เนื้อเพลง El Matador คำอ่านไทย No Doubt

[E. Stefani]
([ อี สเตฟานี่ ])

Announcer:
(แอ็นเนานเซอะ :)
Senors and senoritas, welcome to the most anticipated bullfight in Spanish history!
(เซนยอ แซน เซนโยะรีทา , เว้ลคั่ม ทู เดอะ โมซท แอนทิ๊ซิเพท bullfight อิน ซแพนอิฌ ฮิสทรี่ !)
Today, El Matador Ricardo will face El Toro the bull – the fiercest meanest beast in all of the
(ทูเดย์ , เอล แมทอะโด Ricardo วิล เฟซ เอล Toro เดอะ บูลล เดอะ fiercest มีนเอส บี๊สท อิน ออล อ็อฝ เดอะ)
land!
(แลนด์ !)

Matador:
(แมทอะโด :)
El Matador -comes out of the dust- as the sweet smell of roses and the foul smell of the bulls
(เอล แมทอะโด คัม เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ดัสท แอส เดอะ สวี้ท สเมลล์ อ็อฝ โรส แซน เดอะ เฟาล สเมลล์ อ็อฝ เดอะ บูลล)
fills the air.
(ฟิลล ดิ แอร์)
Today, El Toro faces Don Presarios…
(ทูเดย์ , เอล Toro เฟซ ด็อน Presarios)
El Toro the bull -?- -does not think a lot- of the most beautiful woman in all of Spain.
(เอล Toro เดอะ บูลล โด น็อท ทริ๊งค กา ล็อท อ็อฝ เดอะ โมซท บยูทิฟุล วู๊แม่น อิน ออล อ็อฝ ซเพน)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I am the matador, and I must fight the bull!
(ไอ แอ็ม เดอะ แมทอะโด , แอนด์ ดาย มัสท์ ไฟ้ท เดอะ บูลล !)
For my honor, and for my pride!
(ฟอร์ มาย ออนเออะ , แอนด์ ฟอร์ มาย ไพรด์ !)
It is which I adore,
(อิท อีส วิช ไอ อะโด ,)
And it’s so much more than a job
(แอนด์ อิทซ โซ มัช โม แฑ็น อะ จ๊อบ)
It’s what I live for, it’s just a way of life!
(อิทซ ว๊อท ไอ ไล้ฝ ฟอร์ , อิทซ จั๊สท ดา เวย์ อ็อฝ ไล๊ฟ !)

Rosalina:
(Rosalina :)
Oh Ricardo, don’t you love me anymore?
(โอ Ricardo , ด้อนท์ ยู ลัฝ มี แอนนี่มอ)
You cannot fight the bull, for he is fierce and mean
(ยู แคนน็อท ไฟ้ท เดอะ บูลล , ฟอร์ ฮี อีส เฟียร์ซ แอนด์ มีน)
And he is merciless,
(แอนด์ ฮี อีส เมอซิเล็ซ ,)
He will impale you with his horns.
(ฮี วิล อิมเพล ยู วิธ ฮิส ฮอร์น)
What about our lives together?
(ว๊อท อะเบ๊าท เอ๊า ไล้ฝ ทูเก๊ทเธ่อร์)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I am the matador, and I must fight the bull!
(ไอ แอ็ม เดอะ แมทอะโด , แอนด์ ดาย มัสท์ ไฟ้ท เดอะ บูลล !)
For my honor, and for my pride!
(ฟอร์ มาย ออนเออะ , แอนด์ ฟอร์ มาย ไพรด์ !)
It is which I adore,
(อิท อีส วิช ไอ อะโด ,)
And it’s so much more than a job
(แอนด์ อิทซ โซ มัช โม แฑ็น อะ จ๊อบ)
It’s what I live for, it’s just a way of life!
(อิทซ ว๊อท ไอ ไล้ฝ ฟอร์ , อิทซ จั๊สท ดา เวย์ อ็อฝ ไล๊ฟ !)

