เนื้อเพลง Frankfort Special คำอ่านไทย Elvis Presley

Is this train the Frankfort Special
(อีส ดิส เทรน เดอะ ฟแรงคเฟิท สเพ๊เชี่ยล)
Now ain’t this outfit something special
(นาว เอน ดิส เอ้าฟิท ซัมติง สเพ๊เชี่ยล)
Well, we heard rumors from the bases
(เวลล , วี เฮิด รู๊เม่อร์ ฟรอม เดอะ เบส)
Frankfort girls got pretty faces
(ฟแรงคเฟิท เกิร์ล ก็อท พริ๊ทที่ เฟซ)

Go, Special go. Blow whistle, blow
(โก , สเพ๊เชี่ยล โก โบลว์ วิสเทิ่ล , โบลว์)
Frankfort Special’s got a special way to go
(ฟแรงคเฟิท สเพ๊เชี่ยล ก็อท ดา สเพ๊เชี่ยล เวย์ ทู โก)
Whao – oh – oh
(Whao โอ โอ)

Now when we get to our headquarters
(นาว เว็น วี เก็ท ทู เอ๊า headquarters)
We’ll be good boys and follow orders
(เวลล บี กู๊ด บอย แซน ฟ๊อลโล่ว อ๊อร์เด้อร์)
Now don’t take girls from one another
(นาว ด้อนท์ เท้ค เกิร์ล ฟรอม วัน อะน๊าเทร่อร์)
No! No! No! No! No!
(โน ! โน ! โน ! โน ! โน !)
We’ll treat a sailor like a brother
(เวลล ทรี๊ท ดา เซลเออะ ไล๊ค เก บร๊าเท่อรํ)

Go, Special go. Blow whistle, blow
(โก , สเพ๊เชี่ยล โก โบลว์ วิสเทิ่ล , โบลว์)
Frankfort Special’s got a special way to go
(ฟแรงคเฟิท สเพ๊เชี่ยล ก็อท ดา สเพ๊เชี่ยล เวย์ ทู โก)
Whao – oh – oh
(Whao โอ โอ)
Round wheels singin’ on a long flat track
(ราวนด วีล ซิงอิน ออน อะ ลอง แฟลท แทร็ค)
Boiler bustin’ to blow its stack
(บอยเลอะ บัสติน ทู โบลว์ อิทซ ซแท็ค)
Towns and villages flyin’ by
(ทาวน์ แซน ฝิ๊ลเหลจ ฟายอิน บาย)
Farewell frauleins, don’t you cry
(แฟเวล ฟรอยไลน , ด้อนท์ ยู คราย)
You’ll soon get another G.I.
(โยว ซูน เก็ท อะน๊าเทร่อร์ จี ไอ)

Come on, train, and get the lead out
(คัมมอน , เทรน , แอนด์ เก็ท เดอะ ลี๊ด เอ๊าท)
Well, one more day we gotta sweat out
(เวลล , วัน โม เดย์ วี กอททะ สเว็ท เอ๊าท)
Frantic frauleins at the station
(ฟแรนทิค ฟรอยไลน แอ็ท เดอะ สเทชั่น)
They’re ready for a celebration
(เดรว เร๊ดี้ ฟอร์ รา เซลิบเรฌัน)

Go, Special go. Blow whistle, blow
(โก , สเพ๊เชี่ยล โก โบลว์ วิสเทิ่ล , โบลว์)
Frankfort Special’s got a special way to go
(ฟแรงคเฟิท สเพ๊เชี่ยล ก็อท ดา สเพ๊เชี่ยล เวย์ ทู โก)

Go, Special go. Blow whistle, blow
(โก , สเพ๊เชี่ยล โก โบลว์ วิสเทิ่ล , โบลว์)
Frankfort Special’s got a special way to go
(ฟแรงคเฟิท สเพ๊เชี่ยล ก็อท ดา สเพ๊เชี่ยล เวย์ ทู โก)
Whao – oh – oh
(Whao โอ โอ)

Come on, train, and get the lead out
(คัมมอน , เทรน , แอนด์ เก็ท เดอะ ลี๊ด เอ๊าท)
Well, one more day we gotta sweat out
(เวลล , วัน โม เดย์ วี กอททะ สเว็ท เอ๊าท)
Frantic frauleins at the station
(ฟแรนทิค ฟรอยไลน แอ็ท เดอะ สเทชั่น)
They’re ready for a celebration
(เดรว เร๊ดี้ ฟอร์ รา เซลิบเรฌัน)

Go, Special go. Blow whistle, blow
(โก , สเพ๊เชี่ยล โก โบลว์ วิสเทิ่ล , โบลว์)
Frankfort Special’s got a special way to go
(ฟแรงคเฟิท สเพ๊เชี่ยล ก็อท ดา สเพ๊เชี่ยล เวย์ ทู โก)
Whao – oh – oh
(Whao โอ โอ)
Whao – oh
(Whao โอ)
Whao – oh, whao – oh, whao – oh, whao – oh, whao – oh,
(Whao โอ , whao โอ , whao โอ , whao โอ , whao โอ ,)
Whao – oh, whao – oh, whao – oh
(Whao โอ , whao โอ , whao โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Frankfort Special คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น