เนื้อเพลง F*ck Em All คำอ่านไทย 2Pac

You a what? Bad Boy Killaz
(ยู อะ ว๊อท แบ้ด บอย คิวแลซ)
[That’s right b*tch, F*ck em’ all]
([ แด้ท ไร๊ท บี *tch , เอฟ *ck เอ็ม ออล ])
Hahaha yeah n*gga, f*ck em’ all
(ฮาฮาฮา เย่ เอ็น *gga , เอฟ *ck เอ็ม ออล)
[That’s right b*tch, F*ck em’ all]
([ แด้ท ไร๊ท บี *tch , เอฟ *ck เอ็ม ออล ])
F*ck all you muthaf*ckers
(เอฟ *ck ออล ยู muthaf*ckers)
Ay Yo Biggie Put your hands up
(ไอ โย บิ๊กกี้ พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ)

[Verse 1: Tupac]
([ เฝิซ วัน : ทูแปค ])

Now I can make it happen
(นาว ไอ แคน เม้ค อิท แฮ๊พเพ่น)
My rappin’ is similar to muthaf*ckers
(มาย แรพปิน อีส ซิ๊มิล่าร์ ทู muthaf*ckers)
When they scrappin’
(เว็น เด scrappin)
Blast and watch em’ back up
(บลาสทํ แอนด์ ว๊อทช เอ็ม แบ็ค อั๊พ)
Notorious biggie killer
(โนโท๊เรียส บิ๊กกี้ คีลเลอะ)
Affiliation with death row
(แอ็ฟฟีลิเอฌัน วิธ เด้ท โรว์)
N*ggaz get their caps pealed back
(เอ็น *ggaz เก็ท แดร์ แค๊พ พีล แบ็ค)
Fool this the west coast
(ฟูล ดิส เดอะ เว๊สท โค้สท)
F*ck a misdemeanor I’m raisin hell like felonies
(เอฟ *ck กา มิซดิมีนเออะ แอม เรซิน เฮ็ลล ไล๊ค felonies)
Mr. Makaveli straight outta jail to sellin’ these
(มีซเทอะ แมกเคอเวลลี่ สเทร๊ท เอ๊าตา เจล ทู เซลลิน ฑิส)
Intoxicated we duplicated but never faded
(อินทอคซิเคท วี ดุ๊พพลิเขท บั๊ท เน๊เฝ่อร์ แฟ็ด)
Now that we made it my adversaries is player hatin’
(นาว แดท วี เมด อิท มาย adversaries ซิส เพย์เยอร์ แฮดดิน)
Got a Mercedes for these tricks
(ก็อท ดา เมอร์ซีดีส ฟอร์ ฑิส ทริ๊ค)
That thought I quit
(แดท ธอท ไอ ควิท)
Then got a drop top jag for these b*tches that’s on my d*ck
(เด็น ก็อท ดา ดรอพ ท๊อพ แจ็ก ฟอร์ ฑิส บี *tches แด้ท ออน มาย ดี *ck)
Go to a club in a pack
(โก ทู อะ คลับ อิน อะ แพ็ค)
I’m smokin’ bud in the back
(แอม สโมกิน บัด อิน เดอะ แบ็ค)
I wait for n*ggaz to trip
(ไอ เว้ท ฟอร์ เอ็น *ggaz ทู ทริ๊พ)
Cause b*tch I love to scrap
(ค๊อส บี *tch ไอ ลัฝ ทู ซคแร็พ)
Now mama raised me as a thug n*gga
(นาว มามะ เร้ส มี แอส ซา ธัก เอ็น *gga)
With love n*ggaz
(วิธ ลัฝ เอ็น *ggaz)
I’m a millionaire started as a drug dealer
(แอม มา มิลเลี่ยนแนร์ สท๊าร์ท แอส ซา ดรัก ดีลเออะ)
I went from rocks to zines
(ไอ เว็นท ฟรอม ร๊อค ทู zines)
Writing raps and movies
(ไรทอิง แร็พ แซน มูวี่)
I went from trustin” these tricks now they all want to sue me
(ไอ เว็นท ฟรอม ทัสซิน ฑิส ทริ๊ค นาว เด ออล ว้อนท ทู ซู มี)
So F*ck em’ all
(โซ เอฟ *ck เอ็ม ออล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[That’s right b*tch, F*ck em’ all]
([ แด้ท ไร๊ท บี *tch , เอฟ *ck เอ็ม ออล ])
[Young Noble] Come put your hands up in the air, it’s a middle finger affair, yeah
([ ยัง โน๊เบิ้ล ] คัม พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ อิน ดิ แอร์ , อิทซ ซา มิ๊ดเดิ้ล ฟิ๊งเก้อร แอฟแฟร์ , เย่)
[That’s right b*tch, F*ck em’ all]
([ แด้ท ไร๊ท บี *tch , เอฟ *ck เอ็ม ออล ])

