เนื้อเพลง Hey Luv (Anything) คำอ่านไทย Mobb Deep feat 112

To let it ride….
(ทู เล็ท ดิธ ไรด์)

[Prodigy [Slim]]:
([ พรอดอิจิ [ สลิม ] ] :)
Tssh, shorty come here [112]
(Tssh , ชอร์ทดิง คัม เฮียร [ 112 ])
Listen, listen, listen, I know, I know [Ooooh]
(ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ [ อู้ ])
[Love you] God damn
([ ลัฝ ยู ] ก๊อด แดมนํ)
[Need you] Hear me out though
([ นี๊ด ยู ] เฮียร มี เอ๊าท โธ)
[Let’s ride…] Yo [Let’s ride…]
([ เล็ท ไรด์ ] โย [ เล็ท ไรด์ ])

Hey love, I wanna hold you and talk to you
(เฮ ลัฝ , ไอ วอนนา โฮลด์ ยู แอนด์ ท๊อล์ค ทู ยู)
Put my arm around ya shoulder and walk witchu
(พุท มาย อาร์ม อะราวนฺดฺ ยา โช๊ลเด้อร์ แอนด์ ว๊อล์ค วิทชู)
Be that one that’ll serve you, my word to you
(บี แดท วัน แธดิล เซิร์ฝ ยู , มาย เวิร์ด ทู ยู)
I know that n*gga don’t be doin’ what he ‘sposed to do
(ไอ โนว์ แดท เอ็น *gga ด้อนท์ บี โดย ว๊อท ฮี สโพซซฺ ทู ดู)
I got much more to give than my homie do
(ไอ ก็อท มัช โม ทู กี๊ฝ แฑ็น มาย โฮมี ดู)
And you so fine, I just wanna roll witchu
(แอนด์ ยู โซ ไฟน , ไอ จั๊สท วอนนา โรลล วิทชู)
You a Queen b*tch, you need a King close to you
(ยู อะ ควีน บี *tch , ยู นี๊ด อะ คิง โคลส ทู ยู)
You need a n*gga like P to just flow witchu
(ยู นี๊ด อะ เอ็น *gga ไล๊ค พี ทู จั๊สท โฟลว์ วิทชู)
And I gotta try, cause anything’s possible
(แอนด์ ดาย กอททะ ธราย , ค๊อส เอนอิธิง พ๊อซซิเบิ้ล)
And you just might see things the way I do
(แอนด์ ยู จั๊สท ไมท ซี ทริง เดอะ เวย์ ไอ ดู)
I just wanna get next to you, friends witchu
(ไอ จั๊สท วอนนา เก็ท เน๊กซท ทู ยู , เฟรน วิทชู)
Burn hundreds, wake up in the bed witchu
(เบิร์น ฮั๊นเดร็ด , เว้ค อั๊พ อิน เดอะ เบ๊ด วิทชู)
I love when you walk, how that body move
(ไอ ลัฝ เว็น ยู ว๊อล์ค , ฮาว แดท บ๊อดี้ มู๊ฝ)
Pardon my mouth, I’m just being honest boo
(พ๊าร์ด่อน มาย เม๊าธ , แอม จั๊สท บีอิง อ๊อนเน็สท บู)
I will pay for airtime just to vibe witchu
(ไอ วิล เพย์ ฟอร์ airtime จั๊สท ทู วายพฺ วิทชู)
Kisses and hugs until the next time you swing through
(คีสเซซ แซน ฮัก อันทิล เดอะ เน๊กซท ไทม์ ยู สวิง ทรู)

[Chorus — 112]:
([ ค๊อรัส 112 ] :)
So many things that I wanna do
(โซ เมนอิ ทริง แดท ไอ วอนนา ดู)
Wanna kiss, wanna touch, wanna taste, never teasing you
(วอนนา คิซ , วอนนา ทั๊ช , วอนนา เท๊ซท , เน๊เฝ่อร์ ทีสอิง ยู)
Oooh baby, cause I only wanna be with you
(อู้ เบ๊บี้ , ค๊อส ไอ โอ๊นลี่ วอนนา บี วิธ ยู)
Girl you know, anything that you need, I got it
(เกิร์ล ยู โนว์ , เอนอิธิง แดท ยู นี๊ด , ไอ ก็อท ดิธ)
Million dollar shopping spree, I got it
(มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ ชอปปิ้ง ซพรี , ไอ ก็อท ดิธ)
Anything that you want, I got it
(เอนอิธิง แดท ยู ว้อนท , ไอ ก็อท ดิธ)
You know, I got it, ask me, I got it
(ยู โนว์ , ไอ ก็อท ดิธ , อาสคฺ มี , ไอ ก็อท ดิธ)

