เนื้อเพลง Inseparable คำอ่านไทย Mariah Carey

Intro:
(อินโทร :)
Call my phone…
(คอลลํ มาย โฟน)
Baby call my phone…
(เบ๊บี้ คอลลํ มาย โฟน)
Baby call my phone…
(เบ๊บี้ คอลลํ มาย โฟน)
I be waitin’ to hear your ring tone…
(ไอ บี เว๊ทดิน ทู เฮียร ยุร ริง โทน)
Call my phone…
(คอลลํ มาย โฟน)
Baby call my phone…
(เบ๊บี้ คอลลํ มาย โฟน)
Baby call my phone…
(เบ๊บี้ คอลลํ มาย โฟน)
I be waitin’ to hear your ring tone…
(ไอ บี เว๊ทดิน ทู เฮียร ยุร ริง โทน)

Verse 1:
(เฝิซ วัน :)
Lost without my other
(ล็อซท วิธเอ๊าท มาย อ๊อเธ่อร์)
Half thought can I live with out you
(ฮาล์ฟ ธอท แคน นาย ไล้ฝ วิธ เอ๊าท ยู)
I don’t want another
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท อะน๊าเทร่อร์)
That’s why I’m messed up about you
(แด้ท วาย แอม เมส อั๊พ อะเบ๊าท ยู)

Can’t even dream with out seeing you
(แค็นท อี๊เฝ่น ดรีม วิธ เอ๊าท ซีอิง ยู)
Why should I even try to breathe
(วาย เชิด ดาย อี๊เฝ่น ธราย ทู บรีฑ)
And everything is off, without you
(แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ออฟฟ , วิธเอ๊าท ยู)
Guess it’s all my fault, ladies sing the blues
(เกสส อิทซ ซอร์ มาย ฟอลท , เลดิส ซิง เดอะ บลู)

Bridge:
(บริดจ :)
No one could deny it
(โน วัน เคิด ดีนาย อิท)
We were flying like United
(วี เวอ ฟไลอิง ไล๊ค ยูนิท)
But we’d never be divided
(บั๊ท เว็ด เน๊เฝ่อร์ บี ดิไฝด)
Cause the love we had inside us was…
(ค๊อส เดอะ ลัฝ วี แฮ็ด อิ๊นไซด์ อัซ วอส)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
If you bumping this song
(อิ๊ฟ ยู bumpings ดิส ซ็อง)
And you’re searching for the moment when two hearts went wrong
(แอนด์ ยัวร์ เซิชอิง ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท เว็น ทู ฮาร์ท เว็นท รอง)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
And jealous was your work
(แอนด์ เจลอัซ วอส ยุร เวิ๊ร์ค)
Cause you swore you’d never ever give it up
(ค๊อส ยู ซโว ยูต เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Cause you’d thought that ya’ll was
(ค๊อส ยูต ธอท แดท ยอล วอส)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
Thou we stay together
(เฑา วี สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Always and forever
(ออลเว แซน ฟอเร๊เฝ่อร)
But now I see that no one is
(บั๊ท นาว ไอ ซี แดท โน วัน อีส)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
Except for us
(เอ็กเซ๊พท ฟอร์ อัซ)
One of us just got to pick the phone up
(วัน อ็อฝ อัซ จั๊สท ก็อท ทู พิค เดอะ โฟน อั๊พ)
Cause I know we’re still
(ค๊อส ไอ โนว์ เวีย สทิลล)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)

Verse 2:
(เฝิซ ทู :)
Got photos of us on my refrigerator
(ก็อท โฟโท อ็อฝ อัซ ออน มาย ริฟรีจเออะเรเทอะ)
Videos on my phone, why can’t I just erase them…
(ฝีดอิโอ ออน มาย โฟน , วาย แค็นท ไอ จั๊สท อีเรส เด็ม)
The first text I ever got from you still saved in my inbox
(เดอะ เฟิร์สท เท๊กซท์ ไอ เอ๊เฝ่อร์ ก็อท ฟรอม ยู สทิลล เซฝ อิน มาย inbox)
And I read it like time after time
(แอนด์ ดาย รี๊ด ดิท ไล๊ค ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)

