เนื้อเพลง Emotional Rollercoaster คำอ่านไทย Vivian Green

Last night I cried, tossed and turned
(ล๊าสท ไน๊ท ไอ คราย , ท็อซ แอนด์ เทิร์น)
Woke up with dry eyes
(โวค อั๊พ วิธ ดราย อาย)
My mind was wasting, feet were pacing
(มาย ไมนด์ วอส เวซทิง , ฟีท เวอ เพซซิง)
Lord, help me please, tell me what I have gotten into
(หลอร์ด , เฮ้ลพ มี พลีซ , เทลล มี ว๊อท ไอ แฮ็ฝ กอททน อิ๊นทู)

Ran my 3 miles to clear my mind
(แร็น มาย ที ไมล ทู เคลียร์ มาย ไมนด์)
It always helps me out
(อิท ออลเว เฮ้ลพ มี เอ๊าท)
It’s my therapy when I’m losin’ it
(อิทซ มาย เธอราพี เว็น แอม ลูซิน หนิด)
Which is usually, hey
(วิช อีส ยูฉัวลิ , เฮ)

I’m on an emotional rollercoaster
(แอม ออน แอน อิโมฌะแน็ล โรเรอโคสเตอ)
Lovin’ you ain’t nothin’ healthy
(ลัฝวิน ยู เอน นอทติน เฮลธิ)
Lovin’ you was never good for me [For me]
(ลัฝวิน ยู วอส เน๊เฝ่อร์ กู๊ด ฟอร์ มี [ ฟอร์ มี ])
But I can’t get off
(บั๊ท ไอ แค็นท เก็ท ออฟฟ)

This emotional rollercoaster
(ดิส อิโมฌะแน็ล โรเรอโคสเตอ)
Lovin’ you ain’t nothin’ healthy
(ลัฝวิน ยู เอน นอทติน เฮลธิ)
Lovin’ you was never good for me [For me, oh]
(ลัฝวิน ยู วอส เน๊เฝ่อร์ กู๊ด ฟอร์ มี [ ฟอร์ มี , โอ ])
But I can’t get off
(บั๊ท ไอ แค็นท เก็ท ออฟฟ)

Yesterday I told myself
(เยซเทอะดิ ไอ โทลด ไมเซลฟ)
I was gonna be okay
(ไอ วอส กอนนะ บี โอเค)
Gonna start a new day, truly happy
(กอนนะ สท๊าร์ท ดา นิว เดย์ , ทรูลิ แฮ๊พพี่)
I was gonna take control of me
(ไอ วอส กอนนะ เท้ค คอนโทรล อ็อฝ มี)

But eventually reality hit me
(บั๊ท อีเฝ๊นชวลลี่ ริแอลอิทิ ฮิท มี)
Mentally, physically, emotionally
(เมนแท็ลลิ , ฟีสอิแค็ลลิ , อีโมชันนอลลี่)
And I opened my eyes and realized
(แอนด์ ดาย โอ๊เพ่น มาย อาย แซน รีแอะไลส)
That I was still bein’ taken for a constant ride on
(แดท ไอ วอส สทิลล บีนโพล เทคเอ็น ฟอร์ รา ค๊อนสแตนทํ ไรด์ ออน)
your
(ยุร)

I’m on an emotional rollercoaster [Ooh, baby]
(แอม ออน แอน อิโมฌะแน็ล โรเรอโคสเตอ [ อู้ , เบ๊บี้ ])
Lovin’ you ain’t nothin’ healthy [For real, it’s never
(ลัฝวิน ยู เอน นอทติน เฮลธิ [ ฟอร์ เรียล , อิทซ เน๊เฝ่อร์)
happened for me]
(แฮ๊พเพ่น ฟอร์ มี ])
Lovin’ you was never good for me [Oh, but I can’t get]
(ลัฝวิน ยู วอส เน๊เฝ่อร์ กู๊ด ฟอร์ มี [ โอ , บั๊ท ไอ แค็นท เก็ท ])
But I can’t get off [Ooh…ooh…baby…]
(บั๊ท ไอ แค็นท เก็ท ออฟฟ [ อู้ อู้ เบ๊บี้ ])

Emotional rollercoaster [You got me goin’ up and down]
(อิโมฌะแน็ล โรเรอโคสเตอ [ ยู ก็อท มี โกอิน อั๊พ แอนด์ เดาน ])
Lovin’ you ain’t nothin’ healthy [Oh]
(ลัฝวิน ยู เอน นอทติน เฮลธิ [ โอ ])
Lovin’ you was never good for me [Never good for me,
(ลัฝวิน ยู วอส เน๊เฝ่อร์ กู๊ด ฟอร์ มี [ เน๊เฝ่อร์ กู๊ด ฟอร์ มี ,)
ah]
(อา ])
But I can’t get off
(บั๊ท ไอ แค็นท เก็ท ออฟฟ)

So tired of you makin’ love to me
(โซ ไทร์ อ็อฝ ยู เมกิน ลัฝ ทู มี)
Then disappearing so suddenly
(เด็น ดิสเพียริง โซ ซั๊ดเด้นลี่)
Up and down it goes
(อั๊พ แอนด์ เดาน หนิด โกซ)
And I’m so tired of you pacifyin’ me
(แอนด์ แอม โซ ไทร์ อ็อฝ ยู pacifyin มี)
With promises you know that you’ll never keep
(วิธ พรอมอิซ ยู โนว์ แดท โยว เน๊เฝ่อร์ คี๊พ)
Round and round it goes, I am on a
(ราวนด แอนด์ ราวนด ดิท โกซ , ไอ แอ็ม ออน อะ)

I’m on an emotional rollercoaster [Oh]
(แอม ออน แอน อิโมฌะแน็ล โรเรอโคสเตอ [ โอ ])
Lovin’ you ain’t nothin’ healthy [Ooh, ain’t nothin’
(ลัฝวิน ยู เอน นอทติน เฮลธิ [ อู้ , เอน นอทติน)
healthy ‘bout it, baby]
(เฮลธิ เบาท ดิธ , เบ๊บี้ ])
Lovin’ you was never good for me [Nothin’ healthy
(ลัฝวิน ยู วอส เน๊เฝ่อร์ กู๊ด ฟอร์ มี [ นอทติน เฮลธิ)
‘bout it, baby]
(เบาท ดิธ , เบ๊บี้ ])
But I can’t get off [Oh, oh]
(บั๊ท ไอ แค็นท เก็ท ออฟฟ [ โอ , โอ ])

Emotional rollercoaster
(อิโมฌะแน็ล โรเรอโคสเตอ)
Lovin’ you ain’t nothin’ healthy
(ลัฝวิน ยู เอน นอทติน เฮลธิ)
Lovin’ you was never good for me
(ลัฝวิน ยู วอส เน๊เฝ่อร์ กู๊ด ฟอร์ มี)
But I can’t get off this
(บั๊ท ไอ แค็นท เก็ท ออฟฟ ดิส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Emotional Rollercoaster คำอ่านไทย Vivian Green

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น