เนื้อเพลง Sympathy For The Devil (The Rolling Stones 1968) คำอ่านไทย Guns N’ Roses

Please allow me to introduce myself
(พลีซ อะลาว มี ทู อินโทรดิ๊วซ ไมเซลฟ)
I’m a man of wealth and tas
(แอม มา แมน อ็อฝ เว้ลธ แอนด์ tas)
I’ve been around for a long, long year
(แอฝ บีน อะราวนฺดฺ ฟอร์ รา ลอง , ลอง เยียร์)
Stole many a man’s soul and faith
(ซโทล เมนอิ อะ แมน โซล แอนด์ เฟท)

And I was ’round when Jesus Christ
(แอนด์ ดาย วอส ราวนด เว็น จีสัซ คไรซท)
Had his moment of doubt and pain
(แฮ็ด ฮิส โม๊เม้นท อ็อฝ เดาท แอนด์ เพน)
Made damn sure that Pilate
(เมด แดมนํ ชัวร์ แดท Pilate)
Washed his hands and sealed his fate
(ว๊อช ฮิส แฮนด์ แซน ซีล ฮิส เฟ้ท)

Pleased to meet you
(พลีซ ทู มี๊ท ยู)
Hope you guess my name
(โฮพ ยู เกสส มาย เนม)
But what’s puzzling you
(บั๊ท ว๊อท พัสลิง ยู)
Is the nature of my game
(อีส เดอะ เน๊เจ้อร์ อ็อฝ มาย เกม)

I stuck around St. Petersberg
(ไอ ซทัค อะราวนฺดฺ เอ็ซท Petersberg)
When I saw it was a time for a change
(เว็น นาย ซอว์ อิท วอส ซา ไทม์ ฟอร์ รา เช้งจํ)
Killed the Czar and his ministers
(คิลล์ เดอะ สา แอนด์ ฮิส มิ๊นิสเท่อร์)
Anastasia screamed in vain
(Anastasia สครีม อิน เฝน)

I rode a tank
(ไอ โรด อะ แท๊งค)
Held a general’s rank
(เฮ็ลด อะ เจ๊นเนอรัล แร๊งค)
When the Blitzkrieg raged
(เว็น เดอะ บลีทซครีก แร๊ก)
And the bodies stank
(แอนด์ เดอะ บอดีสฺ ซแท็งค)

Pleased to meet you
(พลีซ ทู มี๊ท ยู)
Hope you guess my name, oh yeah
(โฮพ ยู เกสส มาย เนม , โอ เย่)
What’s puzzling you
(ว๊อท พัสลิง ยู)
Is the nature of my game, oh yeah
(อีส เดอะ เน๊เจ้อร์ อ็อฝ มาย เกม , โอ เย่)

I watched with glee
(ไอ ว๊อทช วิธ กลี)
While your kings and queens
(ไวล์ ยุร คิง แซน ควีน)
Fought for ten decades
(ฟอท ฟอร์ เท็น เด๊คเขด)
For the Gods they made
(ฟอร์ เดอะ ก๊อด เด เมด)

I shouted out
(ไอ เช๊าท เอ๊าท)
” Who killed the Kennedys? ”
(” ฮู คิลล์ เดอะ เคนนีดี “)
When after all
(เว็น แอ๊ฟเท่อร ออล)
It was you and me
(อิท วอส ยู แอนด์ มี)

Let me please introduce myself
(เล็ท มี พลีซ อินโทรดิ๊วซ ไมเซลฟ)
I’m a man of wealth and taste
(แอม มา แมน อ็อฝ เว้ลธ แอนด์ เท๊ซท)
And I laid traps for troubadors
(แอนด์ ดาย เลด แถร๊บ ฟอร์ troubadors)
Who get killed before they reached Bombay
(ฮู เก็ท คิลล์ บีฟอร์ เด รี๊ช บ็อมเบ)

Pleased to meet you
(พลีซ ทู มี๊ท ยู)
Hope you guessed my name, oh yeah
(โฮพ ยู เกสส มาย เนม , โอ เย่)
But what’s puzzling you
(บั๊ท ว๊อท พัสลิง ยู)
Is the nature of my game, oh yeah, get down, baby
(อีส เดอะ เน๊เจ้อร์ อ็อฝ มาย เกม , โอ เย่ , เก็ท เดาน , เบ๊บี้)