Boy I’m lost, can’t you look, won’t you please find me
(บอย แอม ล็อซท , แค็นท ยู ลุ๊ค , ว็อนท ยู พลีซ ไฟนด์ มี)
I’m down to my last tick, come rescue me
(แอม เดาน ทู มาย ล๊าสท ทิค , คัม เร๊สคิ้ว มี)
See it’s broken my heart, to the point where I don’t need, to have a reason now
(ซี อิทซ บโรเค็น มาย ฮาร์ท , ทู เดอะ พ๊อยท์ แวร์ ไอ ด้อนท์ นี๊ด , ทู แฮ็ฝ อะ รี๊ซั่น นาว)
Weak now cause I just ain’t the same with out you
(วี๊ค นาว ค๊อส ไอ จั๊สท เอน เดอะ เซม วิธ เอ๊าท ยู)
Boy I know we’re…
(บอย ไอ โนว์ เวอ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
If you bumping this song
(อิ๊ฟ ยู bumpings ดิส ซ็อง)
And you’re searching for the moment when two hearts went wrong
(แอนด์ ยัวร์ เซิชอิง ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท เว็น ทู ฮาร์ท เว็นท รอง)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
And jealous was your work
(แอนด์ เจลอัซ วอส ยุร เวิ๊ร์ค)
Cause you swore you’d never ever give it up
(ค๊อส ยู ซโว ยูต เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Cause you’d thought that ya’ll was
(ค๊อส ยูต ธอท แดท ยอล วอส)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
Thou we stay together
(เฑา วี สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Always and forever
(ออลเว แซน ฟอเร๊เฝ่อร)
But now I see that no one is
(บั๊ท นาว ไอ ซี แดท โน วัน อีส)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
Except for us
(เอ็กเซ๊พท ฟอร์ อัซ)
One of us just got to pick the phone up
(วัน อ็อฝ อัซ จั๊สท ก็อท ทู พิค เดอะ โฟน อั๊พ)

Breakdown:
(เบรคดาว :)
It’s been 16 days since I held you tight
(อิทซ บีน 16 เดย์ ซิ๊นซ ไอ เฮ็ลด ยู ไท๊ท)
Balled up me and my pillow in the middle of the night
(บอล อั๊พ มี แอนด์ มาย พิ๊ลโล่ว อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
Boy I just wish you show up and make everything alright
(บอย ไอ จั๊สท วิ๊ช ยู โชว์ อั๊พ แอนด์ เม้ค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)
So what you waiting for?
(โซ ว๊อท ยู เวททิง ฟอร์)
Cause both us have thought of we’re
(ค๊อส โบทรฺ อัซ แฮ็ฝ ธอท อ็อฝ เวีย)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
If you bumping this song
(อิ๊ฟ ยู bumpings ดิส ซ็อง)
And you’re searching for the moment when two hearts went wrong
(แอนด์ ยัวร์ เซิชอิง ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท เว็น ทู ฮาร์ท เว็นท รอง)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
And jealous was your work
(แอนด์ เจลอัซ วอส ยุร เวิ๊ร์ค)
Cause you swore you’d never ever give it up
(ค๊อส ยู ซโว ยูต เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Cause you’d thought that ya’ll was
(ค๊อส ยูต ธอท แดท ยอล วอส)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
Thou we stay together
(เฑา วี สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Always and forever
(ออลเว แซน ฟอเร๊เฝ่อร)
But now I see that no one is
(บั๊ท นาว ไอ ซี แดท โน วัน อีส)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
Except for us
(เอ็กเซ๊พท ฟอร์ อัซ)
One of us just got to pick the phone up
(วัน อ็อฝ อัซ จั๊สท ก็อท ทู พิค เดอะ โฟน อั๊พ)
Cause I know we’re still
(ค๊อส ไอ โนว์ เวีย สทิลล)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
If you open this song
(อิ๊ฟ ยู โอ๊เพ่น ดิส ซ็อง)
And you’re searching for the moment when two hearts went wrong
(แอนด์ ยัวร์ เซิชอิง ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท เว็น ทู ฮาร์ท เว็นท รอง)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
And jealous was your work
(แอนด์ เจลอัซ วอส ยุร เวิ๊ร์ค)
Cause you swore you’d never ever give it up
(ค๊อส ยู ซโว ยูต เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Cause you’d thought that ya’ll was
(ค๊อส ยูต ธอท แดท ยอล วอส)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
Thou we stay together
(เฑา วี สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Always and forever
(ออลเว แซน ฟอเร๊เฝ่อร)
But now I see that no one is
(บั๊ท นาว ไอ ซี แดท โน วัน อีส)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)
Except for us
(เอ็กเซ๊พท ฟอร์ อัซ)
One of us just got to pick the phone up
(วัน อ็อฝ อัซ จั๊สท ก็อท ทู พิค เดอะ โฟน อั๊พ)
Cause I know we’re still
(ค๊อส ไอ โนว์ เวีย สทิลล)
Inseparable
(อินเซปเพเรเบิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Inseparable คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น