เนื้อเพลง I Never คำอ่านไทย Jessica Simpson

I never wanted to feel like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู ฟีล ไล๊ค ดิส)
I never thought you’d make mistakes like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ยูต เม้ค มิสเท้ค ไล๊ค ดิส)
It never was that you
(อิท เน๊เฝ่อร์ วอส แดท ยู)
And now it’s time you knew
(แอนด์ นาว อิทซ ไทม์ ยู นยู)
I never ever, I do not trust you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ , ไอ ดู น็อท ทรัสท ยู)
I never wanted to be like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู บี ไล๊ค ดิส)
I never thought you’d make mistakes like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ยูต เม้ค มิสเท้ค ไล๊ค ดิส)
It never was that you
(อิท เน๊เฝ่อร์ วอส แดท ยู)
And now it’s time you knew
(แอนด์ นาว อิทซ ไทม์ ยู นยู)
I never swear, I do not trusr you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ สแวร์ , ไอ ดู น็อท trusr ยู)

I’m tired of sittin’ home waiting fot the phone to ring
(แอม ไทร์ อ็อฝ ซิทดิน โฮม เวททิง fot เดอะ โฟน ทู ริง)
While you’re out doing any and everything
(ไวล์ ยัวร์ เอ๊าท ดูอิง เอ๊นี่ แอนด์ เอ๊วี่ติง)
And everybody sees how you’re playing me
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ซี ฮาว ยัวร์ พเลนิ่ง มี)
Calling me your girl
(คอลลิง มี ยุร เกิร์ล)

But I’m noe gonna sit sround and take this foolishness
(บั๊ท แอม noe กอนนะ ซิท sround แอนด์ เท้ค ดิส ฟูลอิฌเน็ซ)
You’re acting like you can’t see the matters in my head
(ยัวร์ แอคทิง ไล๊ค ยู แค็นท ซี เดอะ แม๊ทเท่อร์ ซิน มาย เฮด)
You better play it cool
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เพลย์ อิท คูล)
Or this game you’ll lose
(ออ ดิส เกม โยว ลู้ส)
I’m telling you the truth
(แอม เทลลิง ยู เดอะ ทรู๊ธ)

So don’t you try to tell me
(โซ ด้อนท์ ยู ธราย ทู เทลล มี)
You’ve been true to me
(ยู๊ฟ บีน ทรู ทู มี)
When I can plainly see
(เว็น นาย แคน พเลนลิ ซี)
That in your heart you’re still a cheat
(แดท อิน ยุร ฮาร์ท ยัวร์ สทิลล อะ ชี๊ท)
And I know that you’re lovesick
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท ยัวร์ lovesick)
It’s not happening
(อิทซ น็อท แฮพเพะนิง)
So don’t you come to me
(โซ ด้อนท์ ยู คัม ทู มี)
Thinking I’ll believe ’cause
(ติ้งกิง อิลล บีลี๊ฝ ค๊อส)
It won’t work for me
(อิท ว็อนท เวิ๊ร์ค ฟอร์ มี)

I never wanted to feel like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู ฟีล ไล๊ค ดิส)
I never thought you’d make mistakes like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ยูต เม้ค มิสเท้ค ไล๊ค ดิส)
It never was that you
(อิท เน๊เฝ่อร์ วอส แดท ยู)
And now it’s time you knew
(แอนด์ นาว อิทซ ไทม์ ยู นยู)
I never ever, I do not trust you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ , ไอ ดู น็อท ทรัสท ยู)
I never wanted to be like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู บี ไล๊ค ดิส)
I never thought you’d make mistakes like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ยูต เม้ค มิสเท้ค ไล๊ค ดิส)
It never was that you
(อิท เน๊เฝ่อร์ วอส แดท ยู)
And now it’s time you knew
(แอนด์ นาว อิทซ ไทม์ ยู นยู)
I never swear, I do not trusr you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ สแวร์ , ไอ ดู น็อท trusr ยู)

What makes you think I
(ว๊อท เม้ค ยู ทริ๊งค ไอ)
Would sit here and be fool
(เวิด ซิท เฮียร แอนด์ บี ฟูล)
If you think that it’s true, you don’t have a clue
(อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค แดท อิทซ ทรู , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ คลู)
I just could not believe
(ไอ จั๊สท เคิด น็อท บีลี๊ฝ)
That you’re playing me
(แดท ยัวร์ พเลนิ่ง มี)
Boy, what’s wrong with you
(บอย , ว๊อท รอง วิธ ยู)

