เนื้อเพลง Do It Again (Put Ya Hands up) คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Roc-A-Fella
(ร็อค อะ เฟลลา)
Y’all know what this is
(ยอล โนว์ ว๊อท ดิส ซิส)
We givin y’all five seconds to put your drinks down
(วี กีฝอิน ยอล ไฟฝ เซ๊คคั่น ทู พุท ยุร ดริ๊งค เดาน)
and report to the dance floor immediately
(แอนด์ รีผอร์ท ทู เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์ อิมีดิอิทลิ)
All the bustas we giving y’all five seconds to get close to an exit
(ออล เดอะ บัสตร้า วี กีฝวิง ยอล ไฟฝ เซ๊คคั่น ทู เก็ท โคลส ทู แอน เอ๊กสิท)
It’s about to get real ugly in here
(อิทซ อะเบ๊าท ทู เก็ท เรียล อั๊กลี่ อิน เฮียร)
Five Seconds is up
(ไฟฝ เซ๊คคั่น ซิส อั๊พ)
Let’s go!
(เล็ท โก !)

Throw the hands up [uh, uh, uh]
(โธรว์ เดอะ แฮนด์ อั๊พ [ อา , อา , อา ])
Throw the hands up [N*ggaz]
(โธรว์ เดอะ แฮนด์ อั๊พ [ เอ็น *ggaz ])
Throw the hands up [B*tches]
(โธรว์ เดอะ แฮนด์ อั๊พ [ บี *tches ])
Throw the hands up [Bustas]
(โธรว์ เดอะ แฮนด์ อั๊พ [ บัสตร้า ])
Throw the hands up [Hustlers]
(โธรว์ เดอะ แฮนด์ อั๊พ [ ฮัซเลอะ ])
Throw the hands up [Hos]
(โธรว์ เดอะ แฮนด์ อั๊พ [ โฮซ ])
Throw the hands up [Posta’s]
(โธรว์ เดอะ แฮนด์ อั๊พ [ Postas ])
Throw the hands up [MAC]
(โธรว์ เดอะ แฮนด์ อั๊พ [ แมค ])

[Beanie Sigel]
([ Beanie Sigel ])
You know how Mac come through on the club tip
(ยู โนว์ ฮาว แมค คัม ทรู ออน เดอะ คลับ ทิพ)
Everybody real deep on that thug sh*t
(เอวี่บอดี้ เรียล ดี๊พ ออน แดท ธัก ฌะ *ที)
Cop Cris’ spray the club on that thug sh*t
(ค็อพ คริซ สเพรย์ เดอะ คลับ ออน แดท ธัก ฌะ *ที)
Cop frisks suits snub in the club quick
(ค็อพ ฟริซค ซุ๊ท ซนับ อิน เดอะ คลับ ควิค)
Told y’all real high, when I come through
(โทลด ยอล เรียล ไฮฮ , เว็น นาย คัม ทรู)
You can try if you want to, you can die if you want to
(ยู แคน ธราย อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู , ยู แคน ดาย อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู)
We hittin whores on the floor, whole crew be wild
(วี ฮิทดิน โฮ ออน เดอะ ฟลอร์ , โฮล ครู บี ไวลด์)
B*tch ” Back That Azz Up ” like Juvenile [huh]
(บี *tch ” แบ็ค แดท Azz อั๊พ ” ไล๊ค จูฝิไนล [ ฮู ])
When my peeps come through to spend a dime apiece
(เว็น มาย พีพ คัม ทรู ทู สเพ็นด อะ ไดม อะพีซ)
You know Mac come through with a line of freaks
(ยู โนว์ แมค คัม ทรู วิธ อะ ไลน์ อ็อฝ ฟรี๊ค)
Every b*tch on the hit be a 9 at least
