เนื้อเพลง Inspector Gadget คำอ่านไทย Five

Verse 1
(เฝิซ วัน)
Go Mr Gadget Go That’s The Name
(โก มีซเทอะ แกดจิท โก แด้ท เดอะ เนม)
Spell It Out Till It Don’t Sound The Same
(สเพลล อิท เอ๊าท ทิลล์ อิท ด้อนท์ ซาวน์ด เดอะ เซม)
It’s The G A D To The G E T
(อิทซ เดอะ จี อะ ดี ทู เดอะ จี อี ที)
Gadget On The Mic Wanna Rock With Me
(แกดจิท ออน เดอะ ไมคะ วอนนา ร๊อค วิธ มี)
Yo Stop That Guy With A Claw For A Hand
(โย สท๊อพ แดท กาย วิธ อะ คลอ ฟอร์ รา แฮนด์)
Go Mr Gadget With The Master Plan
(โก มีซเทอะ แกดจิท วิธ เดอะ ม๊าสเต้อร์ แพลน)
Inspect The Scene Of The Crime
(อินสเพ๊คท เดอะ ซีน อ็อฝ เดอะ ไคร์ม)
Don’t Make Me
(ด้อนท์ เม้ค มี)
But I’ll Hit Ya With A Go Gadget Rhyme
(บั๊ท อิลล ฮิท ยา วิธ อะ โก แกดจิท ไรม)

Bridge
(บริดจ)
When There’s A Problem In Your Town Go Gadget Now
(เว็น แดร์ ซา โพร๊เบล่ม อิน ยุร ทาวน์ โก แกดจิท นาว)
If You’re In Trouble There’s No Doubt He’ll Work It Out
(อิ๊ฟ ยัวร์ อิน ทรั๊บเบิ้ล แดร์ โน เดาท เฮ็ลล เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)

Chorus
(ค๊อรัส)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
If Ya Do The Crime You’re Gonna Do The Time
(อิ๊ฟ ยา ดู เดอะ ไคร์ม ยัวร์ กอนนะ ดู เดอะ ไทม์)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
When He’s On The Case Ya Better Hide Your Face
(เว็น อีส ออน เดอะ เค๊ส ยา เบ๊ทเท่อร์ ไฮด์ ยุร เฟซ)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
The City’s Only Saviour
(เดอะ ซิ๊ที่ โอ๊นลี่ เซฝเยอะ)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
He’s Number One
(อีส นั๊มเบ้อร์ วัน)

Verse 2
(เฝิซ ทู)
Now Who’s That Man With A Master Plan
(นาว ฮู แดท แมน วิธ อะ ม๊าสเต้อร์ แพลน)
To Bring Peace To The Land Ya Gotta Understand
(ทู บริง พี๊ซ ทู เดอะ แลนด์ ยา กอททะ อั๊นเด้อรสแทนด)
Inspector G’s The Name And Law’s The Game
(อินซเพคเทอะ จีส เดอะ เนม แอนด์ ลอว์ เดอะ เกม)
He’s Gotta Track Down Claw Cuz The Guy’s Insane
(อีส กอททะ แทร็ค เดาน คลอ คัซ เดอะ กาย อินเซน)
So He Works Downtown As A
(โซ ฮี เวิ๊ร์ค ดาวน์ทาวน์ แอส ซา)
Looks Kinda Funny Acts Like The Clown
(ลุ๊ค กินดา ฟันนิ แอ๊คท ไล๊ค เดอะ คลาวนํ)
But He Be Gettin’ Criminals Lock ’em In Bars
(บั๊ท ฮี บี เกดดิน ครีมอิแน็ล ล๊อค เอ็ม อิน บาร์)
Go Gadget Copter Jet Propeller Cars
(โก แกดจิท Copter เจ๊ต พโระเพลเลอะ คารํ)
He Jumps Up And Out Of The Seat
(ฮี จั๊มพ อั๊พ แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ซีท)
And Bounces Higher With The Springs In His Feet
(แอนด์ เบ๊าสฺ ไฮเออะ วิธ เดอะ สพริง ซิน ฮิส ฟีท)
You Know He’ll Always Be Around Land Or The Sky
(ยู โนว์ เฮ็ลล ออลเว บี อะราวนฺดฺ แลนด์ ออ เดอะ สกาย)
And You Know Inspector Gadget Is A Hell Of A Guy C’mon
(แอนด์ ยู โนว์ อินซเพคเทอะ แกดจิท อีส ซา เฮ็ลล อ็อฝ อะ กาย ซีมอน)

Bridge
(บริดจ)
When There’s A Problem In Your Town Go Gadget Now
(เว็น แดร์ ซา โพร๊เบล่ม อิน ยุร ทาวน์ โก แกดจิท นาว)
If You’re In Trouble There’s No Doubt He’ll Work It Out
(อิ๊ฟ ยัวร์ อิน ทรั๊บเบิ้ล แดร์ โน เดาท เฮ็ลล เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)

Chorus
(ค๊อรัส)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
He Gotta Badge On His Chest And You Know He’s The Best
(ฮี กอททะ แบ็จ ออน ฮิส เชสทํ แอนด์ ยู โนว์ อีส เดอะ เบ๊สท์)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
Anywhere That Ya Hide Gadget’ll Find
(เอนอิฮแว แดท ยา ไฮด์ Gadgetll ไฟนด์)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
The City’s Only Saviour
(เดอะ ซิ๊ที่ โอ๊นลี่ เซฝเยอะ)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
He’s Number One
(อีส นั๊มเบ้อร์ วัน)

Bridge
(บริดจ)
When There’s A Problem In Your Town Go Gadget Now
(เว็น แดร์ ซา โพร๊เบล่ม อิน ยุร ทาวน์ โก แกดจิท นาว)
If You’re In Trouble There’s No Doubt He’ll Work It Out
(อิ๊ฟ ยัวร์ อิน ทรั๊บเบิ้ล แดร์ โน เดาท เฮ็ลล เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)

Chorus
(ค๊อรัส)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
If Ya Do The Crime You’re Gonna Do The Time
(อิ๊ฟ ยา ดู เดอะ ไคร์ม ยัวร์ กอนนะ ดู เดอะ ไทม์)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
When He’s On The Case Ya Better Hide Your Face
(เว็น อีส ออน เดอะ เค๊ส ยา เบ๊ทเท่อร์ ไฮด์ ยุร เฟซ)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
The City’s Only Saviour
(เดอะ ซิ๊ที่ โอ๊นลี่ เซฝเยอะ)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
He’s Number One
(อีส นั๊มเบ้อร์ วัน)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
He Gotta Badge On His Chest And You Know He’s The Best
(ฮี กอททะ แบ็จ ออน ฮิส เชสทํ แอนด์ ยู โนว์ อีส เดอะ เบ๊สท์)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
Anywhere That Ya Hide Gadget’ll Find
(เอนอิฮแว แดท ยา ไฮด์ Gadgetll ไฟนด์)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
The City’s Only Saviour
(เดอะ ซิ๊ที่ โอ๊นลี่ เซฝเยอะ)
Inspector Gadget Oh
(อินซเพคเทอะ แกดจิท โอ)
He’s Number One
(อีส นั๊มเบ้อร์ วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Inspector Gadget คำอ่านไทย Five

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น