[Havoc]:
([ แฮ๊ฝอค ] :)
Ma I want you in the worst way, and I ain’t thirsty or nothin’
(มา ไอ ว้อนท ยู อิน เดอะ เวิ๊ร์สท เวย์ , แอนด์ ดาย เอน เธิซทิ ออ นอทติน)
But when I see somethin’ boo, I go hard for the one
(บั๊ท เว็น นาย ซี ซัมติน บู , ไอ โก ฮาร์ด ฟอร์ ดิ วัน)
Hit my cell, I’m a take you out to eat
(ฮิท มาย เซล , แอม มา เท้ค ยู เอ๊าท ทู อี๊ท)
And kill any misconception that you got of Mobb Deep
(แอนด์ คิลล์ เอ๊นี่ มิซค็อนเซพฌัน แดท ยู ก็อท อ็อฝ หมอบ ดี๊พ)
Throw that bug in ya ear, and it’s about time
(โธรว์ แดท บั๊ก อิน ยา เอียร , แอนด์ อิทซ อะเบ๊าท ไทม์)
Cause a n*gga like me, been wantin’ you for years
(ค๊อส อะ เอ็น *gga ไล๊ค มี , บีน วอนทิน ยู ฟอร์ เยียร์)
Bumped heads here and there, but never got the chance
(บั๊มพํ เฮด เฮียร แอนด์ แดร์ , บั๊ท เน๊เฝ่อร์ ก็อท เดอะ แช้นซํ)
Best to those who wait, once I get up in them pants
(เบ๊สท์ ทู โฑส ฮู เว้ท , วั๊นซ ไอ เก็ท อั๊พ อิน เด็ม แพ็นท)
Ain’t no one minute man
(เอน โน วัน มิ๊หนิท แมน)
‘Posed to be with him? Better change those plans
(โพส ทู บี วิธ ฮิม เบ๊ทเท่อร์ เช้งจํ โฑส แพลน)
Anything you gotsta do, lotta screw
(เอนอิธิง ยู กอสดา ดู , ลอทดา สครูว์)
Must be out his monkey-ass mind
(มัสท์ บี เอ๊าท ฮิส มั๊งคี่ อาซ ไมนด์)
How the hell he gettin’ tired of you
(ฮาว เดอะ เฮ็ลล ฮี เกดดิน ไทร์ อ็อฝ ยู)
Lemme light that fire that ya body desire
(เลมมี ไล๊ท แดท ไฟเออะร แดท ยา บ๊อดี้ ดีไซรํ)
Get you back to being sexy, single ” Free ” like Mya
(เก็ท ยู แบ็ค ทู บีอิง เซคซิ , ซิ๊งเกิ้ล ” ฟรี ” ไล๊ค Mya)
Cause I treats ’em right, you know how I rock it
(ค๊อส ไอ ทรี๊ท เอ็ม ไร๊ท , ยู โนว์ ฮาว ไอ ร๊อค อิท)
Where ever you at girl ‘m on the next flight
(แวร์ เอ๊เฝ่อร์ ยู แอ็ท เกิร์ล เอ็ม ออน เดอะ เน๊กซท ฟไลท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Prodigy]:
([ พรอดอิจิ ] :)
Sit back, I got this baby girl you straight
(ซิท แบ็ค , ไอ ก็อท ดิส เบ๊บี้ เกิร์ล ยู สเทร๊ท)
For sure, rest assure you in the arms of strength
(ฟอร์ ชัวร์ , เรสท แอสชัวร์ ยู อิน ดิ อาร์ม อ็อฝ ซทเร็งธ)
Baby I’ll die for my loved ones, make no mistake
(เบ๊บี้ อิลล ดาย ฟอร์ มาย ลัฝ วัน , เม้ค โน มิสเท้ค)
I’m not that man, I keep my gun on bait
(แอม น็อท แดท แมน , ไอ คี๊พ มาย กัน ออน เบท)

[Havoc]:
([ แฮ๊ฝอค ] :)
And it’s a cold world, ya man don’t understand ya pain
(แอนด์ อิทซ ซา โคลด์ เวิลด , ยา แมน ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ยา เพน)
And I know you gettin’ tired of the same ol’ same
(แอนด์ ดาย โนว์ ยู เกดดิน ไทร์ อ็อฝ เดอะ เซม ol เซม)
He expected to keep you locked with that five karat ring
(ฮี เอ็กซเพ็คท ทู คี๊พ ยู ล๊อค วิธ แดท ไฟฝ แคแร็ท ริง)
Let’s cop that old real while 112 sing
(เล็ท ค็อพ แดท โอลด์ เรียล ไวล์ 112 ซิง)

[112]:
([ 112 ] :)
Anything you want, and anything you need
(เอนอิธิง ยู ว้อนท , แอนด์ เอนอิธิง ยู นี๊ด)
Just pick up the phone, and call me
(จั๊สท พิค อั๊พ เดอะ โฟน , แอนด์ คอลลํ มี)
Oooh anything, anything you want [anything you want]
(อู้ เอนอิธิง , เอนอิธิง ยู ว้อนท [ เอนอิธิง ยู ว้อนท ])
And anything you need
(แอนด์ เอนอิธิง ยู นี๊ด)
Ooooh….I’ll come running
(อู้ อิลล คัม รันนิง)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

Yeah….112….
(เย่ 112)
Mobb Deep…[Let’s rock this]
(หมอบ ดี๊พ [ เล็ท ร๊อค ดิส ])
Let’s go…[Prodigy]
(เล็ท โก [ พรอดอิจิ ])
Da-da-da-da-da [Havoc]
(ดา ดา ดา ดา ดา [ แฮ๊ฝอค ])
Ohhh…Let’s go…
(โอ้ เล็ท โก)
Let’s ride…[That’s right…]
(เล็ท ไรด์ [ แด้ท ไร๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Luv (Anything) คำอ่านไทย Mobb Deep feat 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น