Narrator:
(แนะเรเทอะ :)
The buzz of nervous excitement fills the stadium,
(เดอะ บัส อ็อฝ เนอฝัซ เอ็คไซทเม็นท ฟิลล เดอะ ซเทเดียม ,)
As the tension mounts, the crowd rises to their feet. [oh!]
(แอส เดอะ เท๊นชั่น เมานท , เดอะ คราวดํ ไร๊ส ทู แดร์ ฟีท [ โอ ! ])
The vendors walk the stands, selling at the top of their lungs:
(เดอะ เฝนเดอะ ว๊อล์ค เดอะ สแทนด์ , เซลลิง แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ แดร์ ลัง :)
Popcorn! Peanuts! NACHOS!!!
(พอพคอน ! Peanuts ! NACHOS ! ! !)
The fight begins…
(เดอะ ไฟ้ท บีกิน)

[Assorted Spanish yells]
([ แอ็ซซอท ซแพนอิฌ เยลล ])

Fight pause:
(ไฟ้ท พ๊อส :)
He’s got it, he’s got it, he’s got his pride.
(อีส ก็อท ดิธ , อีส ก็อท ดิธ , อีส ก็อท ฮิส ไพรด์)
He’s got it, he’s got it, deep down inside
(อีส ก็อท ดิธ , อีส ก็อท ดิธ , ดี๊พ เดาน อิ๊นไซด์)
Because the matador, he’s got his pride
(บิคอส เดอะ แมทอะโด , อีส ก็อท ฮิส ไพรด์)
The matador, deep down inside
(เดอะ แมทอะโด , ดี๊พ เดาน อิ๊นไซด์)
The matador, he’s got his pride
(เดอะ แมทอะโด , อีส ก็อท ฮิส ไพรด์)
The matador———–
(เดอะ แมทอะโด)

Come on, Fight! Fight! [x7]
(คัมมอน , ไฟ้ท ! ไฟ้ท ! [ x7 ])

Narrator:
(แนะเรเทอะ :)
It is over. The fight is done.
(อิท อีส โอ๊เฝ่อร เดอะ ไฟ้ท อีส ดัน)
But it is not the bull that is the dead one,
(บั๊ท ดิธ อีส น็อท เดอะ บูลล แดท อีส เดอะ เด้ด วัน ,)
Rosalina lies dead of a broken heart
(Rosalina ไล เด้ด อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
The bull and the matador together part….
(เดอะ บูลล แอนด์ เดอะ แมทอะโด ทูเก๊ทเธ่อร์ พาร์ท)

As I left that arena that day, I was confused.
(แอส ซาย เล๊ฟท แดท อารี๊น่า แดท เดย์ , ไอ วอส คอนฟิ้วส)
I saw the matador and I asked him, ‘Why did you kill your fiancee?’
(ไอ ซอว์ เดอะ แมทอะโด แอนด์ ดาย อาสคฺ ฮิม , วาย ดิด ยู คิลล์ ยุร ฟีอานเซ)

Matador:
(แมทอะโด :)
I must have done what I have done because today’s fight was such a bore,
(ไอ มัสท์ แฮ็ฝ ดัน ว๊อท ไอ แฮ็ฝ ดัน บิคอส ทูเดย์ ไฟ้ท วอส ซัช อะ บอรฺ ,)
I needed to spark up something more…
(ไอ นี๊ด ทู สพ๊าร์ค อั๊พ ซัมติง โม)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I am the matador, and I must fight the bull!
(ไอ แอ็ม เดอะ แมทอะโด , แอนด์ ดาย มัสท์ ไฟ้ท เดอะ บูลล !)
For my honor, and for my pride!
(ฟอร์ มาย ออนเออะ , แอนด์ ฟอร์ มาย ไพรด์ !)
It is which I adore,
(อิท อีส วิช ไอ อะโด ,)
And it’s so much more than a job
(แอนด์ อิทซ โซ มัช โม แฑ็น อะ จ๊อบ)
It’s what I live for, it’s just a way of life!
(อิทซ ว๊อท ไอ ไล้ฝ ฟอร์ , อิทซ จั๊สท ดา เวย์ อ็อฝ ไล๊ฟ !)

I am the matador! [x7]
(ไอ แอ็ม เดอะ แมทอะโด ! [ x7 ])
I am the matador-e-or-e-or-e-or-e-or-e-or-e-or-e-or!
(ไอ แอ็ม เดอะ แมทอะโด อี ออ อี ออ อี ออ อี ออ อี ออ อี ออ อี ออ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง El Matador คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น