เนื้อเพลง If That’s Ok With You คำอ่านไทย Shayne Ward

I love the way that you look without your make up
(ไอ เลิฟ เดอะ เวย์ แดท ยู ลุ๊ค วิธเอ๊าท ยัวร์ เม้ค กั๊พ)
I had a girl before we met but we broke up
(ไอ แฮด ดา เกิร์ล บีฟอร์ วี เมท บั๊ท วี โบค กั๊พ)
Theres something ’bout you that makes me want to step up
(แดร์ ซัมติง เบ้าท์ ยู แดท เม้ค มี ว้อนท ทู สเท็พ อั๊พ)
Step up and be with u [If that’s ok with you]
(สเท็พ อั๊พ แอนด์ บี วิธ ยู [ อิ๊ฟ แด้ท โอเค วิธ ยู ])

We’ll keep the neighbors awake too late too late
(เวลล คี๊พ เดอะ เน๊บอร์ อะเว้ค ทู เหลท ทู เหลท)
cos imma make you feel so good thats how i see it happening
(คอส แอมมา เม้ค ยู ฟีล โซ กู๊ด แด้ท ฮาว ไอ ซี อิท แฮพเปนนิ่ง)
yeah, we’ll keep the neighbours awake too late too late
(เย่ เวลล คี๊พ เดอะ เนเบอร์ อะเว้ค ทู เหลท ทู เหลท)
cos baby I wanna step up and be with you [If that’s ok with you]
(คอส เบ๊บี้ ไอ วอนนา สเท็พ อั๊พ แอนด์ บี วิธ ยู [ อิ๊ฟ แด้ท โอเค วิธ ยู ])

* I’m gonna make you feel like you are heaven on earth
(* แอม กอนนา เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค ยู อาร์ เฮ๊ฝเว่น ออน เอิร์ทร)
I’m gonna thank your mother just for giving you birth
(แอม กอนนา แทร๊งค ยัวร์ ม๊าเธ่อร์ จั๊สท ฟอร์ กีฟวิ่ง ยู เบริ๊ท)
I’m gonna wanna hold you in my arms when you cry
(แอม กอนนา วอนนา โฮลด์ ยู อิน มาย อาร์ม เว็น ยู คราย)
If that’s ok with you [If that’s ok with you]
(อิ๊ฟ แด้ท โอเค วิธ ยู [ อิ๊ฟ แด้ท โอเค วิธ ยู ])
[adsense]
I wanna keep your toothbrush at my appartment
(ไอ วอนนา คี๊พ ยัวร์ ทูตบรัช แอ็ท มาย แอพพาทเม้น)
make a second set of keys and ask you to move in
(เม้ค เก เซ๊คคั่น เซ็ท ดอฟ คีย์ แซนด์ อาสคฺ ยู ทู มู๊ฝ อิน)
I’m not crazy , I know what I’m getting myself in
(แอม นอท เคซี่ ไอ โนว์ ว๊อท แอม เกทดิง มายเซลฟ์ อิน)
I wanna live with you [If that’s ok with you]
(ไอ วอนนา ลีฟ วิธ ยู [ อิ๊ฟ แด้ท โอเค วิธ ยู ])

* 2 time
(* 2 ไทม์)

If that’s ok with you [If that’s ok with you ]
(อิ๊ฟ แด้ท โอเค วิธ ยู [ อิ๊ฟ แด้ท โอเค วิธ ยู ])
yeah yeah
(เย่ เย่)
We’ll keep the neighbors awake too late too late
(เวลล คี๊พ เดอะ เน๊บอร์ อะเว้ค ทู เหลท ทู เหลท)
I wanna love you this way that way this way
(ไอ วอนนา เลิฟ ยู ดิส เวย์ แดท เวย์ ดิส เวย์)
We’ll keep the neighbors awake too late too late
(เวลล คี๊พ เดอะ เน๊บอร์ อะเว้ค ทู เหลท ทู เหลท)
I wanna love you this way that way this way
(ไอ วอนนา เลิฟ ยู ดิส เวย์ แดท เวย์ ดิส เวย์)

* 2 time
(* 2 ไทม์)

If that’s ok with you [If that’s ok with you ]
(อิ๊ฟ แด้ท โอเค วิธ ยู [ อิ๊ฟ แด้ท โอเค วิธ ยู ])
If that’s ok with you [If that’s ok with you ]
(อิ๊ฟ แด้ท โอเค วิธ ยู [ อิ๊ฟ แด้ท โอเค วิธ ยู ])
If that’s ok with you
(อิ๊ฟ แด้ท โอเค วิธ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If That’s Ok With You คำอ่านไทย Shayne Ward

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น