เนื้อเพลง Tattoo คำอ่านไทย Jordin Sparks

Hey, hey, hey, hey, oh, oh, oh
(เฮ้ เฮ้ เฮ้ เฮ้ โอ้ โอ้ โอ้)

No matter what you say about love,
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู เซย์ อะเบ๊าท เลิฟ)
I keep coming back for more,
(ไอ คี๊พ คอมมิง แบ็ค ฟอร์ มอร์)
Keep my head in the fire,
(คี๊พ มาย เฮด ดิน เดอะ ไฟเออะร)
Sooner or later I get what I’m asking for
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ ไอ เก็ท ว๊อท แอม อาคกิ้ง ฟอร์)
No matter what you say about life,
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู เซย์ อะเบ๊าท ไล๊ฟ)
I learn every time I bleed the truth is a
(ไอ เลิร์น เอ๊ฟรี่ ไทม์ ไอ บลีด เดอะ ทรู๊ธ อีส ซา)
Stranger soul is in danger
(สเตนเจอร์ โซล อีส ซิน แด๊งเจ้อร์)
I gotta let my spirit be free, to
(ไอ กอทดา เล็ท มาย สพีหริท บี ฟรี ทู)
Admit that I’m wrong and then change my mind
(แอ๊ดมิท แดท แอม รอง แอนด์ เด็น เช้งจํ มาย ไมนด์)
Sorry but I have to move on and leave you behind
(ซ๊อรี่ บั๊ท ดาย แฮพ ทู มู๊ฝ ออน แอนด์ ลี๊ฝ ยู บีฮายน์)

I can’t waste time so give it a moment
(ไอ แค้น เวซท ไทม์ โซ กี๊ฝ อิท ดา โม๊เม้นท)
I realize nothing’s broken
(ไอ เรียลายส์ นอตติ้งสฺ โบคเค่น)
No need to worry bout everything I done
(โน นี๊ด ทู ว๊อร์รี่ เบ้าท์ เอฟรี่ติง ไอ ดัน)
Live every second like it was my last one
(ลีฟ เอ๊ฟรี่ เซ๊คคั่น ไล๊ค กิท วอส มาย ล๊าสท วัน)
Don’t look back got a new direction
(โด้นท์ ลุ๊ค แบ็ค กอท ดา นิว ไดเรคชั่น)
I loved you once
(ไอ เลิฟ ยู วั๊นซ)
Needed protection
(นี๊ด โพรเท็คฌัน)
You’re still a part of everything I do
(ยัวร์ สทิลล อะ พาร์ท ดอฟ เอฟรี่ติง ไอ ดู)
You’re on my heart just like a tattoo
(ยัวร์ ออน มาย ฮาร์ท จั๊สท ไล๊ค เก แท๊ททู)
Just like a tattoo I’ll always have you
(จั๊สท ไล๊ค เก แท๊ททู แอล ออลเว แฮพ ยู)
I’ll always have you
(แอล ออลเว แฮพ ยู)
I’ll always have you
(แอล ออลเว แฮพ ยู)

I’m sick of playing all of these games
(แอม ซิ๊ค กอฟ เพลย์อิง ออล ลอฟ ดีซ เกม)
Its not bout taking sides
(อิทซ นอท เบ้าท์ เทคกิ้ง ไซด์)
When I looked in the mirror,
(เว็น ไน ลุ๊ค ดิน เดอะ มิเร่อร์)
It didn’t deliver, it hurt enough to think that I could stop
(อิท ดิ๊นอิน ดีลิ๊เว่อร์ ริท เฮิร์ท อีน๊าฟ ทู ตริ๊งค แดท ดาย คูด สท๊อพ)
Admit that I’m wrong and then change my mind
(แอ๊ดมิท แดท แอม รอง แอนด์ เด็น เช้งจํ มาย ไมนด์)
Sorry but I got to be strong and leave you behind
(ซ๊อรี่ บั๊ท ดาย กอท ทู บี สทรอง แอนด์ ลี๊ฝ ยู บีฮายน์)