(เอ๊เฝอร์รี่ บี *tch ออน เดอะ ฮิท บี อะ นาย แอ็ท ลีซท)
We getting head on the floor, while you grinding freaks
(วี เกดดดิ้ง เฮด ออน เดอะ ฟลอร์ , ไวล์ ยู กรายดิง ฟรี๊ค)
Whole squad get it down like this
(โฮล ซคว็อด เก็ท ดิธ เดาน ไล๊ค ดิส)
Whole squad buying rounds of Cris
(โฮล ซคว็อด บายอิ้ง ราวนด อ็อฝ คริซ)
Whole squad got they crowns on wrist
(โฮล ซคว็อด ก็อท เด คราวน์ ออน ริ๊ซท)
Whole squad got a pound of twist
(โฮล ซคว็อด ก็อท ดา เพานด อ็อฝ ทวิสท)
Whole squad got a pound to spit
(โฮล ซคว็อด ก็อท ดา เพานด ทู ซพิท)
In case a clown wanna flip
(อิน เค๊ส อะ คลาวนํ วอนนา ฟลิพ)
Mac never slip in a club, told y’all n*ggas 4/5th in a club
(แมค เน๊เฝ่อร์ สลิ๊พ อิน อะ คลับ , โทลด ยอล เอ็น *ggas 4/5th อิน อะ คลับ)
If a n*gga wanna draw then the blood it can drip in the club
(อิ๊ฟ อะ เอ็น *gga วอนนา ดรอว์ เด็น เดอะ บลัด ดิท แคน ดริพ อิน เดอะ คลับ)
You know how n*ggaz get in the club, sh*t you know how I be
(ยู โนว์ ฮาว เอ็น *ggaz เก็ท อิน เดอะ คลับ , ฌะ *ที ยู โนว์ ฮาว ไอ บี)
All high in VIP, rolling up to B.I.G. [Baby]
(ออล ไฮฮ อิน วีไอพี , โรลลิง อั๊พ ทู บี ไอ จี [ เบ๊บี้ ])
N*ggaz be all liquored up talkin sh*t
(เอ็น *ggaz บี ออล ลิ๊เคว่อร อั๊พ ทอคกิ่น ฌะ *ที)
Till’ they man gotta come pick them up
(ทิลล์ เด แมน กอททะ คัม พิค เด็ม อั๊พ)
Got b*tches in the back bouncin to ” Jigga What ”
(ก็อท บี *tches ซิน เดอะ แบ็ค เบ๊าซิน ทู ” จิ๊กกา ว๊อท “)
You got your hands up and I ain’t even stick y’all up
(ยู ก็อท ยุร แฮนด์ อั๊พ แอนด์ ดาย เอน อี๊เฝ่น สทิ๊ค ยอล อั๊พ)

Throw the hands up [uh, uh, uh, Everybody get it up]
(โธรว์ เดอะ แฮนด์ อั๊พ [ อา , อา , อา , เอวี่บอดี้ เก็ท ดิธ อั๊พ ])
Throw the hands up
(โธรว์ เดอะ แฮนด์ อั๊พ)

[Jay-Z][Amil]
([ เจ ซี ] [ Amil ])
12 AM on the way to the club [uh]
(12 แอ็ม ออน เดอะ เวย์ ทู เดอะ คลับ [ อา ])
1 AM DJ made it erupt [uh-huh]
(วัน แอ็ม ดีเจ เมด อิท อีรัพท [ อา ฮู ])
2 AM now I’m gettin with her [what up?]
(ทู แอ็ม นาว แอม เกดดิน วิธ เฮอ [ ว๊อท อั๊พ ])
3 AM now I’m splittin with her [splitting with who?]
(ที แอ็ม นาว แอม splittin วิธ เฮอ [ สปิ๊ตดิง วิธ ฮู ])
4 AM at the waffle house [waffle house]
(โฟว แอ็ม แอ็ท เดอะ วาฟเฟิล เฮ้าส [ วาฟเฟิล เฮ้าส ])
5 AM now we at my house [uh]
(ไฟท์ แอ็ม นาว วี แอ็ท มาย เฮ้าส [ อา ])
6 AM I be diggin her out [who?]
(ซิก แอ็ม ไอ บี ดิคกิน เฮอ เอ๊าท [ ฮู ])
6:15 I be kickin her out [what?]
