เนื้อเพลง Christmas Merry Christmas คำอ่านไทย Mu330

It’s like everyday every day’s Christmas its like everyday
(อิทซ ไล๊ค เอวี่เดย์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ ครีซมัซ อิทซ ไล๊ค เอวี่เดย์)
I think I could tell you I think I gotta tell you
(ไอ ทริ๊งค ไอ เคิด เทลล ยู ไอ ทริ๊งค ไอ กอททะ เทลล ยู)
You’ve set up permanent camp in my brain
(ยู๊ฟ เซ็ท อั๊พ เพ๊อร์มาเน้นท แค๊มพํ อิน มาย เบรน)
She’s holding out for someone
(ชี โฮลดิง เอ๊าท ฟอร์ ซัมวัน)
But she’s holding on to someone
(บั๊ท ชี โฮลดิง ออน ทู ซัมวัน)
I don’t know why it’s like it’s like everyday every day’s Christmas
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย อิทซ ไล๊ค อิทซ ไล๊ค เอวี่เดย์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ ครีซมัซ)
I spend time thinking about your hair
(ไอ สเพ็นด ไทม์ ติ้งกิง อะเบ๊าท ยุร แฮร์)
The way you brush it away from your eyes
(เดอะ เวย์ ยู บรัช อิท อะเวย์ ฟรอม ยุร อาย)
I waste my time stealing your stares
(ไอ เวซท มาย ไทม์ สติลลิง ยุร สแทร์)
I know they’re meant for other guys
(ไอ โนว์ เดรว เม็นท ฟอร์ อ๊อเธ่อร์ กาย)
I think I should tell you how much I think about you
(ไอ ทริ๊งค ไอ เชิด เทลล ยู ฮาว มัช ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู)
Didn’t mean to but you made a mess of me
(ดิ๊นอิน มีน ทู บั๊ท ยู เมด อะ เมซ อ็อฝ มี)
I’m holding out for someone
(แอม โฮลดิง เอ๊าท ฟอร์ ซัมวัน)
Are you holding out for someone?
(อาร์ ยู โฮลดิง เอ๊าท ฟอร์ ซัมวัน)
I need to know
(ไอ นี๊ด ทู โนว์)
It’s like its like everyday every day’s
(อิทซ ไล๊ค อิทซ ไล๊ค เอวี่เดย์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Christmas eve
(ครีซมัซ อี๊ฟ)

[Words and Music Traditional]
([ เวิร์ด แซน มิ๊วสิค ทระดีฌอะแน็ล ])

My money’s been spent on an empty apartment
(มาย มั๊นนี่ บีน ซเพ็นท ออน แอน เอ๊มพที่ อะพาทเม็นท)
The wind seeps thru the cracks it crawls down the walls and creeps up my back
(เดอะ วินด ซีพ ธรู เดอะ แคร๊ค ซิท ครอล เดาน เดอะ วอลล์ แซน ครีพ อั๊พ มาย แบ็ค)
Ever since you in September decided you do better than cracks
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ยู อิน เซ็พเทมเบอะ ดีไซด์ ยู ดู เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น แคร๊ค)
I want you back my car won’t go it’s buried in snow I think
(ไอ ว้อนท ยู แบ็ค มาย คารํ ว็อนท โก อิทซ เบ๊อรี่ อิน สโนว์ ไอ ทริ๊งค)
I lost my keys
(ไอ ล็อซท มาย คีย์)
The cracks are growing and I’m going to freeze
(เดอะ แคร๊ค แซร์ กโรอิง แอนด์ แอม โกอิ้ง ทู ฟรีส)
Ever since you in October
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ยู อิน อ็อคโทเบอะ)
decided you were over
(ดีไซด์ ยู เวอ โอ๊เฝ่อร)
with cracks I want you back
(วิธ แคร๊ค ซาย ว้อนท ยู แบ็ค)
I could fight the could
(ไอ เคิด ไฟ้ท เดอะ เคิด)
if I had you to hold
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด ยู ทู โฮลด์)
Without you I may crack
(วิธเอ๊าท ยู ไอ เมย์ แคร๊ค)
Last month you saw my walls
(ล๊าสท มั้นธ ยู ซอว์ มาย วอลล์)
and you were appalled
(แอนด์ ยู เวอ แอ็พพอล)
My toilet won’t flush I think all of the pipes have cracked from ice
(มาย ท๊อยเหล็ท ว็อนท ฟลัช ไอ ทริ๊งค ออล อ็อฝ เดอะ ไพพ แฮ็ฝ แคร๊ค ฟรอม ไอ๊ซ์)
Ever since this last November I couldn’t conceal the cracks
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ดิส ล๊าสท โนะเฝมเบอะ ไอ คูดซึ่น คอนซีล เดอะ แคร๊ค)
I want you back I could fight the cold if I had you to hold
(ไอ ว้อนท ยู แบ็ค ไอ เคิด ไฟ้ท เดอะ โคลด์ อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด ยู ทู โฮลด์)
I need you cuz I might snap
(ไอ นี๊ด ยู คัซ ไอ ไมท ซแน็พ)
I need you to fix my cracks
(ไอ นี๊ด ยู ทู ฟิกซ์ มาย แคร๊ค)

