เนื้อเพลง Masquerade คำอ่านไทย Andrew Lloyd Webber

M’sieur Firmin?
(Msieur Firmin)
M’sieur Andre?
(Msieur อันเดร)

Dear Andre
(เดียร์ อันเดร)
what a splendid party!
(ว๊อท ดา ซพเลนดิด พ๊าร์ที่ !)
The prologue
(เดอะ พโรล็อก)
to a bright new year!
(ทู อะ ไบร๊ท นิว เยียร์ !)
Quite a night!
(ไคว๊ อะ ไน๊ท !)
I’m impressed!
(แอม อิมเพรส !)
Well, one does
(เวลล , วัน โด)
one’s best …
(วัน เบ๊สท์)
Here’s to us!
(เฮียร ทู อัซ !)
I must say, all the same, that
(ไอ มัสท์ เซย์ , ออล เดอะ เซม , แดท)
it’s a shame that ‘Phantom’
(อิทซ ซา เชม แดท แฟนทัม)
fellow isn’t here!
(เฟ๊ลโล่ว อีสซึ่น เฮียร !)
Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Paper faces on parade …
(เพ๊เพ่อร์ เฟซ ออน พาเหรด)
Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Hide your face,
(ไฮด์ ยุร เฟซ ,)
so the world will
(โซ เดอะ เวิลด วิล)
never find you!
(เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ ยู !)

Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Every face a different shade …
(เอ๊เฝอร์รี่ เฟซ อะ ดีฟเฟอะเร็นท เฉด)
Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Look around –
(ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
there’s another
(แดร์ อะน๊าเทร่อร์)
mask behind you!
(แมสค บีฮายน์ ยู !)

Flash of mauve …
(แฟลช อ็อฝ โมฝ)
Splash of puce …
(ซพแลฌ อ็อฝ พยูซ)
Fool and king …
(ฟูล แอนด์ คิง)
Ghoul and goose …
(กูล แอนด์ กู๊ส)
Green and black …
(กรีน แอนด์ แบล๊ค)
Queen and priest …
(ควีน แอนด์ พรีซท)
Trace of rouge …
(เทร๊ซ อ็อฝ รูฉ)
Face of beast …
(เฟซ อ็อฝ บี๊สท)

Faces …
(เฟซ)
Take your turn, take a ride
(เท้ค ยุร เทิร์น , เท้ค เก ไรด์)
on the merry-go-round …
(ออน เดอะ เม๊อร์รี่ โก ราวนด)
in an inhuman race …
(อิน แอน อินฮยูแม็น เร้ซ)

Eye of gold …
(อาย อ็อฝ โกลด์)
Thigh of blue …
(ไธ อ็อฝ บลู)
True is false …
(ทรู อีส ฟอลซ)
Who is who …?
(ฮู อีส ฮู)
Curl of lip …
(เคิล อ็อฝ ลิพ)
Swirl of gown …
(ซเวิล อ็อฝ เกาน)
Ace of hearts …
(เอซ อ็อฝ ฮาร์ท)
Face of clown …
(เฟซ อ็อฝ คลาวนํ)

Faces …
(เฟซ)
Drink it in, drink it up,
(ดริ๊งค อิท อิน , ดริ๊งค อิท อั๊พ ,)
till you’ve drowned
(ทิลล์ ยู๊ฟ ดราวน)
in the light …
(อิน เดอะ ไล๊ท)
in the sound …
(อิน เดอะ ซาวน์ด)
But who can name the face …?
(บั๊ท ฮู แคน เนม เดอะ เฟซ)
Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Grinning yellows,
(กรีนนิ่ง เย๊ลโล่ว ,)
spinning reds …
(สปินนิ่ง เร้ด)
Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Take your fill –
(เท้ค ยุร ฟิลล)
let the spectacle
(เล็ท เดอะ spectacle)
astound you!
(แอ็ซเทานด ยู !)

Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Burning glances,
(เบรินนิง แกล๊นซ์ ,)
turning heads …
(เทินนิง เฮด)
Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Stop and stare
(สท๊อพ แอนด์ สแทร์)
at the sea of smiles
(แอ็ท เดอะ ซี อ็อฝ สไมล์)
around you!
(อะราวนฺดฺ ยู !)

Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Seething shadows
(Seethings แฌดโอ)
breathing lies …
(บรีสดิง ไล)
Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
You can fool
(ยู แคน ฟูล)
any friend who
(เอ๊นี่ เฟรน ฮู)
ever knew you!
(เอ๊เฝ่อร์ นยู ยู !)

Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Leering satyrs,
(เลียริง แซทเออะ ,)
peering eyes …
(peerings อาย)
Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Run and hide –
(รัน แอนด์ ไฮด์)
but a face will
(บั๊ท ดา เฟซ วิล)
still pursue you!What a night
(สทิลล เพอร์ซู ยู ! ว๊อท ดา ไน๊ท)
What a crowd!
(ว๊อท ดา คราวดํ !)
Makes you glad!
(เม้ค ยู แกล๊ด !)
Makes you proud!
(เม้ค ยู พเราด !)
All the creme
(ออล เดอะ คแร็ม)
de la creme!
(ดี ลา คแร็ม !)
Watching us watching them
(วัทชิง อัซ วัทชิง เด็ม)
And all our fears
(แอนด์ ออล เอ๊า เฟียร์)
are in the past!
(อาร์ อิน เดอะ พาสท์ !)