I can’t waste time so give it a moment
(ไอ แค้น เวซท ไทม์ โซ กี๊ฝ อิท ดา โม๊เม้นท)
I realize nothing’s broken
(ไอ เรียลายส์ นอตติ้งสฺ โบคเค่น)
No need to worry bout everything I done
(โน นี๊ด ทู ว๊อร์รี่ เบ้าท์ เอฟรี่ติง ไอ ดัน)
Live every second like it was my last one
(ลีฟ เอ๊ฟรี่ เซ๊คคั่น ไล๊ค กิท วอส มาย ล๊าสท วัน)
[adsense]
Don’t look back got a new direction
(โด้นท์ ลุ๊ค แบ็ค กอท ดา นิว ไดเรคชั่น)
I love you once
(ไอ เลิฟ ยู วั๊นซ)
Needed protection
(นี๊ด โพรเท็คฌัน)
You’re still a part of everything I do
(ยัวร์ สทิลล อะ พาร์ท ดอฟ เอฟรี่ติง ไอ ดู)
You’re on my heart just like a tattoo
(ยัวร์ ออน มาย ฮาร์ท จั๊สท ไล๊ค เก แท๊ททู)
Just like a tattoo
(จั๊สท ไล๊ค เก แท๊ททู)
I’ll always have you
(แอล ออลเว แฮพ ยู)
I’ll always have you
(แอล ออลเว แฮพ ยู)
I’ll always have you
(แอล ออลเว แฮพ ยู)

If I live every moment,
(อิ๊ฟ ฟาย ลีฟ เอ๊ฟรี่ โม๊เม้นท)
Won’t change any moment,
(โวน เช้งจํ เอ๊นี่ โม๊เม้นท)
There’s still a part of me in u
(แดร์ สทิลล อะ พาร์ท ดอฟ มี อิน ยู)
I will never regret you
(ไอ วิล เน๊เว่อร์ รีเกร๊ท ยู)
Still the memory of you
(สทิลล เดอะ เม๊มโมรี่ ออฟ ยู)
Marks everything I do, oh
(ม๊าร์ค เอฟรี่ติง ไอ ดู โอ้)

I can’t waste time so give it a moment
(ไอ แค้น เวซท ไทม์ โซ กี๊ฝ อิท ดา โม๊เม้นท)
I realize nothing’s broken no need to worry bout everything I done
(ไอ เรียลายส์ นอตติ้งสฺ โบคเค่น โน นี๊ด ทู ว๊อร์รี่ เบ้าท์ เอฟรี่ติง ไอ ดัน)
Live every second like it was my last one
(ลีฟ เอ๊ฟรี่ เซ๊คคั่น ไล๊ค กิท วอส มาย ล๊าสท วัน)
Don’t look back got a new direction
(โด้นท์ ลุ๊ค แบ็ค กอท ดา นิว ไดเรคชั่น)
I loved you once
(ไอ เลิฟ ยู วั๊นซ)
Needed protection
(นี๊ด โพรเท็คฌัน)
You’re still a part of everything I do
(ยัวร์ สทิลล อะ พาร์ท ดอฟ เอฟรี่ติง ไอ ดู)
You’re in my heart just like a tattoo
(ยัวร์ อิน มาย ฮาร์ท จั๊สท ไล๊ค เก แท๊ททู)

I can’t waste time so give it a moment
(ไอ แค้น เวซท ไทม์ โซ กี๊ฝ อิท ดา โม๊เม้นท)
I realize nothing’s broken no need to worry bout everything I done
(ไอ เรียลายส์ นอตติ้งสฺ โบคเค่น โน นี๊ด ทู ว๊อร์รี่ เบ้าท์ เอฟรี่ติง ไอ ดัน)
Live every second like it was my last one
(ลีฟ เอ๊ฟรี่ เซ๊คคั่น ไล๊ค กิท วอส มาย ล๊าสท วัน)
Don’t look back got a new direction
(โด้นท์ ลุ๊ค แบ็ค กอท ดา นิว ไดเรคชั่น)
I loved you once
(ไอ เลิฟ ยู วั๊นซ)
Needed protection
(นี๊ด โพรเท็คฌัน)
You’re still a part of everything I do
(ยัวร์ สทิลล อะ พาร์ท ดอฟ เอฟรี่ติง ไอ ดู)
You’re in my heart just like a tattoo
(ยัวร์ อิน มาย ฮาร์ท จั๊สท ไล๊ค เก แท๊ททู)

Just like a tattoo
(จั๊สท ไล๊ค เก แท๊ททู)
I’ll Always have you
(แอล ออลเว แฮพ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tattoo คำอ่านไทย Jordin Sparks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น