(ซิก : 15 ไอ บี คิคคิน เฮอ เอ๊าท [ ว๊อท ])
7 AM I’ma call my friends [uh-huh]
(เซฝเว่น แอ็ม แอมอา คอลลํ มาย เฟรน [ อา ฮู ])
12AM we gonna do it again, we gon, we gon, we gonna do it again
(12AM วี กอนนะ ดู อิท อะเกน , วี ก็อน , วี ก็อน , วี กอนนะ ดู อิท อะเกน)
[We gonna do it again]
([ วี กอนนะ ดู อิท อะเกน ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
By the way yo
(บาย เดอะ เวย์ โย)
Yo, how the f*ck you gonna talk about MC’s on our hill
(โย , ฮาว เดอะ เอฟ *ck ยู กอนนะ ท๊อล์ค อะเบ๊าท เมซีสฺ ออน เอ๊า ฮิลล์)
When we just cop them things homey the chromy wheels
(เว็น วี จั๊สท ค็อพ เด็ม ทริง โฮมี เดอะ chromy วีล)
Both arms are chunky the sleeves on chill
(โบทรฺ อาร์ม แซร์ chunky เดอะ ซลีฝ ออน ชิล)
Any given times 100 G’s in your grill
(เอ๊นี่ กีฝเอ็น ไทม์ 100 จีส ซิน ยุร กริลล์)
Don’t talk to me bout MC’s got skillz
(ด้อนท์ ท๊อล์ค ทู มี เบาท เมซีสฺ ก็อท skillz)
He’s alright but he’s not real
(อีส ออลไร๊ท บั๊ท อีส น็อท เรียล)
Jay-Z’s that deal with seeds in a field
(เจ Zs แดท ดีล วิธ ซีด ซิน อะ ฟีลด)
Never fear for war, hug, squeeze that steel
(เน๊เฝ่อร์ เฟียร์ ฟอร์ วอร์ , ฮัก , สควี๊ซ แดท สทีล)
F*ck, you gotta a flow that’s cool with me
(เอฟ *ck , ยู กอททะ อะ โฟลว์ แด้ท คูล วิธ มี)
You gotta lil’ dough that cool with me
(ยู กอททะ ลิล โด แดท คูล วิธ มี)
You gotta little cars little jewelries
(ยู กอททะ ลิ๊ทเทิ่ล คารํ ลิ๊ทเทิ่ล jewelries)
But none of y’all motherf*ckers could fool with me
(บั๊ท นัน อ็อฝ ยอล motherf*ckers เคิด ฟูล วิธ มี)
You know the wrist frost bit minus two degrees
(ยู โนว์ เดอะ ริ๊ซท ฟร็อซท บิท ไม๊นัส ทู ดีกรี)
Bout as blue as the sea the way I manuever the V
(เบาท แอส บลู แอส เดอะ ซี เดอะ เวย์ ไอ manuever เดอะ วี)
Hat cocked can’t see his eyes, who could it be?
(แฮ็ท ค๊อค แค็นท ซี ฮิส อาย , ฮู เคิด ดิท บี)
With that new blue Yankee on, who but me?