Pleased to meet you
(พลีซ ทู มี๊ท ยู)
Hope you guessed my name, oh yeah
(โฮพ ยู เกสส มาย เนม , โอ เย่)
But what’s confusing you
(บั๊ท ว๊อท ค็อนฟยูสอิง ยู)
Is just the nature of my game
(อีส จั๊สท เดอะ เน๊เจ้อร์ อ็อฝ มาย เกม)

Just as every cop is a criminal
(จั๊สท แอส เอ๊เฝอร์รี่ ค็อพ อีส ซา ครีมอิแน็ล)
And all the sinners saints
(แอนด์ ออล เดอะ ซีนเนอะ เซ๊นท)
As heads is tails
(แอส เฮด ซิส เทล)
Just call me Lucifer
(จั๊สท คอลลํ มี ลยูซิเฟอะ)
‘Cause I’m in need of some restraint
(ค๊อส แอม อิน นี๊ด อ็อฝ ซัม ริซทเรนท)

So if you meet me
(โซ อิ๊ฟ ยู มี๊ท มี)
Have some courtesy
(แฮ็ฝ ซัม เคอเทะซิ)
Have some sympathy, and some taste
(แฮ็ฝ ซัม ซิ๊มพาธี่ , แอนด์ ซัม เท๊ซท)
Use all your well-learned politesse
(ยู๊ส ออล ยุร เวลล เลิร์น politesse)
Or I’ll lay your soul to waste, um yeah
(ออ อิลล เลย์ ยุร โซล ทู เวซท , อึม เย่)

Pleased to meet you
(พลีซ ทู มี๊ท ยู)
Hope you guessed my name, um yeah
(โฮพ ยู เกสส มาย เนม , อึม เย่)
But what’s puzzling you
(บั๊ท ว๊อท พัสลิง ยู)
Is the nature of my game, um baby, get down
(อีส เดอะ เน๊เจ้อร์ อ็อฝ มาย เกม , อึม เบ๊บี้ , เก็ท เดาน)

Woo, who
(วู , ฮู)
Oh yeah, get on down
(โอ เย่ , เก็ท ออน เดาน)
Oh yeah
(โอ เย่)
Oh yeah!
(โอ เย่ !)

Tell me baby, what’s my name
(เทลล มี เบ๊บี้ , ว๊อท มาย เนม)
Tell me honey, baby guess my name
(เทลล มี ฮั๊นนี่ , เบ๊บี้ เกสส มาย เนม)
Tell me baby, what’s my name
(เทลล มี เบ๊บี้ , ว๊อท มาย เนม)
I tell you one time, you’re to blame
(ไอ เทลล ยู วัน ไทม์ , ยัวร์ ทู เบลม)

Ooo, who
(อู้ , ฮู)
Ooo, who
(อู้ , ฮู)
Ooo, who
(อู้ , ฮู)
Ooo, who, who
(อู้ , ฮู , ฮู)
Ooo, who, who
(อู้ , ฮู , ฮู)
Ooo, who, who
(อู้ , ฮู , ฮู)
Ooo, who, who
(อู้ , ฮู , ฮู)
Oh, yeah
(โอ , เย่)

What’s my name
(ว๊อท มาย เนม)
Tell me, baby, what’s my name
(เทลล มี , เบ๊บี้ , ว๊อท มาย เนม)
Tell me, sweetie, what’s my name
(เทลล มี , ซวิทอิ , ว๊อท มาย เนม)

Ooo, who, who
(อู้ , ฮู , ฮู)
Ooo, who, who
(อู้ , ฮู , ฮู)
Ooo, who, who
(อู้ , ฮู , ฮู)
Ooo, who, who
(อู้ , ฮู , ฮู)
Ooo, who, who
(อู้ , ฮู , ฮู)
Ooo, who, who
(อู้ , ฮู , ฮู)
Ooo, who, who
(อู้ , ฮู , ฮู)
Oh, yeah
(โอ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sympathy For The Devil (The Rolling Stones 1968) คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น