Since you’re the man
(ซิ๊นซ ยัวร์ เดอะ แมน)
Thinking that you could play the game
(ติ้งกิง แดท ยู เคิด เพลย์ เดอะ เกม)
I think I have to show you
(ไอ ทริ๊งค ไอ แฮ็ฝ ทู โชว์ ยู)
That you don’t mean a thing
(แดท ยู ด้อนท์ มีน อะ ทริง)
I’m letting you go
(แอม เลทดิง ยู โก)
So if you didn’t know
(โซ อิ๊ฟ ยู ดิ๊นอิน โนว์)
I am in control
(ไอ แอ็ม อิน คอนโทรล)

So don’t you try to tell me
(โซ ด้อนท์ ยู ธราย ทู เทลล มี)
You’ve been true to me
(ยู๊ฟ บีน ทรู ทู มี)
When I can plainly see
(เว็น นาย แคน พเลนลิ ซี)
That in your heart you’re still a cheat
(แดท อิน ยุร ฮาร์ท ยัวร์ สทิลล อะ ชี๊ท)
And I know that you’re lovesick
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท ยัวร์ lovesick)
It’s not happening
(อิทซ น็อท แฮพเพะนิง)
So don’t you come to me
(โซ ด้อนท์ ยู คัม ทู มี)
Thinking I’ll believe ’cause
(ติ้งกิง อิลล บีลี๊ฝ ค๊อส)
It won’t work for me
(อิท ว็อนท เวิ๊ร์ค ฟอร์ มี)

I never wanted to feel like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู ฟีล ไล๊ค ดิส)
I never thought you’d make mistakes like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ยูต เม้ค มิสเท้ค ไล๊ค ดิส)
It never was that you
(อิท เน๊เฝ่อร์ วอส แดท ยู)
And now it’s time you knew
(แอนด์ นาว อิทซ ไทม์ ยู นยู)
I never ever, I do not trust you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ , ไอ ดู น็อท ทรัสท ยู)
I never wanted to be like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู บี ไล๊ค ดิส)
I never thought you’d make mistakes like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ยูต เม้ค มิสเท้ค ไล๊ค ดิส)
It never was that you
(อิท เน๊เฝ่อร์ วอส แดท ยู)
And now it’s time you knew
(แอนด์ นาว อิทซ ไทม์ ยู นยู)
I never swear, I do not trusr you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ สแวร์ , ไอ ดู น็อท trusr ยู)

I never wanted to feel like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู ฟีล ไล๊ค ดิส)
I never thought you’d make mistakes like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ยูต เม้ค มิสเท้ค ไล๊ค ดิส)
It never was that you
(อิท เน๊เฝ่อร์ วอส แดท ยู)
And now it’s time you knew
(แอนด์ นาว อิทซ ไทม์ ยู นยู)
I never ever, I do not trust you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ , ไอ ดู น็อท ทรัสท ยู)
I never wanted to be like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู บี ไล๊ค ดิส)
I never thought you’d make mistakes like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ยูต เม้ค มิสเท้ค ไล๊ค ดิส)
It never was that you
(อิท เน๊เฝ่อร์ วอส แดท ยู)
And now it’s time you knew
(แอนด์ นาว อิทซ ไทม์ ยู นยู)
I never swear, I do not trusr you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ สแวร์ , ไอ ดู น็อท trusr ยู)

Baby did you think that
(เบ๊บี้ ดิด ยู ทริ๊งค แดท)
You could play me
(ยู เคิด เพลย์ มี)
like I would never know
(ไล๊ค ไก เวิด เน๊เฝ่อร์ โนว์)
[Could you be so]
([ เคิด ยู บี โซ ])
Shady
(เฌดอิ)
[Now you’re gonna see]
([ นาว ยัวร์ กอนนะ ซี ])
You should never spend your
(ยู เชิด เน๊เฝ่อร์ สเพ็นด ยุร)
Time with me
(ไทม์ วิธ มี)
‘Cause there’s no you and me
(ค๊อส แดร์ โน ยู แอนด์ มี)
We can never be
(วี แคน เน๊เฝ่อร์ บี)

I never wanted to feel like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู ฟีล ไล๊ค ดิส)
I never thought you’d make mistakes like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ยูต เม้ค มิสเท้ค ไล๊ค ดิส)
It never was that you
(อิท เน๊เฝ่อร์ วอส แดท ยู)
And now it’s time you knew
(แอนด์ นาว อิทซ ไทม์ ยู นยู)
I never ever, I do not trust you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ , ไอ ดู น็อท ทรัสท ยู)
I never wanted to be like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู บี ไล๊ค ดิส)
I never thought you’d make mistakes like this
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ยูต เม้ค มิสเท้ค ไล๊ค ดิส)
It never was that you
(อิท เน๊เฝ่อร์ วอส แดท ยู)
And now it’s time you knew
(แอนด์ นาว อิทซ ไทม์ ยู นยู)
I never swear, I do not trusr you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ สแวร์ , ไอ ดู น็อท trusr ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Never คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น