เนื้อเพลง Another Dumb Blond คำอ่านไทย Hoku

I think that at times should just let you go [Let you go]
(ไอ ทริ๊งค แดท แอ็ท ไทม์ เชิด จั๊สท เล็ท ยู โก [ เล็ท ยู โก ])
So I’ll tell it to your face instead of on the phone[On the phone]
(โซ อิลล เทลล อิท ทู ยุร เฟซ อินสเท๊ด อ็อฝ ออน เดอะ โฟน [ ออน เดอะ โฟน ])

You see I thought that you were special baby something you need
(ยู ซี ไอ ธอท แดท ยู เวอ สเพ๊เชี่ยล เบ๊บี้ ซัมติง ยู นี๊ด)
but lately I’ve come to find
(บั๊ท เลทลิ แอฝ คัม ทู ไฟนด์)
that your not really intrested in my heart or mind[Or my mind]
(แดท ยุร น็อท ริแอ็ลลิ intrested อิน มาย ฮาร์ท ออ ไมนด์ [ ออ มาย ไมนด์ ])

That’s alright that ok you never loved me anyway
(แด้ท ออลไร๊ท แดท โอเค ยู เน๊เฝ่อร์ ลัฝ มี เอนอิเว)
and I think it’s time for you to just move on
(แอนด์ ดาย ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยู ทู จั๊สท มู๊ฝ ออน)
That’s alright[That’s alright]That’s ok[That’s ok]
(แด้ท ออลไร๊ท [ แด้ท ออลไร๊ท ] แด้ท โอเค [ แด้ท โอเค ])
I bet you never thought you’d hear me say
(ไอ เบ๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ ธอท ยูต เฮียร มี เซย์)
That i think it’s time for you to find another dumb blond
(แดท ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยู ทู ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ ดัมบ บลอนด์)
‘Cause it’s not me no no ‘Cause it’s not me no no oh no
(ค๊อส อิทซ น็อท มี โน โน ค๊อส อิทซ น็อท มี โน โน โอ โน)

Last night I went to a party hopeing I’d see you there
(ล๊าสท ไน๊ท ไอ เว็นท ทู อะ พ๊าร์ที่ hopeings อาย ซี ยู แดร์)
And sure enough you were haning on some other girl playin with her hair
(แอนด์ ชัวร์ อีน๊าฟ ยู เวอ hanings ออน ซัม อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล เพลย์ยิน วิธ เฮอ แฮร์)
And i overheard you tellin her the very same thing you said to me that night before
(แอนด์ ดาย โอเฝอะเฮิด ยู เทลลิน เฮอ เดอะ เฝ๊รี่ เซม ทริง ยู เซ็ด ทู มี แดท ไน๊ท บีฟอร์)
Lookin around and sinker you were walking with her out the door
(ลุคกิน อะราวนฺดฺ แอนด์ ซีงเคอะ ยู เวอ วอคกิง วิธ เฮอ เอ๊าท เดอะ ดอร์)

That’s alright that’s ok you never loved me anyway[I never loved you anyway]
(แด้ท ออลไร๊ท แด้ท โอเค ยู เน๊เฝ่อร์ ลัฝ มี เอนอิเว [ ไอ เน๊เฝ่อร์ ลัฝ ยู เอนอิเว ])
And I think its time for you just move on
(แอนด์ ดาย ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยู จั๊สท มู๊ฝ ออน)
That’s alright[That’s alright] That’s ok[That’s ok]
(แด้ท ออลไร๊ท [ แด้ท ออลไร๊ท ] แด้ท โอเค [ แด้ท โอเค ])
I bet you never thought you’d hear me say
(ไอ เบ๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ ธอท ยูต เฮียร มี เซย์)
that I think it’s time for you to find another dumb blond
(แดท ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยู ทู ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ ดัมบ บลอนด์)
‘Cause it’s not me no no
(ค๊อส อิทซ น็อท มี โน โน)

‘Come on just a little chumpie hanin on your arm so
(คัมมอน จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล chumpie hanin ออน ยุร อาร์ม โซ)
I surprised to see you got it goin on when I see what you are so clearly
(ไอ เซอร์ไพร๊ส ทู ซี ยู ก็อท ดิธ โกอิน ออน เว็น นาย ซี ว๊อท ยู อาร์ โซ คเลียลิ)
But baby baby that’s not alright with me
(บั๊ท เบ๊บี้ เบ๊บี้ แด้ท น็อท ออลไร๊ท วิธ มี)

That’s alright that’s ok I never loved you anyway
(แด้ท ออลไร๊ท แด้ท โอเค ไอ เน๊เฝ่อร์ ลัฝ ยู เอนอิเว)
That’s alright that’s ok you never loved me anyway
(แด้ท ออลไร๊ท แด้ท โอเค ยู เน๊เฝ่อร์ ลัฝ มี เอนอิเว)

You never loved me then it’s alright
(ยู เน๊เฝ่อร์ ลัฝ มี เด็น อิทซ ออลไร๊ท)
You never loved me then it’s alright Yeah Yeah
(ยู เน๊เฝ่อร์ ลัฝ มี เด็น อิทซ ออลไร๊ท เย่ เย่)

I said Yeah
(ไอ เซ็ด เย่)

It’s alright It’s alright It’s alright It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท อิทซ ออลไร๊ท อิทซ ออลไร๊ท อิทซ ออลไร๊ท)
Go ahead and find what cha’ need
(โก อะเฮด แอนด์ ไฟนด์ ว๊อท ชา นี๊ด)