This guy just moved next door to me and
(ดิส กาย จั๊สท มู๊ฝ เน๊กซท ดอร์ ทู มี แอนด์)
I think he’s kind of strange
(ไอ ทริ๊งค อีส ไคนด์ อ็อฝ สเทร๊งจ)
I got this neighbor who wears shiny black boots
(ไอ ก็อท ดิส เนเบอะ ฮู แวร์ ไฌนอิ แบล๊ค บู๊ท)
and a big brass belt buckle with a big white beard
(แอนด์ อะ บิ๊ก บร๊าสสฺ เบ๊ลท์ บัคเคิล วิธ อะ บิ๊ก ไว๊ท เบียร์ด)
and tiny wire rim glasses with lots of short friends
(แอนด์ ไท๊นี่ ไวร์ ริม กลาซซิส วิธ ล็อท อ็อฝ ช๊อร์ท เฟรน)
Who wear pointy little shoes who sends reindeer
(ฮู แวร์ pointy ลิ๊ทเทิ่ล ชู ฮู เซ็นด เรนเดีย)
Out to get his paper who gets a ton of mail
(เอ๊าท ทู เก็ท ฮิส เพ๊เพ่อร์ ฮู เก็ท ซา ท็อง อ็อฝ เมล)
Mostly written in crayon who when I say ” hi ”
(โมซทลิ วึ้น อิน คเรอ็อน ฮู เว็น นาย เซย์ ” ไฮ “)
He says ” ho ho ho! ” Who’s a little overweight
(ฮี เซย์ ” โฮ โฮ โฮ ! ” ฮู ซา ลิ๊ทเทิ่ล โอ๊เว่อรเหวจท์)
But he seems pretty well natured
(บั๊ท ฮี ซีม พริ๊ทที่ เวลล เน๊เจ้อร์)
I think he eats a little too much milk and cookies
(ไอ ทริ๊งค ฮี อี๊ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทู มัช มิลค์ แอนด์ คูคอิ)
Who always seems to disappear round late December
(ฮู ออลเว ซีม ทู ดิสแอ๊พเพียร์ ราวนด เหลท ดิเซมเบอะ)
I’ll bet he’s visiting his family it’s probably
(อิลล เบ๊ท อีส ฝีสอิทิง ฮิส แฟ๊มิลี่ อิทซ พรอบอับลิ)
The only thing he does that’s slightly normal
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง ฮี โด แด้ท ซไลทลิ น๊อร์มอล)

Last year we went sledding til we couldn’t sled no more
(ล๊าสท เยียร์ วี เว็นท sleddings ทิล วี คูดซึ่น ซเล็ด โน โม)
It was so cold we went inside and threw
(อิท วอส โซ โคลด์ วี เว็นท อิ๊นไซด์ แอนด์ ธรู)
Our wet clothes on the floor, it seems like forever since
(เอ๊า เว๊ท คโลฑ ออน เดอะ ฟลอร์ , อิท ซีม ไล๊ค ฟอเร๊เฝ่อร ซิ๊นซ)
We warmed up together this year more than ever
(วี วอร์ม อั๊พ ทูเก๊ทเธ่อร์ ดิส เยียร์ โม แฑ็น เอ๊เฝ่อร์)
You let me put my hands where they wouldn’t be so cold
(ยู เล็ท มี พุท มาย แฮนด์ แวร์ เด วูดดึ่น บี โซ โคลด์)
And I remember how you laughed when I kissed your runny nose
(แอนด์ ดาย รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว ยู ล๊าฟ เว็น นาย คิสส ยุร รันนี่ โน้ส)
We made some hot chocolate but forgot all about it
(วี เมด ซัม ฮอท ชอคโอะลิท บั๊ท เฟาะกอท ดอร์ อะเบ๊าท ดิธ)
This year more than any year
(ดิส เยียร์ โม แฑ็น เอ๊นี่ เยียร์)
I wish I was coming home but the snow and ice has got
(ไอ วิ๊ช ไอ วอส คัมอิง โฮม บั๊ท เดอะ สโนว์ แอนด์ ไอ๊ซ์ แฮ็ส ก็อท)
Me stuck on the road
(มี ซทัค ออน เดอะ โร้ด)
If we were together I’d stay close forever
(อิ๊ฟ วี เวอ ทูเก๊ทเธ่อร์ อาย สเทย์ โคลส ฟอเร๊เฝ่อร)
This year more than ever I’m coming home
(ดิส เยียร์ โม แฑ็น เอ๊เฝ่อร์ แอม คัมอิง โฮม)

[Words and Music Traditional]
([ เวิร์ด แซน มิ๊วสิค ทระดีฌอะแน็ล ])