[Verse 2: Kadafi]
([ เฝิซ ทู : Kadafi ])

Now could you picture my criminal status at its f*ckin’ peak
(นาว เคิด ยู พิ๊คเจ้อร์ มาย ครีมอิแน็ล สเท๊ทัซ แอ็ท อิทซ เอฟ *ckin พี๊ค)
Even the baddest be gettin murdered in they seats
(อี๊เฝ่น เดอะ แบดเดส บี เกดดิน เม๊อร์เด้อร์ อิน เด ซีท)
I’m addicted to these streets
(แอม แอ๊ดดิคท ทู ฑิส สทรีท)
like crack is to these creeps
(ไล๊ค แคร๊ค อีส ทู ฑิส ครีพ)
Seein’ visions of a prison
(ซีอิน ฝิ๊ชั่น อ็อฝ อะ พริ๊ซั่น)
wake up screamin’ in my sleep
(เว้ค อั๊พ สครีมมิน อิน มาย สลี๊พ)
Is there a heaven in this hell
(อีส แดร์ อะ เฮ๊ฝเฝ่น อิน ดิส เฮ็ลล)
a possibility of livin’ well
(อะ พอซิบีลอิทิ อ็อฝ ลีฝอิน เวลล)
But if they killin’ me
(บั๊ท อิ๊ฟ เด คิลลิน มี)
I get my stripes and whose to tell
(ไอ เก็ท มาย ซทไรพ แซน ฮูส ทู เทลล)
Choosing to sell
(ชูซิง ทู เซลล์)
I’d rather die and be deceased
(อาย ร๊าเธ่อร์ ดาย แอนด์ บี ดิซีซ)
World mob figga addicted to these f*cking streets
(เวิลด ม๊อบ figga แอ๊ดดิคท ทู ฑิส เอฟ *คิง สทรีท)

[Verse 3: Edi]
([ เฝิซ ที : Edi ])

