เนื้อเพลง A House Is Not A Home คำอ่านไทย Luther Vandross

Doo doo doo doo doo
(ดู ดู ดู ดู ดู)
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
Oh…oh…oh…oh…oh…
(โอ โอ โอ โอ โอ)

A chair is still a chair, even when there’s no one sittin’ there
(อะ แชร์ อีส สทิลล อะ แชร์ , อี๊เฝ่น เว็น แดร์ โน วัน ซิทดิน แดร์)
But a chair is not a house and a house is not a home
(บั๊ท ดา แชร์ อีส น็อท ดา เฮ้าส แอนด์ อะ เฮ้าส อีส น็อท ดา โฮม)
When there’s no one there to hold you tight
(เว็น แดร์ โน วัน แดร์ ทู โฮลด์ ยู ไท๊ท)
And no one there you can kiss goodnight
(แอนด์ โน วัน แดร์ ยู แคน คิซ กู๊ดไนท์)

Whoa…oh…oh…oh…oh…oh…oh…
(โว้ว โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Girl
(เกิร์ล)

A room is a still a room, even when there’s nothin’ there but gloom
(อะ รูม อีส ซา สทิลล อะ รูม , อี๊เฝ่น เว็น แดร์ นอทติน แดร์ บั๊ท กลูม)
But a room is not a house and a house is not a home
(บั๊ท ดา รูม อีส น็อท ดา เฮ้าส แอนด์ อะ เฮ้าส อีส น็อท ดา โฮม)
When the two of us are far apart
(เว็น เดอะ ทู อ็อฝ อัซ แซร์ ฟาร์ อะพาร์ท)
And one of us has a broken heart
(แอนด์ วัน อ็อฝ อัซ แฮ็ส ซา บโรเค็น ฮาร์ท)

Now and then I call your name
(นาว แอนด์ เด็น นาย คอลลํ ยุร เนม)
And suddenly your face appears
(แอนด์ ซั๊ดเด้นลี่ ยุร เฟซ แอพเพียร์)
But it’s just a crazy game
(บั๊ท อิทซ จั๊สท ดา คเรสิ เกม)
When it ends, it ends in tears
(เว็น หนิด เอ็นด , อิท เอ็นด ซิน เทียร์)

Pretty little darling, have a heart, don’t let one mistake keep us apart
(พริ๊ทที่ ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิ่ง , แฮ็ฝ อะ ฮาร์ท , ด้อนท์ เล็ท วัน มิสเท้ค คี๊พ อัซ อะพาร์ท)
I’m not meant to live alone, turn this house into a home
(แอม น็อท เม็นท ทู ไล้ฝ อะโลน , เทิร์น ดิส เฮ้าส อิ๊นทู อะ โฮม)
When I climb the stairs and turn the key
(เว็น นาย ไคลบ์ เดอะ สแทร์ แซน เทิร์น เดอะ คีย์)
Oh, please be there, sayin’ that you’re still in love with me, yeah…
(โอ , พลีซ บี แดร์ , เซย์อิน แดท ยัวร์ สทิลล อิน ลัฝ วิธ มี , เย่)

I’m not meant to live alone, turn this house into a home
(แอม น็อท เม็นท ทู ไล้ฝ อะโลน , เทิร์น ดิส เฮ้าส อิ๊นทู อะ โฮม)
When I climb the stairs and turn the key
(เว็น นาย ไคลบ์ เดอะ สแทร์ แซน เทิร์น เดอะ คีย์)
Oh, please be there, still in love
(โอ , พลีซ บี แดร์ , สทิลล อิน ลัฝ)
I said still in love
(ไอ เซ็ด สทิลล อิน ลัฝ)
Still in love with you…yeah…
(สทิลล อิน ลัฝ วิธ ยู เย่)

Are you gonna be in love with me
(อาร์ ยู กอนนะ บี อิน ลัฝ วิธ มี)
I want you and need to be, yeah
(ไอ ว้อนท ยู แอนด์ นี๊ด ทู บี , เย่)
Still in love with me
(สทิลล อิน ลัฝ วิธ มี)
Say you’re gonna be in love with me
(เซย์ ยัวร์ กอนนะ บี อิน ลัฝ วิธ มี)
It’s drivin’ me crazy to think that my baby
(อิทซ ดรายวิน มี คเรสิ ทู ทริ๊งค แดท มาย เบ๊บี้)
Couldn’t be still in love with me
(คูดซึ่น บี สทิลล อิน ลัฝ วิธ มี)

Are you gonna be, say you’re gonna be
(อาร์ ยู กอนนะ บี , เซย์ ยัวร์ กอนนะ บี)
Are you gonna be, say you’re gonna be
(อาร์ ยู กอนนะ บี , เซย์ ยัวร์ กอนนะ บี)
Are you gonna be, say you’re gonna be
(อาร์ ยู กอนนะ บี , เซย์ ยัวร์ กอนนะ บี)
Well, well, well, well
(เวลล , เวลล , เวลล , เวลล)
Still in love, so in love, still in love with me
(สทิลล อิน ลัฝ , โซ อิน ลัฝ , สทิลล อิน ลัฝ วิธ มี)
Are you gonna be
(อาร์ ยู กอนนะ บี)
Say that you’re gonna be
(เซย์ แดท ยัวร์ กอนนะ บี)

Still in love with me, yeah…
(สทิลล อิน ลัฝ วิธ มี , เย่)
With me, oh…oh…oh…oh…oh…
(วิธ มี , โอ โอ โอ โอ โอ)
Still in love with me, yeah…yeah…
(สทิลล อิน ลัฝ วิธ มี , เย่ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A House Is Not A Home คำอ่านไทย Luther Vandross

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น