เนื้อเพลง Extreme Ways คำอ่านไทย Moby

Extreme ways are back again
(เอ็กซทรีม เวย์ แซร์ แบ็ค อะเกน)
Extreme places I didn’t know
(เอ็กซทรีม เพลส ซาย ดิ๊นอิน โนว์)
I broke everything new again
(ไอ บโรค เอ๊วี่ติง นิว อะเกน)
Everything that I’d owned
(เอ๊วี่ติง แดท อาย โอว์น)
I threw it out the windows, came along
(ไอ ธรู อิท เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว , เคม อะลอง)
Extreme ways I know move apart
(เอ็กซทรีม เวย์ ซาย โนว์ มู๊ฝ อะพาร์ท)
The colors of my sea
(เดอะ คัลเออะ อ็อฝ มาย ซี)
Perfect color me
(เพ๊อร์เฟ็คท คัลเออะ มี)

Extreme ways that that help me
(เอ็กซทรีม เวย์ แดท แด้ท เฮ้ลพ มี)
Help me out at night
(เฮ้ลพ มี เอ๊าท แอ็ท ไน๊ท)
Extreme places I had gone
(เอ็กซทรีม เพลส ซาย แฮ็ด กอน)
But never seen any light
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ ซีน เอ๊นี่ ไล๊ท)
Dirty basements, dirty noise
(เดอทิ เบซเม็นท , เดอทิ น๊อยส)
Dirty places coming through
(เดอทิ เพลส คัมอิง ทรู)
Extreme worlds alone
(เอ็กซทรีม เวิลด อะโลน)
Did you ever like it planned
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ไล๊ค อิท แพลน)

I would stand in line for this
(ไอ เวิด สแทนด์ อิน ไลน์ ฟอร์ ดิส)
There’s always room in life for this
(แดร์ ออลเว รูม อิน ไล๊ฟ ฟอร์ ดิส)

Oh baby, oh baby
(โอ เบ๊บี้ , โอ เบ๊บี้)
Then it fell apart, fell apart
(เด็น หนิด เฟ็ล อะพาร์ท , เฟ็ล อะพาร์ท)
Oh baby, oh baby
(โอ เบ๊บี้ , โอ เบ๊บี้)
Then it fell apart, it fell apart
(เด็น หนิด เฟ็ล อะพาร์ท , อิท เฟ็ล อะพาร์ท)
Oh baby, oh baby
(โอ เบ๊บี้ , โอ เบ๊บี้)
Then it fell apart, it fell apart
(เด็น หนิด เฟ็ล อะพาร์ท , อิท เฟ็ล อะพาร์ท)
Oh baby, oh baby
(โอ เบ๊บี้ , โอ เบ๊บี้)
Like it always does, always does
(ไล๊ค อิท ออลเว โด , ออลเว โด)

Extreme songs that told me
(เอ็กซทรีม ซ็อง แดท โทลด มี)
They helped me down every night
(เด เฮ้ลพ มี เดาน เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
I didn’t have much to say
(ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ มัช ทู เซย์)
I didn’t get above the light
(ไอ ดิ๊นอิน เก็ท อะโบ๊ฝ เดอะ ไล๊ท)
I closed my eyes and closed myself
(ไอ โคลส มาย อาย แซน โคลส ไมเซลฟ)
And closed my world and never opened
(แอนด์ โคลส มาย เวิลด แอนด์ เน๊เฝ่อร์ โอ๊เพ่น)
Up to anything
(อั๊พ ทู เอนอิธิง)
That could get me along
(แดท เคิด เก็ท มี อะลอง)

I had to close down everything
(ไอ แฮ็ด ทู โคลส เดาน เอ๊วี่ติง)
I had to close down my mind
(ไอ แฮ็ด ทู โคลส เดาน มาย ไมนด์)
Too many things to cover me
(ทู เมนอิ ทริง ทู โค๊ฝเฝ่อร์ มี)
Too much can make me blind
(ทู มัช แคน เม้ค มี ไบลนฺดฺ)
I’ve seen so much in so many places
(แอฝ ซีน โซ มัช อิน โซ เมนอิ เพลส)
So many heartaches, so many faces
(โซ เมนอิ ฮาทเทค , โซ เมนอิ เฟซ)
So many dirty things
(โซ เมนอิ เดอทิ ทริง)
You couldn’t believe
(ยู คูดซึ่น บีลี๊ฝ)

I would stand in line for this
(ไอ เวิด สแทนด์ อิน ไลน์ ฟอร์ ดิส)
It’s always good in life for this
(อิทซ ออลเว กู๊ด อิน ไล๊ฟ ฟอร์ ดิส)

Oh baby, oh baby
(โอ เบ๊บี้ , โอ เบ๊บี้)
Then it fell apart, fell apart
(เด็น หนิด เฟ็ล อะพาร์ท , เฟ็ล อะพาร์ท)
Oh baby, oh baby
(โอ เบ๊บี้ , โอ เบ๊บี้)
Then it fell apart, it fell apart
(เด็น หนิด เฟ็ล อะพาร์ท , อิท เฟ็ล อะพาร์ท)
Oh baby, oh baby
(โอ เบ๊บี้ , โอ เบ๊บี้)
Then it fell apart, it fell apart
(เด็น หนิด เฟ็ล อะพาร์ท , อิท เฟ็ล อะพาร์ท)
Oh baby, oh baby
(โอ เบ๊บี้ , โอ เบ๊บี้)
Like it always does, always does
(ไล๊ค อิท ออลเว โด , ออลเว โด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Extreme Ways คำอ่านไทย Moby

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น