เนื้อเพลง Steal Da Show คำอ่านไทย Nelly

City Spud
(ซิ๊ที่ ซพัด)
Yo ‘for The N*gga Mention My Name I Let Him Know The Deal
(โย ฟอร์ เดอะ เอ็น *gga เม๊นชั่น มาย เนม ไอ เล็ท ฮิม โนว์ เดอะ ดีล)
I’m The N*gga Same N*gga Thought Was A Lame N*gga
(แอม เดอะ เอ็น *gga เซม เอ็น *gga ธอท วอส ซา เลม เอ็น *gga)
Now I Push A Range N*gga You Know The Name N*gga
(นาว ไอ พุช อะ เร๊นจ เอ็น *gga ยู โนว์ เดอะ เนม เอ็น *gga)
Peep The Iceberg Jeans The Ice Chain N*gga
(พีพ ดิ ไอซเบิก ยีน ดิ ไอ๊ซ์ เชน เอ็น *gga)
And If I Got Beef I Let The Whole World Know It
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ก็อท บี๊ฟ ไอ เล็ท เดอะ โฮล เวิลด โนว์ อิท)
So If You Got Beef Let The Whole World Know It
(โซ อิ๊ฟ ยู ก็อท บี๊ฟ เล็ท เดอะ โฮล เวิลด โนว์ อิท)
Yaun Take It To The Streets Let The Whole World Know It
(Yaun เท้ค อิท ทู เดอะ สทรีท เล็ท เดอะ โฮล เวิลด โนว์ อิท)
It’s The Chance For Your Big Career Don’t Blow It
(อิทซ เดอะ แช้นซํ ฟอร์ ยุร บิ๊ก แคร์เรีย ด้อนท์ โบลว์ อิท)
Or Get It Blown From The Top Gun N*gga
(ออ เก็ท ดิธ บโลน ฟรอม เดอะ ท๊อพ กัน เอ็น *gga)
I Ain’t Finished Talkin ’bout It ’till Ya Top Gone N*gga
(ไอ เอน ฟิ๊หนิช ทอคกิ่น เบาท ดิธ ทิลล์ ยา ท๊อพ กอน เอ็น *gga)
Dissin My Crew You Catch Hot Ones
(ดิซซิน มาย ครู ยู แค็ทช ฮอท วัน)
I’m Hot Son Yo That’s Why I Carry Hot Guns
(แอม ฮอท ซัน โย แด้ท วาย ไอ แค๊รรี่ ฮอท กัน)
I’m On A Beach In L A F*ckin Fly Misses
(แอม ออน อะ บีช อิน แอล อะ เอฟ *ckin ฟลาย มิซเซซ)
While You N*ggas At The Crib Tryna’ Find Misses
(ไวล์ ยู เอ็น *ggas แอ็ท เดอะ คริบ ทายนา ไฟนด์ มิซเซซ)
Yo I’m Gettin Head From The Mexican Dime B*tches
(โย แอม เกดดิน เฮด ฟรอม เดอะ เมคซิแค็น ไดม บี *tches)
Them N*ggas Mad ’cause They Riches Ain’t Like My Riches
(เด็ม เอ็น *ggas แม้ด ค๊อส เด ริชอิส เอน ไล๊ค มาย ริชอิส)