You’re not alone not alone as you feel
(ยัวร์ น็อท อะโลน น็อท อะโลน แอส ยู ฟีล)
She gets so depressed around Christmas late December
(ชี เก็ท โซ ดีเพรส อะราวนฺดฺ ครีซมัซ เหลท ดิเซมเบอะ)
Is the time to remember all the people who’ve left her
(อีส เดอะ ไทม์ ทู รีเม๊มเบ่อร์ ออล เดอะ พี๊เพิ่ล โอฝ เล๊ฟท เฮอ)
She’s more in tune with Halloween
(ชี โม อิน จูน วิธ แฮลโละวีน)
Do you know what I mean cuz all the ghosts
(ดู ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน คัซ ออล เดอะ โก๊สท)
They’re all fake and the ghosts of Christmas too real
(เดรว ออล เฟ้ค แอนด์ เดอะ โก๊สท อ็อฝ ครีซมัซ ทู เรียล)
to take Christmas dinner we say grace
(ทู เท้ค ครีซมัซ ดินเน่อร์ วี เซย์ เกร๊ซ)
we hold our hands and we stare at our plates
(วี โฮลด์ เอ๊า แฮนด์ แซน วี สแทร์ แอ็ท เอ๊า เพล๊ท)
What’s the secret to forget
(ว๊อท เดอะ ซี๊เขร็ท ทู ฟอร์เก๊ท)
How do we start to accept?
(ฮาว ดู วี สท๊าร์ท ทู แอ๊คเซพท)

Just three more days til Christmas and there’s
(จั๊สท ทรี โม เดย์ ทิล ครีซมัซ แซน แดร์)
Just one thing on my wish list I don’t care
(จั๊สท วัน ทริง ออน มาย วิ๊ช ลิสท ไอ ด้อนท์ แคร์)
If the snow doesn’t fall or if there’s no holly
(อิ๊ฟ เดอะ สโนว์ ดัสอินท ฟอลล์ ออ อิ๊ฟ แดร์ โน ฮอลลิ)
To deck the halls but if you were wrapped in
(ทู เด็ค เดอะ ฮอลล์ บั๊ท อิ๊ฟ ยู เวอ แร็พท อิน)
Ribbons of red and if you forgot what I had said
(รีบบัน อ็อฝ เร้ด แอนด์ อิ๊ฟ ยู เฟาะกอท ว๊อท ไอ แฮ็ด เซ็ด)
And if you were wearing Santa’s hat and grabbed
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เวอ เวียริง แซนดา แฮ็ท แอนด์ แกรบเบด)
My hand and took me back well the snow would fall
(มาย แฮนด์ แอนด์ ทุค มี แบ็ค เวลล เดอะ สโนว์ เวิด ฟอลล์)
And we’d deck the halls and the candy canes they
(แอนด์ เว็ด เด็ค เดอะ ฮอลล์ แซน เดอะ แค๊นดี้ แคน เด)
Would fall like rain and you’d dance under the tree
(เวิด ฟอลล์ ไล๊ค เรน แอนด์ ยูต แด๊นซ์ อั๊นเด้อร เดอะ ทรี)
With me just two more days til Christmas and I still
(วิธ มี จั๊สท ทู โม เดย์ ทิล ครีซมัซ แซน ดาย สทิลล)
Haven’t seen a package on that stands about five foot
(แฮฟเวน ซีน อะ แพคคิจ ออน แดท สแทนด์ อะเบ๊าท ไฟฝ ฟุ้ท)
Tall with little airholes in the sides I would throw
(ทอลล์ วิธ ลิ๊ทเทิ่ล airholes ซิน เดอะ ไซด์ ซาย เวิด โธรว์)
The wrapping to the sides and you’d be standing there
(เดอะ แรพพิง ทู เดอะ ไซด์ แซน ยูต บี ซแทนดิง แดร์)
All smiles just one more day til Christmas and I still
(ออล สไมล์ จั๊สท วัน โม เดย์ ทิล ครีซมัซ แซน ดาย สทิลล)
Feel so powerless, downtown you can hear the bells
(ฟีล โซ เพาเออะเล็ซ , ดาวน์ทาวน์ ยู แคน เฮียร เดอะ เบลล์)
And if I had reindeer and I had elves I would fly
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด เรนเดีย แอนด์ ดาย แฮ็ด เอ็ลฝส ซาย เวิด ฟลาย)
To your rooftop and bring you presents and we’d
(ทู ยุร รูฟทอบ แอนด์ บริง ยู เพร๊สเซ่นท แซน เว็ด)
Make up and then you would see my Christmas dreams
(เม้ค อั๊พ แอนด์ เด็น ยู เวิด ซี มาย ครีซมัซ ดรีม)
All come true in front of me
(ออล คัม ทรู อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)

Christmas Merry Christmas to you!
(ครีซมัซ เม๊อร์รี่ ครีซมัซ ทู ยู !)
Ho Ho Ho!
(โฮ โฮ โฮ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Christmas Merry Christmas คำอ่านไทย Mu330

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น