Now put your muthaf*cking hands up
(นาว พุท ยุร muthaf*คิง แฮนด์ อั๊พ)
If you’se a rider [ride]
(อิ๊ฟ ยูซ อะ ไรดเออะ [ ไรด์ ])
N*ggaz ain’t killers
(เอ็น *ggaz เอน คีลเลอะ)
So they hidin’
(โซ เด ฮายดิน)
Why?
(วาย)
F*ck em’ all, touch em’ all
(เอฟ *ck เอ็ม ออล , ทั๊ช เอ็ม ออล)
That’s the way that we do it
(แด้ท เดอะ เวย์ แดท วี ดู อิท)
Ride up, hop the f*ck out watch that b*tch n*gga lose it
(ไรด์ อั๊พ , ฮ็อพ เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท ว๊อทช แดท บี *tch เอ็น *gga ลู้ส อิท)
Man I’m as strong as this game
(แมน แอม แอส สทรอง แอส ดิส เกม)
Ya’ll be knowing my name [Edi]
(ยอล บี โนอิง มาย เนม [ Edi ])
A young high strung thug n*gga
(อะ ยัง ไฮฮ ซทรัง ธัก เอ็น *gga)
Created by pain
(คริเอท บาย เพน)
Livin’ my life in the fast lane
(ลีฝอิน มาย ไล๊ฟ อิน เดอะ ฟาสท เลน)
Gettin’ f*cked by the past
(เกดดิน เอฟ *cked บาย เดอะ พาสท์)
Got my mind on my cash and my next piece of ass
(ก็อท มาย ไมนด์ ออน มาย แค๊ช แอนด์ มาย เน๊กซท พี๊ซ อ็อฝ อาซ)
So f*ck em’ all
(โซ เอฟ *ck เอ็ม ออล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[That’s right b*tch, F*ck em’ all]
([ แด้ท ไร๊ท บี *tch , เอฟ *ck เอ็ม ออล ])
[young noble] Come put your hands up in the air, It’s a middle finger
([ ยัง โน๊เบิ้ล ] คัม พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ อิน ดิ แอร์ , อิทซ ซา มิ๊ดเดิ้ล ฟิ๊งเก้อร)
affair, yeah
(แอฟแฟร์ , เย่)
[That’s right b*tch, F*ck em’ all]
([ แด้ท ไร๊ท บี *tch , เอฟ *ck เอ็ม ออล ])
[young noble] I do my girl all by my lonely, don’t need no phony homey to
([ ยัง โน๊เบิ้ล ] ไอ ดู มาย เกิร์ล ออล บาย มาย โลนลิ , ด้อนท์ นี๊ด โน โฟนี โฮมี ทู)
call me
(คอลลํ มี)
[That’s right b*tch, F*ck em’ all]
([ แด้ท ไร๊ท บี *tch , เอฟ *ck เอ็ม ออล ])
[young noble] Back off I hit at everyone of you homies, so don’t get
([ ยัง โน๊เบิ้ล ] แบ็ค ออฟฟ ไอ ฮิท แอ็ท เอ๊วี่วัน อ็อฝ ยู โฮมี , โซ ด้อนท์ เก็ท)
comfortable, I’m runnin’ you
(คอมโฟเทเบิ่ล , แอม รูนนิน ยู)
[That’s right b*tch, F*ck em’ all]
([ แด้ท ไร๊ท บี *tch , เอฟ *ck เอ็ม ออล ])
[young noble] N*gga, we Outlaw ridah’z don’t give a f*ck if ya love us we
([ ยัง โน๊เบิ้ล ] เอ็น *gga , วี เอาทลอ ridahz ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อิ๊ฟ ยา ลัฝ อัซ วี)
thuggin’
(ตั๊กกิน)

[Verse 4: Tupac]
([ เฝิซ โฟว : ทูแปค ])