Murphey Lee
(Murphey ลี)
A Yo I’m Murphey Lee The School Boy
(อะ โย แอม Murphey ลี เดอะ สคูล บอย)
The Civilized Jewel Boy
(เดอะ ซีฝอิไลส จิ๊วเอ็ล บอย)
I Got Not One Two Three Four Five But Six Whores
(ไอ ก็อท น็อท วัน ทู ทรี โฟ ไฟฝ บั๊ท ซิกซ์ โฮ)
For Equality Vocal And Wallabies
(ฟอร์ อิควอลอิทิ โฝแค็ล แอนด์ Wallabies)
I Smoke La Like It Got Me Boomin Like Bad A Bing
(ไอ สโม๊ค ลา ไล๊ค อิท ก็อท มี บูมิน ไล๊ค แบ้ด อะ บิง)
Rap Don’t Gotta Sing ’cause I Get My Hum On
(แร็พ ด้อนท์ กอททะ ซิง ค๊อส ไอ เก็ท มาย ฮัม ออน)
Actually I Get Hummed On
(แอคชัวลิ ไอ เก็ท ฮึม ออน)
Hoes Tongues Be On My Dong Dong
(โฮ ทั๊ง บี ออน มาย ดัง ดัง)
Long Head At Night Head In The Morn
(ลอง เฮด แอ็ท ไน๊ท เฮด อิน เดอะ มอน)
Lunatic Five Strong King Kong’s Are Writin Songs
(ลยูนะทิค ไฟฝ สทรอง คิง คอง แซร์ ไรดิน ซ็อง)
Cats Be Gettin Gone Thinkin They Got It Goin On
(แค๊ท บี เกดดิน กอน ติ้งกิน เด ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
Folks Brought You A Brawl It All Started In Ya Home
(โฟล้ค บรอท ยู อะ บรอล อิท ดอร์ สท๊าร์ท อิน ยา โฮม)
Check The Background St Louis Clown From The U Town
(เช็ค เดอะ แบ็คกราว เอ็ซท ลุอี คลาวนํ ฟรอม ดิ ยู ทาวน์)
Fourteen Pimp Of The Year Like Dru Down
(โฟทีน พิมพ อ็อฝ เดอะ เยียร์ ไล๊ค Dru เดาน)
Same Crew Now It’s Too Damn Quiet But Too Loud
(เซม ครู นาว อิทซ ทู แดมนํ ไคว๊เอ้ท บั๊ท ทู เลาด)
Hoes Be Pretendin Always Sayin They Too Proud
(โฮ บี พีเทนดิน ออลเว เซย์อิน เด ทู พเราด)
If I Ruled The World I Do Now
(อิ๊ฟ ฟาย รูล เดอะ เวิลด ดาย ดู นาว)
Me And The ‘tics ’bout To Rack ’em And Move The Crowd
(มี แอนด์ เดอะ ทิค เบาท ทู แร็ค เอ็ม แอนด์ มู๊ฝ เดอะ คราวดํ)

Chorus X2
(ค๊อรัส X2)
Lunatics
(ลยูนะทิค)
Call The Cops I See A Robbery In Progress
(คอลลํ เดอะ ค็อพ ซาย ซี อะ รอบเบอะริ อิน โพร๊เกรสส)
Lunatics About To Steal The Show
(ลยูนะทิค อะเบ๊าท ทู สทีล เดอะ โชว์)
Where You From
(แวร์ ยู ฟรอม)
From The S T L M O 3 1 4
(ฟรอม เดอะ เอส ที แอล เอ็ม โอ ที วัน โฟว)

