เนื้อเพลง Shake, Rattle and Roll คำอ่านไทย Elvis Presley

Well get out of that bed, wash your face and hands
(เวลล เก็ท เอ๊าท อ็อฝ แดท เบ๊ด , ว๊อช ยุร เฟซ แอนด์ แฮนด์)
Get out of that bed, wash your face and hands
(เก็ท เอ๊าท อ็อฝ แดท เบ๊ด , ว๊อช ยุร เฟซ แอนด์ แฮนด์)
Well get in that kitchen
(เวลล เก็ท อิน แดท คิ๊ทเช่น)
Make some noise with the pots and pans
(เม้ค ซัม น๊อยส วิธ เดอะ พ๊อท แซน แพน)
I believe it to my soul you’re the devil in nylon hose
(ไอ บีลี๊ฝ อิท ทู มาย โซล ยัวร์ เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน nylon โฮส)
I believe it to my soul you’re the devil in nylon hose
(ไอ บีลี๊ฝ อิท ทู มาย โซล ยัวร์ เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน nylon โฮส)
For the harder I work the faster my money goes
(ฟอร์ เดอะ อาณ์เดอ ไอ เวิ๊ร์ค เดอะ ฟาสเทอะ มาย มั๊นนี่ โกซ)

Well I said shake, rattle and roll
(เวลล ไอ เซ็ด เช้ค , แลเดิล แอนด์ โรลล)
I said shake rattle and roll
(ไอ เซ็ด เช้ค แลเดิล แอนด์ โรลล)
I said shake, rattle and roll
(ไอ เซ็ด เช้ค , แลเดิล แอนด์ โรลล)
I said shake rattle and roll
(ไอ เซ็ด เช้ค แลเดิล แอนด์ โรลล)
Well you won’t do right
(เวลล ยู ว็อนท ดู ไร๊ท)
To save your doggone soul
(ทู เซฝ ยุร ดอกกอน โซล)

Shake rattle and roll
(เช้ค แลเดิล แอนด์ โรลล)

I’m like the one-eyed cat peeping in a seafood store
(แอม ไล๊ค ดิ วัน อาย แค๊ท พีปพิง อิน อะ seafood สโทร์)
I’m like the one-eyed cat peeping in a seafood store
(แอม ไล๊ค ดิ วัน อาย แค๊ท พีปพิง อิน อะ seafood สโทร์)
Well I can look at you tell you ain’t no child no more
(เวลล ไอ แคน ลุ๊ค แกท ยู เทลล ยู เอน โน ชายลํดํ โน โม)
I believe you’re doing me wrong and now I know
(ไอ บีลี๊ฝ ยัวร์ ดูอิง มี รอง แอนด์ นาว ไอ โนว์)
I believe you’re doing me wrong and now I know
(ไอ บีลี๊ฝ ยัวร์ ดูอิง มี รอง แอนด์ นาว ไอ โนว์)
‘Cause the harder I work the faster my money goes
(ค๊อส เดอะ อาณ์เดอ ไอ เวิ๊ร์ค เดอะ ฟาสเทอะ มาย มั๊นนี่ โกซ)

Well I said shake, rattle and roll
(เวลล ไอ เซ็ด เช้ค , แลเดิล แอนด์ โรลล)
I said shake rattle and roll
(ไอ เซ็ด เช้ค แลเดิล แอนด์ โรลล)
I said shake, rattle and roll
(ไอ เซ็ด เช้ค , แลเดิล แอนด์ โรลล)
I said shake rattle and roll
(ไอ เซ็ด เช้ค แลเดิล แอนด์ โรลล)
Well you won’t do right
(เวลล ยู ว็อนท ดู ไร๊ท)
To save your doggone soul
(ทู เซฝ ยุร ดอกกอน โซล)

Play it again!
(เพลย์ อิท อะเกน !)

I went over the hill, way down underneath
(ไอ เว็นท โอ๊เฝ่อร เดอะ ฮิลล์ , เวย์ เดาน อันเดอะนีธ)
I went over the hill, way down underneath
(ไอ เว็นท โอ๊เฝ่อร เดอะ ฮิลล์ , เวย์ เดาน อันเดอะนีธ)
You make me roll my eyes
(ยู เม้ค มี โรลล มาย อาย)
And then you make me grit my teeth
(แอนด์ เด็น ยู เม้ค มี กริท มาย ทีท)

Well I said shake, rattle and roll
(เวลล ไอ เซ็ด เช้ค , แลเดิล แอนด์ โรลล)
I said shake rattle and roll
(ไอ เซ็ด เช้ค แลเดิล แอนด์ โรลล)
I said shake, rattle and roll
(ไอ เซ็ด เช้ค , แลเดิล แอนด์ โรลล)
I said shake rattle and roll
(ไอ เซ็ด เช้ค แลเดิล แอนด์ โรลล)
Well you won’t do right
(เวลล ยู ว็อนท ดู ไร๊ท)
To save your doggone soul
(ทู เซฝ ยุร ดอกกอน โซล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shake, Rattle and Roll คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น