Six months…
(ซิกซ์ มั้นธ)
Of relief!Of delight!
(อ็อฝ ริลีฟ ! อ็อฝ ดีไล๊ท !)
Of Elysian peace!
(อ็อฝ อิลีฉแอ็น พี๊ซ !)
And we can breathe at last!
(แอนด์ วี แคน บรีฑ แอ็ท ล๊าสท !)
No more notes!
(โน โม โน๊ท !)
No more ghost!
(โน โม โก๊สท !)
Here’s a health!
(เฮียร ซา เฮ็ลธ !)
Here’s a toast:
(เฮียร ซา โท๊สท :)
to a prosperous year!
(ทู อะ พรอซเพอะรัซ เยียร์ !)
To the new chandelier!
(ทู เดอะ นิว แฌนเดะเลีย !)
And may its
(แอนด์ เมย์ อิทซ)
splendour never fade!
(ซพเลนเดอะ เน๊เฝ่อร์ เฟด !)
Six months!
(ซิกซ์ มั้นธ !)
What a joy!
(ว๊อท ดา จอย !)
What a change!
(ว๊อท ดา เช้งจํ !)
What a blessed release!
(ว๊อท ดา เบล๊ส รีลี๊ส !)

And what a masquerade!
(แอนด์ ว๊อท ดา มาซเคอะเรด !)
Think of it!
(ทริ๊งค อ็อฝ อิท !)
A secret engagement!
(อะ ซี๊เขร็ท เอ็นเกจเม็นท !)
Look – your future bride!
(ลุ๊ค ยุร ฟิ๊วเช่อร์ ไบรดํ !)
Just think of it!
(จั๊สท ทริ๊งค อ็อฝ อิท !)
But why is it secret?
(บั๊ท วาย อีส ซิท ซี๊เขร็ท)
What have we to hide?
(ว๊อท แฮ็ฝ วี ทู ไฮด์)
Please, let’s not fight …
(พลีซ , เล็ท น็อท ไฟ้ท)
Christine, you’re free!
(คริสติน , ยัวร์ ฟรี !)
Wait till the time is right …When will that be?
(เว้ท ทิลล์ เดอะ ไทม์ อีส ไร๊ท เว็น วิล แดท บี)
It’s an engagement,
(อิทซ แอน เอ็นเกจเม็นท ,)
not a crime!
(น็อท ดา ไคร์ม !)

Christine,
(คริสติน ,)
What are you
(ว๊อท อาร์ ยู)
afraid of?
(อะเฟรด อ็อฝ)
Let’s not argue …
(เล็ท น็อท อ๊าร์กิว)
Let’s not argue …
(เล็ท น็อท อ๊าร์กิว)

Please pretend …
(พลีซ พรีเท็นด์)
I can only hope I’ll …
(ไอ แคน โอ๊นลี่ โฮพ อิลล)
You will …
(ยู วิล)
… understand
(อั๊นเด้อรสแทนด)
in time …Masquerade!
(อิน ไทม์ มาซเคอะเรด !)
Paper faces on parade!
(เพ๊เพ่อร์ เฟซ ออน พาเหรด !)
Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Hide your face,
(ไฮด์ ยุร เฟซ ,)
so the world will
(โซ เดอะ เวิลด วิล)
never find you!
(เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ ยู !)

Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Every face a different shade!
(เอ๊เฝอร์รี่ เฟซ อะ ดีฟเฟอะเร็นท เฉด !)
Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Look around –
(ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
There’s another
(แดร์ อะน๊าเทร่อร์)
mask behind you!
(แมสค บีฮายน์ ยู !)

Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Burning glances,
(เบรินนิง แกล๊นซ์ ,)
turning heads …
(เทินนิง เฮด)
Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Stop and stare
(สท๊อพ แอนด์ สแทร์)
at the sea of smiles
(แอ็ท เดอะ ซี อ็อฝ สไมล์)
around you!
(อะราวนฺดฺ ยู !)

Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Grinning yellows,
(กรีนนิ่ง เย๊ลโล่ว ,)
spinning reds …
(สปินนิ่ง เร้ด)
Masquerade!
(มาซเคอะเรด !)
Take your fill –
(เท้ค ยุร ฟิลล)
let the spectacle
(เล็ท เดอะ spectacle)
astound you!
(แอ็ซเทานด ยู !)
Why so silent, good messieurs?
(วาย โซ ไซ๊เล่นท , กู๊ด เมซเซิส)
Did you think that I had left you for good?
(ดิด ยู ทริ๊งค แดท ไอ แฮ็ด เล๊ฟท ยู ฟอร์ กู๊ด)
Have you missed me, good messieurs?
(แฮ็ฝ ยู มิส มี , กู๊ด เมซเซิส)
I have written you an opera!
(ไอ แฮ็ฝ วึ้น ยู แอน โอ๊เพ-ร่า !)
Here I bring the finished score –
(เฮียร ไอ บริง เดอะ ฟิ๊หนิช สคอร์)
” Don Juan Triumphant ” !
(” ด็อน วอน ทไรอัมแฟ็นท ” !)
I advise you
(ไอ แอ็ดไฝส ยู)
to comply –
(ทู คอมพลาย)
my instructions
(มาย อินซทรัคฌัน)
should be clear –
(เชิด บี เคลียร์)
Remember
(รีเม๊มเบ่อร์)
there are worse things
(แดร์ อาร์ เวิ๊ร์ส ทริง)
than a shattered chandelier …
(แฑ็น อะ แฌทเทอะ แฌนเดะเลีย)

Your chains are still mine –
(ยุร เชน แซร์ สทิลล ไมน์)
you will sing for me!
(ยู วิล ซิง ฟอร์ มี !)

Madame Giry. Madame Giry …
(มะดาม Giry มะดาม Giry)
Monsieur, don’t ask me – I know no more than
(เมิซเยอ , ด้อนท์ อาสคฺ มี ไอ โนว์ โน โม แฑ็น)
anyone else.
(เอนอิวัน เอ๊ลส)
That’s not true. You’ve seen something, haven’t you ?
(แด้ท น็อท ทรู ยู๊ฟ ซีน ซัมติง , แฮฟเวน ยู)
I don’t know what I’ve seen … Please don’t ask me,
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอฝ ซีน พลีซ ด้อนท์ อาสคฺ มี ,)
monsieur …Madame, for all our sakes …
(เมิซเยอ มะดาม , ฟอร์ ออล เอ๊า เซ้ค)
Very well. It was years ago. There was a travelling
(เฝ๊รี่ เวลล อิท วอส เยียร์ อะโก แดร์ วอส ซา แทฝเวอริง)
fair in the city. Tumblers, conjurors, human
(แฟร์ อิน เดอะ ซิ๊ที่ ทัมบเลอะ , คันเจอะเรอะ , ฮิ๊วแมน)
oddities …
(oddities)
Go on …
(โก ออน)
And there was … I shall never forget him: a man …
(แอนด์ แดร์ วอส ซาย แชลล์ เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท ฮิม : อะ แมน)
Locked in a cage …
(ล๊อค อิน อะ เค้จ)
In a cage … ?
(อิน อะ เค้จ)
A prodigy, monsieur! Scholar, architect, musician …
(อะ พรอดอิจิ , เมิซเยอ ! สคอล่าร์ , อ๊าร์ชิเถ็คท , มิวสีฌแอ็น)
A composer …
(อะ ค็อมโพสเออะ)
And an inventor too, monsieur. They boasted he had
(แอนด์ แอน อินเฝนเทอะ ทู , เมิซเยอ เด โบซท ฮี แฮ็ด)
once built for the Shah of Persia, a maze of
(วั๊นซ บิลท ฟอร์ เดอะ ฌา อ็อฝ เพอฉะ , อะ เมส อ็อฝ)
mirrors …
(มิเร่อร์)
Who was this man …?
(ฮู วอส ดิส แมน)
A freak of nature …
(อะ ฟรี๊ค อ็อฝ เน๊เจ้อร์)
more monster
(โม ม๊อนสเท่อร์)
than man …
(แฑ็น แมน)
Deformed …?
(ดิฟอม)
From birth, it seemed …My God …And then … he
(ฟรอม เบริ๊ท , อิท ซีม มาย ก๊อด แอนด์ เด็น ฮี)
went missing. He escaped.
(เว็นท มีซซิง ฮี เอสเขพ)

Go on.
(โก ออน)
They never found him
(เด เน๊เฝ่อร์ เฟานด ฮิม)
it was said he
(อิท วอส เซ็ด ฮี)
had died …
(แฮ็ด ดาย)
But he didn’t die, did he?
(บั๊ท ฮี ดิ๊นอิน ดาย , ดิด ฮี)
The world forgot him,
(เดอะ เวิลด เฟาะกอท ฮิม ,)
but I never can …
(บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ แคน)
For in this darkness
(ฟอร์ อิน ดิส ดาคเน็ซ)
I have seen him again …And so our
(ไอ แฮ็ฝ ซีน ฮิม อะเกน แอนด์ โซ เอ๊า)
Phantom’s this man …I have said too much,
(แฟนทัม ดิส แมน นาย แฮ็ฝ เซ็ด ทู มัช ,)
monsieur.
(เมิซเยอ)
And there have been too many accidents …
(แอนด์ แดร์ แฮ็ฝ บีน ทู เมนอิ แอ๊คซิเด็นท)

Accidents?!
(แอ๊คซิเด็นท !)
Too many …Madame Giry …!
(ทู เมนอิ มะดาม Giry !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Masquerade คำอ่านไทย Andrew Lloyd Webber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น