Ali
(เอลลี)
I Rip Grass And Smash With A 44 Mag
(ไอ ริพ กราซ แซน สแม๊ช วิธ อะ 44 แมก)
This N*gga Jag From The Front To The Back I Heard It Crash
(ดิส เอ็น *gga แจ็ก ฟรอม เดอะ ฟร๊อนท ทู เดอะ แบ็ค ไอ เฮิด ดิท คแร็ฌ)
N*gga Hurt ’em Bad You Heard Him Laugh
(เอ็น *gga เฮิร์ท เอ็ม แบ้ด ยู เฮิด ฮิม ล๊าฟ)
Talkin Trash ’bout Whoopin My Ass
(ทอคกิ่น ทแร็ฌ เบาท Whoopin มาย อาซ)
I Never Let A N*gga Do That Who That
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เล็ท ดา เอ็น *gga ดู แดท ฮู แดท)
Get His Brains Blew Back With A New Gat
(เก็ท ฮิส เบรน บลู แบ็ค วิธ อะ นิว แกท)
Yellin ‘true That’ Hollowtips Is Goin Cleeeeean Through That
(เยลลิน ทรู แดท Hollowtips ซิส โกอิน Cleeeeean ทรู แดท)
And I Didn’t Have To Get My Whole Team Just To Do That
(แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู เก็ท มาย โฮล ทีม จั๊สท ทู ดู แดท)
In A Blue Hat With A Black Baggy Karl Kani
(อิน อะ บลู แฮ็ท วิธ อะ แบล๊ค แบกกิ Karl Kani)
An Iced Out Ring Just To Score On Your Eye
(แอน ไอ๊ซ์ เอ๊าท ริง จั๊สท ทู สคอร์ ออน ยุร อาย)
Hard To Die Like Bruce Lee Get A Victory
(ฮาร์ด ทู ดาย ไล๊ค บรูซ ลี เก็ท ดา ฝีคทรี่)
Cats Is Sick Like H I V If They Feelin Weak
(แค๊ท ซิส ซิ๊ค ไล๊ค เฮส ไอ วี อิ๊ฟ เด ฟีลิน วี๊ค)
We Be Jackie Frost
(วี บี แจ็กกี้ ฟร็อซท)
Danny Terrio Shows To The Motorola
(แดนนี่ Terrio โชว์ ทู เดอะ มอเดอโรล่า)
Money Hold Up Whippin The Rover High Roller Dog
(มั๊นนี่ โฮลด์ อั๊พ Whippin เดอะ โรฝเออะ ไฮฮ โรลเลอะ ด้อกก)
What You Holdin I’m Paid So Controllin Y’all
(ว๊อท ยู โฮดดิน แอม เพลด โซ คอนโทวลิน ยอล)
Yiggidy Yes Y’all Like Das Efx I’s Be Next
(Yiggidy เย็ซ ยอล ไล๊ค ดาด Efx อีส บี เน๊กซท)
To Rep That Midwest It’s Sets And Projects
(ทู เร็พ แดท มิดเวส อิทซ เซ็ท แซน โพร๊เจ็คท)

Keyaun
(Keyaun)
Now Once Keyaun Say Hit The Safe Raise The Stakes
(นาว วั๊นซ Keyaun เซย์ ฮิท เดอะ เซฟ เร้ส เดอะ สเท๊ค)
‘tics In Fifty States Might As Well Blaze The Cake
(ทิค ซิน ฟีฟทิ สเทท ไมท แอส เวลล เบลซ เดอะ เค้ก)
I Got Moves To Make Transactions To Handshakes
(ไอ ก็อท มู๊ฝ ทู เม้ค ทแร็นแซคฌัน ทู แฮนเชค)
Drugs For Papes Now I’m Sellin Cds And Tapes
(ดรัก ฟอร์ Papes นาว แอม เซลลิน Cds แซน เท๊พ)
Funerals And Wakes Caused By Greed And Hate
(ฟิ๊วเนอร่อล แซน เว้ค แคสซฺ บาย กรี๊ด แอนด์ เฮท)
A Snake Is Still A Snake No Matter The Size Or Shape
(อะ สเน๊ค อีส สทิลล อะ สเน๊ค โน แม๊ทเท่อร์ เดอะ ไซ๊ซ ออ เชพ)
Those That Hate Anchored With Weights Found In The Lake
(โฑส แดท เฮท แอ๊งเค่อร์ วิธ เว๊ท เฟานด อิน เดอะ เล้ค)
Come Off The Chain My Main You Tied To The Gate
(คัม ออฟฟ เดอะ เชน มาย เมน ยู ไท ทู เดอะ เกท)
First You Caught A Case Second You Caught The Babes
(เฟิร์สท ยู คอท ดา เค๊ส เซ๊คคั่น ยู คอท เดอะ เบ้บ)
Third You Caught Me With Your Date That Was No Mistake
(เทริ๊ด ยู คอท มี วิธ ยุร เดท แดท วอส โน มิสเท้ค)
Good Things Come To Those Who Wait
(กู๊ด ทริง คัม ทู โฑส ฮู เว้ท)
So If You Waitin On Them ‘tics Huh They Gon’ Be Late
(โซ อิ๊ฟ ยู เว๊ทดิน ออน เด็ม ทิค ฮู เด ก็อน บี เหลท)
In Your House With Your Spouse I’m Doin The Nasty
(อิน ยุร เฮ้าส วิธ ยุร สเพ๊าส แอม โดย เดอะ นาซทิ)
I’m A Felon Ask Jay I Rob Industries And Ashtrays
(แอม มา เฟลอัน อาสคฺ เจ ไอ ร๊อบ Industries แซน แอซเทรย์)
Branson And Hashy And Wrap Somethin
(Branson แอนด์ Hashy แอนด์ แร๊พ ซัมติน)
And Burn The Place Ya Heard Me
(แอนด์ เบิร์น เดอะ เพลส ยา เฮิด มี)

