made between us two
(เกิร์ล ไอ โนว์ มิสเท้ค เวีย เมด บีทะวีน อัช ทู)
And we sure i asked that night even said some things werent true
(แอนด์ วี ชัวร์ ไอ อาสคฺ แดท ไน๊ท อี๊เฝ่น เซด ซัม ติงส์ เวินท์ ทรู)
Watch you grow and havent seen my girl since then why cant it be the way it was,
(ว๊อทช ยู โกรว์ แอนด์ แฮฟเวน ซีน มาย เกิร์ล ซิ๊นซ เด็น วาย แค้น ดิท บี เดอะ เวย์ อิท วอส)
Coz you were my only love friend
(คัซ ยู เวีย มาย โอ๊นลี่ เลิฟ เฟรน)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
Wish we never broke up right now na na
(วิ๊ช วี เน๊เว่อร์ โบค กั๊พ ไร๊ท นาว นา นา)
We need to link up right now na na
(วี นี๊ด ทู ลิ๊งค กั๊ฟ ไร๊ท นาว นา นา)
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
Wish we never broke up right now na na
(วิ๊ช วี เน๊เว่อร์ โบค กั๊พ ไร๊ท นาว นา นา)
We need to link up right now na na
(วี นี๊ด ทู ลิ๊งค กั๊ฟ ไร๊ท นาว นา นา)
[adsense]
[verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
I cant lie [i miss you much]
(ไอ แค้น ไล [ ไอ มิส ยู มัช ])
Watchin every day that goes by [i miss you much]
(วัดจิน เอ๊ฟรี่ เดย์ แดท โกซ บาย [ ไอ มิส ยู มัช ])
Till i get you back im gonna cry [yes i miss you much]
(ทิลล์ ไอ เก็ท ยู แบ็ค แอม กอนนา คราย [ เยส ซาย มิส ยู มัช ])
You are the apple in my eye [girl i miss you much]
(ยู อาร์ ดิ แอพ อิน มาย อาย [ เกิร์ล ไอ มิส ยู มัช ])
I cant lie [i miss you much]
(ไอ แค้น ไล [ ไอ มิส ยู มัช ])
Watchin every day that goes by [i miss you much]
(วัดจิน เอ๊ฟรี่ เดย์ แดท โกซ บาย [ ไอ มิส ยู มัช ])
Till i get you back im gonna cry [yes i miss you much]
(ทิลล์ ไอ เก็ท ยู แบ็ค แอม กอนนา คราย [ เยส ซาย มิส ยู มัช ])
You are the apple in my eye [girl i miss you much]
(ยู อาร์ ดิ แอพ อิน มาย อาย [ เกิร์ล ไอ มิส ยู มัช ])

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
Wish we never broke up right now na na
(วิ๊ช วี เน๊เว่อร์ โบค กั๊พ ไร๊ท นาว นา นา)
We need to link up right now na na
(วี นี๊ด ทู ลิ๊งค กั๊ฟ ไร๊ท นาว นา นา)
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
Wish we never broke up right now na na
(วิ๊ช วี เน๊เว่อร์ โบค กั๊พ ไร๊ท นาว นา นา)
We need to link up right now na na
(วี นี๊ด ทู ลิ๊งค กั๊ฟ ไร๊ท นาว นา นา)

[verse 4]
([ เฝิซ 4 ])
I want you to fly with me [i want you to fly]
(ไอ ว้อนท ยู ทู ฟลาย วิธ มี [ ไอ ว้อนท ยู ทู ฟลาย ])
I miss how you lie with me [miss how you lie]
(ไอ มิส ฮาว ยู ไล วิธ มี [ มิส ฮาว ยู ไล ])
Just wish you could dine with me [wish you could dine]
(จั๊สท วิ๊ช ยู คูด ไดนฺ วิธ มี [ วิ๊ช ยู คูด ไดนฺ ])
One at a grind with me [one at a grind with me]
(วัน แอ็ท ดา กรายด์ วิธ มี [ วัน แอ็ท ดา กรายด์ วิธ มี ])
I want you to fly with me [i want you to fly]
(ไอ ว้อนท ยู ทู ฟลาย วิธ มี [ ไอ ว้อนท ยู ทู ฟลาย ])
I miss how you lie with me [miss how you lie]
(ไอ มิส ฮาว ยู ไล วิธ มี [ มิส ฮาว ยู ไล ])
Just wish you could dine with me [wish you could dine]
(จั๊สท วิ๊ช ยู คูด ไดนฺ วิธ มี [ วิ๊ช ยู คูด ไดนฺ ])
One at a grind with me [oohhhh one at a grind with me]
(วัน แอ็ท ดา กรายด์ วิธ มี [ โอ้~ วัน แอ็ท ดา กรายด์ วิธ มี ])

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
Wish we never broke up right now na na
(วิ๊ช วี เน๊เว่อร์ โบค กั๊พ ไร๊ท นาว นา นา)
We need to link up right now na na
(วี นี๊ด ทู ลิ๊งค กั๊ฟ ไร๊ท นาว นา นา)
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
I wanna make love right now na na
(ไอ วอนนา เม้ค เลิฟ ไร๊ท นาว นา นา)
Wish we never broke up right now na na
(วิ๊ช วี เน๊เว่อร์ โบค กั๊พ ไร๊ท นาว นา นา)
We need to link up right now na na
(วี นี๊ด ทู ลิ๊งค กั๊ฟ ไร๊ท นาว นา นา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Right Now (Na Na Na) คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น