เนื้อเพลง All About Love คำอ่านไทย Steven Curtis Chapman

We’ve got CD sets and videos, radio and TV shows
(หวีบ ก็อท ซีดี เซ็ท แซน ฝีดอิโอ , เร๊ดิโอ แอนด์ ทีวี โชว์)
Conferences, retreats and seminars
(คอนเฟอะเร็นซ , รีทรี๊ท แซน เซมอินา)
We’ve got books and magazines to read on everything from A to Z
(หวีบ ก็อท บุ๊ค แซน แม๊กกาซีน ทู รี๊ด ออน เอ๊วี่ติง ฟรอม มา ทู ซี)
And a web to surf from anywhere we are
(แอนด์ อะ เว๊บ ทู เซิฟ ฟรอม เอนอิฮแว วี อาร์)
But I hope with all this information buzzing through our brains
(บั๊ท ไอ โฮพ วิธ ออล ดิส อินเฟาะเมฌัน บัซซิง ทรู เอ๊า เบรน)
That we will not let our hearts forget the most important thing
(แดท วี วิล น็อท เล็ท เอ๊า ฮาร์ท ฟอร์เก๊ท เดอะ โมซท อิมพอแท็นท ทริง)

Is love, love, love, love, love
(อีส ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
It’s all about love, love, love, love, love
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Everything else comes down to this
(เอ๊วี่ติง เอ๊ลส คัม เดาน ทู ดิส)
Nothing any higher on the list than love
(นัธอิง เอ๊นี่ ไฮเออะ ออน เดอะ ลิสท แฑ็น ลัฝ)
It’s all about love
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ลัฝ)

Now they’re fighting in the middle east
(นาว เดรว ไฟท์ดิง อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อี๊สท)
And they’re fighting down on Seventh Street
(แอนด์ เดรว ไฟท์ดิง เดาน ออน เซฝเอ็นธ สทรีท)
And there are fights in my own house on given days
(แอนด์ แดร์ อาร์ ไฟ้ท ซิน มาย โอว์น เฮ้าส ออน กีฝเอ็น เดย์)
It’s like something’s lurking deep inside
(อิทซ ไล๊ค ซัมติง เลอคิง ดี๊พ อิ๊นไซด์)
That can’t seem to be satisfied
(แดท แค็นท ซีม ทู บี แซทอิซไฟด)
But life was not meant to be lived this way
(บั๊ท ไล๊ฟ วอส น็อท เม็นท ทู บี ไล้ฝ ดิส เวย์)
‘Cause it’s true for every man and woman
(ค๊อส อิทซ ทรู ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ แมน แอนด์ วู๊แม่น)
Every boy and girl
(เอ๊เฝอร์รี่ บอย แอนด์ เกิร์ล)
That our only hope for living here together in this world
(แดท เอ๊า โอ๊นลี่ โฮพ ฟอร์ ลีฝอิง เฮียร ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน ดิส เวิลด)

Is love, love, love, love, love
(อีส ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
It’s all about love, love, love, love, love
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Everything else comes down to this
(เอ๊วี่ติง เอ๊ลส คัม เดาน ทู ดิส)
Nothing any higher on the list than love
(นัธอิง เอ๊นี่ ไฮเออะ ออน เดอะ ลิสท แฑ็น ลัฝ)

This is the reason we were made
(ดิส ซิส เดอะ รี๊ซั่น วี เวอ เมด)
To know the love of our Creator
(ทู โนว์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ เอ๊า คริเอเทอะ)
And to give the love He’s given us away
(แอนด์ ทู กี๊ฝ เดอะ ลัฝ อีส กีฝเอ็น อัซ อะเวย์)
Yeah, the Maker, and the Father, and the God of everything
(เย่ , เดอะ เมคเออะ , แอนด์ เดอะ ฟ๊าเท่อร , แอนด์ เดอะ ก๊อด อ็อฝ เอ๊วี่ติง)
He says to love, love, love
(ฮี เซย์ ทู ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
He says love, love, love
(ฮี เซย์ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Love, love, love
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
‘Cause after all, it’s all about love
(ค๊อส แอ๊ฟเท่อร ออล , อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ลัฝ)

Gods says love, love, love, love, love
(ก๊อด เซย์ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
It’s all about love, love, love, love, love
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Everything else comes down to this
(เอ๊วี่ติง เอ๊ลส คัม เดาน ทู ดิส)
Nothing any higher on the list than love
(นัธอิง เอ๊นี่ ไฮเออะ ออน เดอะ ลิสท แฑ็น ลัฝ)
‘Cause after all, it’s all about love
(ค๊อส แอ๊ฟเท่อร ออล , อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ลัฝ)

That’s right, yeah [laugh]
(แด้ท ไร๊ท , เย่ [ ล๊าฟ ])
Woo!
(วู !)
It’s all about, yea yea
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท , เย เย)
It’s all about
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท)
All about love, love, love, love, love
(ออล อะเบ๊าท ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
It’s all about love, love, love
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)

After all don’t you know?
(แอ๊ฟเท่อร ออล ด้อนท์ ยู โนว์)
That it really all comes down to love
(แดท ดิธ ริแอ็ลลิ ออล คัม เดาน ทู ลัฝ)
After all don’t you know that
(แอ๊ฟเท่อร ออล ด้อนท์ ยู โนว์ แดท)
Gonna tell you what it’s all about, yeah
(กอนนะ เทลล ยู ว๊อท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท , เย่)
Yeah, it’s all about love
(เย่ , อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ลัฝ)
Yeah, it’s all about love, yeah
(เย่ , อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ลัฝ , เย่)
It’s all about love,
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ลัฝ ,)
Love, love, love
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All About Love คำอ่านไทย Steven Curtis Chapman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น