Nelly
(เนลลี)
Watch Me Load Up The Ammo Cock It Back Slow
(ว๊อทช มี โหลด อั๊พ ดิ แอมโม ค๊อค อิท แบ็ค สโลว์)
In The Back Door Infrared Low
(อิน เดอะ แบ็ค ดอร์ อินเฟอเรท โลว)
Tell Me Somethin That I Don’t Already Know
(เทลล มี ซัมติน แดท ไอ ด้อนท์ ออลเร๊ดี้ โนว์)
Like Which One Of These Closets Contain Cash Flow
(ไล๊ค วิช วัน อ็อฝ ฑิส คลอสเอ็ท คอนเทน แค๊ช โฟลว์)
Got Three Little Problems I Just Thought You Should Know
(ก็อท ทรี ลิ๊ทเทิ่ล โพร๊เบล่ม ซาย จั๊สท ธอท ยู เชิด โนว์)
Peep I’m Addicted To ‘yes’ And I’m Allergic To ‘no’
(พีพ แอม แอ๊ดดิคท ทู เย็ซ แซน แอม ออลเลอจิก ทู โน)
I’m Obsessed With Dough Money Makin And The Hoes
(แอม อ๊อบเซสส วิธ โด มั๊นนี่ เมกิน แอนด์ เดอะ โฮ)
Anything Other Than Satisfaction Gon’ Blow
(เอนอิธิง อ๊อเธ่อร์ แฑ็น แซทิซแฟคฌัน ก็อน โบลว์)
Heard Through The Grapevine You Lookin For Me
(เฮิด ทรู เดอะ Grapevine ยู ลุคกิน ฟอร์ มี)
Couldn’t Be ’cause If It Was You Would Be Bookin From Me
(คูดซึ่น บี ค๊อส อิ๊ฟ อิท วอส ยู เวิด บี Bookin ฟรอม มี)
Shook When Ya See Nelly Rollin In The Gs 3
(ฌุค เว็น ยา ซี เนลลี โรลลิน อิน เดอะ จีส ที)
Hangin Out The Sunroof Like ‘bing Bing Bing’
(แฮนจิ้น เอ๊าท เดอะ ซันรูฟ ไล๊ค บิง บิง บิง)
Back The Car Up Pop The Trunk Now
(แบ็ค เดอะ คารํ อั๊พ พ็อพ เดอะ ทรังค นาว)
Can Ya Hold Ya Breath ’cause I’ma Flood This Town
(แคน ยา โฮลด์ ยา บรี๊ทฺรฺ ค๊อส แอมอา ฟลั๊ด ดิส ทาวน์)
That Ass Scream ‘nine Second Five Right Here’
(แดท อาซ สครีม ไนน เซ๊คคั่น ไฟฝ ไร๊ท เฮียร)
Neighbors On The Lawn Like ‘nelly Why Right Here’
(เนเบอะ ออน เดอะ ลอน ไล๊ค เนลลี วาย ไร๊ท เฮียร)

Chorus X3
(ค๊อรัส X3)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Steal Da Show คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น