I got glad bags with enemies
(ไอ ก็อท แกล๊ด แบ๊ก วิธ อียีมีสฺ)
Cut up so they remember me
(คัท อั๊พ โซ เด รีเม๊มเบ่อร์ มี)
Soaked up in Hennessey
(โซค อั๊พ อิน เฮนเนสซี)
So they relatives know it’s me
(โซ เด รีเลถีฝ โนว์ อิทซ มี)
You can bet your last dollar
(ยู แคน เบ๊ท ยุร ล๊าสท ดอลเลอะ)
I’ll d*ck em’ and holla
(อิลล ดี *ck เอ็ม แอนด์ ฮอลละ)
Ridin’ these hoochies
(ริดอิน ฑิส ฮูชีด)
Like they some heavy ass Chevy impalas
(ไล๊ค เด ซัม เฮ๊ฝฝี่ อาซ เชฝวี่ อิมพาร่า)
Jump up and get your ass shot up
(จั๊มพ อั๊พ แอนด์ เก็ท ยุร อาซ ฌ็อท อั๊พ)
For the profit pick my glock up
(ฟอร์ เดอะ โพร๊ฝิต พิค มาย คล็อก อั๊พ)
I’m bustin’ in self defense ya see
(แอม บัสติน อิน เซลฟ์ ดิเฟนซ ยา ซี)
Poppin’ nobody got em’
(พอพปิน โนบอดี้ ก็อท เอ็ม)
Holla Outlaw riders
(ฮอลละ เอาทลอ ไรดเออะ)
Mash up on the gas pedal
(แม็ฌ อั๊พ ออน เดอะ แก๊ซ เพ๊ดั้ล)
Vacate the scene
(เฝเคท เดอะ ซีน)
Count the cash and stash the precious metal
(เค้าทํ เดอะ แค๊ช แอนด์ สแตช เดอะ พรีเชี๊ยส เมท่อล)
Here come the coppers
(เฮียร คัม เดอะ ค๊อพเพ่อร์)
The swat team and the helicopters
(เดอะ ซว็อท ทีม แอนด์ เดอะ เฮลอิคอพเทอะ)
Them crackers is crazy
(เด็ม คแรคเคอะ ซิส คเรสิ)
Why? Cause they’ll never stop us
(วาย ค๊อส เด๊ว เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ อัซ)
I watch Arnold Swarchzenegger
(ไอ ว๊อทช อาร์โนด Swarchzenegger)
bust some body in the movie
(บัซท ซัม บ๊อดี้ อิน เดอะ มูวี่)
Now I want to do it too
(นาว ไอ ว้อนท ทู ดู อิท ทู)
Ohh, ohh n*ggaz is too through
(โอ้ , โอ้ เอ็น *ggaz อีส ทู ทรู)
True to the game
(ทรู ทู เดอะ เกม)
I claim Outlaw riders
(ไอ เคลม เอาทลอ ไรดเออะ)
We give a f*ck what they try
(วี กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ว๊อท เด ธราย)
I’m…
(แอม)

[Verse 5: Young Noble]
([ เฝิซ ไฟท์ : ยัง โน๊เบิ้ล ])

Cause Young Noble behind it
(ค๊อส ยัง โน๊เบิ้ล บีฮายน์ ดิท)
Can you picture me stickin’ n*ggaz for they watch and chain
(แคน ยู พิ๊คเจ้อร์ มี สตริคกิน เอ็น *ggaz ฟอร์ เด ว๊อทช แอนด์ เชน)
Kick back lil n*gga
(คิ๊ค แบ็ค ลิล เอ็น *gga)
And watch the game
(แอนด์ ว๊อทช เดอะ เกม)
Get your mobb rocked and what-not
(เก็ท ยุร หมอบ ร๊อค แอนด์ ว๊อท น็อท)
We keep it poppin’ like a drug spot
(วี คี๊พ อิท พอพปิน ไล๊ค เก ดรัก สพอท)
The streets know what’s hot
(เดอะ สทรีท โนว์ ว๊อท ฮอท)
Trust me
(ทรัสท มี)

[Verse 6: Napoleon]
([ เฝิซ ซิก : นะโพเลียน ])

Even my hood call me baby Malcolm X with the tek’s
(อี๊เฝ่น มาย ฮุด คอลลํ มี เบ๊บี้ มัลคอล์ เอ๊กซฺ วิธ เดอะ เทค)
Shower some slugs on em’
(เช๊าเว่อร์ ซัม ซลัก ออน เอ็ม)
I’ve got a brother don’t rest
(แอฝ ก็อท ดา บร๊าเท่อรํ ด้อนท์ เรสท)
And he keep some drugs on him
(แอนด์ ฮี คี๊พ ซัม ดรัก ออน ฮิม)
Always in grind mood
(ออลเว ซิน ไกรนด มู้ด)
Hustle to find food
(เฮสเซล ทู ไฟนด์ ฟู้ด)
Ever seen faces of death
(เอ๊เฝ่อร์ ซีน เฟซ อ็อฝ เด้ท)
That’s what my nine do
(แด้ท ว๊อท มาย ไนน ดู)

[Verse 7: Kastro]
([ เฝิซ เซฝเว่น : แคสโต ])