(วิธ แดท นิว บลู แยงคิ ออน , ฮู บั๊ท มี)
N*ggaz shift two million, then I blew the three
(เอ็น *ggaz ชิฟท์ ทู มิ๊ลเลี่ยน , เด็น นาย บลู เดอะ ทรี)
Then I skated the four, before I went on tour
(เด็น นาย ซเคท เดอะ โฟ , บีฟอร์ ไอ เว็นท ออน ทัวร์)
I came back and it’s plain
(ไอ เคม แบ็ค แอนด์ อิทซ เพลน)
Y’all n*ggaz ain’t rappin the same
(ยอล เอ็น *ggaz เอน แรพปิน เดอะ เซม)
F*ck the flow y’all jackin our slang
(เอฟ *ck เดอะ โฟลว์ ยอล แจกคิน เอ๊า ซแล็ง)
I seen the same sh*t happen to Kane
(ไอ ซีน เดอะ เซม ฌะ *ที แฮ๊พเพ่น ทู เคน)
Three cuts in your eyebrow tryin to wild out
(ทรี คัท ซิน ยุร eyebrow ทายอิน ทู ไวลด์ เอ๊าท)
The game is ours will never foul out
(เดอะ เกม อีส เอ๊า วิล เน๊เฝ่อร์ เฟาล เอ๊าท)
Y’all just better hope we gracefully bow out
(ยอล จั๊สท เบ๊ทเท่อร์ โฮพ วี กเรซฟุลิ บาว เอ๊าท)
Throw your hands up
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
N*ggaz, B*tches, Bustas, Hustlers F*CK THAT
(เอ็น *ggaz , บี *tches , บัสตร้า , ฮัซเลอะ เอฟ *CK แดท)
[Throw the hands up]
([ โธรว์ เดอะ แฮนด์ อั๊พ ])

[Amil][Jay-Z]
([ Amil ] [ เจ ซี ])
12 AM on the way to the club [uh huh]
(12 แอ็ม ออน เดอะ เวย์ ทู เดอะ คลับ [ อา ฮู ])
1 AM bout to shake the b*tt [uh]
(วัน แอ็ม เบาท ทู เช้ค เดอะ บี *tt [ อา ])
2 AM now I’m checkin the mix [ah yeah]
(ทู แอ็ม นาว แอม เชคกิน เดอะ มิกซ์ [ อา เย่ ])
3 AM now he buyin me drinks [what you drinkin on]
(ที แอ็ม นาว ฮี บายเอน มี ดริ๊งค [ ว๊อท ยู ดริงคิน ออน ])
4 AM exit the club [let’s go]
(โฟว แอ็ม เอ๊กสิท เดอะ คลับ [ เล็ท โก ])
5 AM think he gettin some b*tt [that’s right]
(ไฟท์ แอ็ม ทริ๊งค ฮี เกดดิน ซัม บี *tt [ แด้ท ไร๊ท ])
6 AM n*gga still ain’t bust [what]
(ซิก แอ็ม เอ็น *gga สทิลล เอน บัซท [ ว๊อท ])
6:15 n*gga will get up [uh]
(ซิก : 15 เอ็น *gga วิล เก็ท อั๊พ [ อา ])
7 AM gotta tell my friends [ah huh]
(เซฝเว่น แอ็ม กอททะ เทลล มาย เฟรน [ อา ฮู ])
12 AM I’ma do it again, uh, uh
(12 แอ็ม แอมอา ดู อิท อะเกน , อา , อา)
I’ma Do it again
(แอมอา ดู อิท อะเกน)
12 AM we gonna do it again
(12 แอ็ม วี กอนนะ ดู อิท อะเกน)
[Uh, uh Let’s go]
([ อา , อา เล็ท โก ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
12 AM on the way to the club
(12 แอ็ม ออน เดอะ เวย์ ทู เดอะ คลับ)
1 AM DJ made it a rub
(วัน แอ็ม ดีเจ เมด อิท ดา รับ)
2 AM now I’m gettin with her
(ทู แอ็ม นาว แอม เกดดิน วิธ เฮอ)
3 AM now I’m splittin with her
(ที แอ็ม นาว แอม splittin วิธ เฮอ)
4 AM at the waffle house
(โฟว แอ็ม แอ็ท เดอะ วาฟเฟิล เฮ้าส)
5 AM now we at my house
(ไฟท์ แอ็ม นาว วี แอ็ท มาย เฮ้าส)
6 AM I be diggin her out
(ซิก แอ็ม ไอ บี ดิคกิน เฮอ เอ๊าท)
6:15 I be kickin her out
(ซิก : 15 ไอ บี คิคคิน เฮอ เอ๊าท)
7 AM I’ma call my friends
(เซฝเว่น แอ็ม แอมอา คอลลํ มาย เฟรน)
12 AM We gonna do it again, we gon, we gon, we gonna do it again
(12 แอ็ม วี กอนนะ ดู อิท อะเกน , วี ก็อน , วี ก็อน , วี กอนนะ ดู อิท อะเกน)
Let’s go
(เล็ท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do It Again (Put Ya Hands up) คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น