‘Cause it’s alright with meI think that at times should just let you go [Let you go]
(ค๊อส อิทซ ออลไร๊ท วิธ meI ทริ๊งค แดท แอ็ท ไทม์ เชิด จั๊สท เล็ท ยู โก [ เล็ท ยู โก ])
So I’ll tell it to your face instead of on the phone[On the phone]
(โซ อิลล เทลล อิท ทู ยุร เฟซ อินสเท๊ด อ็อฝ ออน เดอะ โฟน [ ออน เดอะ โฟน ])

You see I thought that you were special baby something you need
(ยู ซี ไอ ธอท แดท ยู เวอ สเพ๊เชี่ยล เบ๊บี้ ซัมติง ยู นี๊ด)
but lately I’ve come to find
(บั๊ท เลทลิ แอฝ คัม ทู ไฟนด์)
that your not really intrested in my heart or mind[Or my mind]
(แดท ยุร น็อท ริแอ็ลลิ intrested อิน มาย ฮาร์ท ออ ไมนด์ [ ออ มาย ไมนด์ ])

That’s alright that ok you never loved me anyway
(แด้ท ออลไร๊ท แดท โอเค ยู เน๊เฝ่อร์ ลัฝ มี เอนอิเว)
and I think it’s time for you to just move on
(แอนด์ ดาย ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยู ทู จั๊สท มู๊ฝ ออน)
That’s alright[That’s alright]That’s ok[That’s ok]
(แด้ท ออลไร๊ท [ แด้ท ออลไร๊ท ] แด้ท โอเค [ แด้ท โอเค ])
I bet you never thought you’d hear me say
(ไอ เบ๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ ธอท ยูต เฮียร มี เซย์)
That i think it’s time for you to find another dumb blond
(แดท ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยู ทู ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ ดัมบ บลอนด์)
‘Cause it’s not me no no ‘Cause it’s not me no no oh no
(ค๊อส อิทซ น็อท มี โน โน ค๊อส อิทซ น็อท มี โน โน โอ โน)

Last night I went to a party hopeing I’d see you there
(ล๊าสท ไน๊ท ไอ เว็นท ทู อะ พ๊าร์ที่ hopeings อาย ซี ยู แดร์)
And sure enough you were haning on some other girl playin with her hair
(แอนด์ ชัวร์ อีน๊าฟ ยู เวอ hanings ออน ซัม อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล เพลย์ยิน วิธ เฮอ แฮร์)
And i overheard you tellin her the very same thing you said to me that night before
(แอนด์ ดาย โอเฝอะเฮิด ยู เทลลิน เฮอ เดอะ เฝ๊รี่ เซม ทริง ยู เซ็ด ทู มี แดท ไน๊ท บีฟอร์)
Lookin around and sinker you were walking with her out the door
(ลุคกิน อะราวนฺดฺ แอนด์ ซีงเคอะ ยู เวอ วอคกิง วิธ เฮอ เอ๊าท เดอะ ดอร์)

That’s alright that’s ok you never loved me anyway[I never loved you anyway]
(แด้ท ออลไร๊ท แด้ท โอเค ยู เน๊เฝ่อร์ ลัฝ มี เอนอิเว [ ไอ เน๊เฝ่อร์ ลัฝ ยู เอนอิเว ])
And I think its time for you just move on
(แอนด์ ดาย ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยู จั๊สท มู๊ฝ ออน)
That’s alright[That’s alright] That’s ok[That’s ok]
(แด้ท ออลไร๊ท [ แด้ท ออลไร๊ท ] แด้ท โอเค [ แด้ท โอเค ])
I bet you never thought you’d hear me say
(ไอ เบ๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ ธอท ยูต เฮียร มี เซย์)
that I think it’s time for you to find another dumb blond
(แดท ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยู ทู ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ ดัมบ บลอนด์)
‘Cause it’s not me no no
(ค๊อส อิทซ น็อท มี โน โน)

‘Come on just a little chumpie hanin on your arm so
(คัมมอน จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล chumpie hanin ออน ยุร อาร์ม โซ)
I surprised to see you got it goin on when I see what you are so clearly
(ไอ เซอร์ไพร๊ส ทู ซี ยู ก็อท ดิธ โกอิน ออน เว็น นาย ซี ว๊อท ยู อาร์ โซ คเลียลิ)
But baby baby that’s not alright with me
(บั๊ท เบ๊บี้ เบ๊บี้ แด้ท น็อท ออลไร๊ท วิธ มี)

That’s alright that’s ok I never loved you anyway
(แด้ท ออลไร๊ท แด้ท โอเค ไอ เน๊เฝ่อร์ ลัฝ ยู เอนอิเว)
That’s alright that’s ok you never loved me anyway
(แด้ท ออลไร๊ท แด้ท โอเค ยู เน๊เฝ่อร์ ลัฝ มี เอนอิเว)

You never loved me then it’s alright
(ยู เน๊เฝ่อร์ ลัฝ มี เด็น อิทซ ออลไร๊ท)
You never loved me then it’s alright Yeah Yeah
(ยู เน๊เฝ่อร์ ลัฝ มี เด็น อิทซ ออลไร๊ท เย่ เย่)

I said Yeah
(ไอ เซ็ด เย่)

It’s alright It’s alright It’s alright It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท อิทซ ออลไร๊ท อิทซ ออลไร๊ท อิทซ ออลไร๊ท)
Go ahead and find what cha’ need
(โก อะเฮด แอนด์ ไฟนด์ ว๊อท ชา นี๊ด)

‘Cause it’s alright with me
(ค๊อส อิทซ ออลไร๊ท วิธ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Dumb Blond คำอ่านไทย Hoku

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น