I keep my mind on my money
(ไอ คี๊พ มาย ไมนด์ ออน มาย มั๊นนี่)
And my money on my mind
(แอนด์ มาย มั๊นนี่ ออน มาย ไมนด์)
With my back against the wall
(วิธ มาย แบ็ค อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
Like I’m runnin’ outta time
(ไล๊ค แอม รูนนิน เอ๊าตา ไทม์)
Even rap with a gat
(อี๊เฝ่น แร็พ วิธ อะ แกท)
I must be goin’ out my mind
(ไอ มัสท์ บี โกอิน เอ๊าท มาย ไมนด์)
Like I’m up against the world
(ไล๊ค แอม อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
This guerilla team of mine
(ดิส เกะรีลละ ทีม อ็อฝ ไมน์)
Screamin’
(สครีมมิน)

Thug Life B*tch, F*ck em’ all
(ธัก ไล๊ฟ บี *tch , เอฟ *ck เอ็ม ออล)
[That’s right b*tch, F*ck em all]
([ แด้ท ไร๊ท บี *tch , เอฟ *ck เอ็ม ออล ])

And die for em’
(แอนด์ ดาย ฟอร์ เอ็ม)
Even if them the last n*gga left I’ma ride for em’
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เด็ม เดอะ ล๊าสท เอ็น *gga เล๊ฟท แอมอา ไรด์ ฟอร์ เอ็ม)
Feel me?
(ฟีล มี)
Until they kill me, that’s how I’m rollin’
(อันทิล เด คิลล์ มี , แด้ท ฮาว แอม โรลลิน)
F*ck em’ all
(เอฟ *ck เอ็ม ออล)
Let them die
(เล็ท เด็ม ดาย)
That’s my slogan
(แด้ท มาย สโล๊แก้น)
F*ck em’ all
(เอฟ *ck เอ็ม ออล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[That’s right b*tch, F*ck em all]
([ แด้ท ไร๊ท บี *tch , เอฟ *ck เอ็ม ออล ])
[Young Noble] Come put your hands up in the air, It’s a middle finger affair, yeah
([ ยัง โน๊เบิ้ล ] คัม พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ อิน ดิ แอร์ , อิทซ ซา มิ๊ดเดิ้ล ฟิ๊งเก้อร แอฟแฟร์ , เย่)
[That’s right b*tch, F*ck em all]
([ แด้ท ไร๊ท บี *tch , เอฟ *ck เอ็ม ออล ])
[Young Noble] I do my girl up by my lonely, don’t need no phony homey to call me
([ ยัง โน๊เบิ้ล ] ไอ ดู มาย เกิร์ล อั๊พ บาย มาย โลนลิ , ด้อนท์ นี๊ด โน โฟนี โฮมี ทู คอลลํ มี)
[That’s right b*tch, F*ck em all]
([ แด้ท ไร๊ท บี *tch , เอฟ *ck เอ็ม ออล ])
[Young Noble] Back off I hit at everyone of you homies so don’t get comfortable, I’m runnin’ you
([ ยัง โน๊เบิ้ล ] แบ็ค ออฟฟ ไอ ฮิท แอ็ท เอ๊วี่วัน อ็อฝ ยู โฮมี โซ ด้อนท์ เก็ท คอมโฟเทเบิ่ล , แอม รูนนิน ยู)
[That’s right b*tch, F*ck em all]
([ แด้ท ไร๊ท บี *tch , เอฟ *ck เอ็ม ออล ])
[Young Noble] N*gga, we Outlaw ridah’z don’t give a f*ck if ya love us we thuggin’
([ ยัง โน๊เบิ้ล ] เอ็น *gga , วี เอาทลอ ridahz ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อิ๊ฟ ยา ลัฝ อัซ วี ตั๊กกิน)
[That’s right b*tch, F*ck em all] [repeat 2 times to fade]
([ แด้ท ไร๊ท บี *tch , เอฟ *ck เอ็ม ออล ] [ รีพี๊ท ทู ไทม์ ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*ck Em All คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น