เนื้อเพลง Poem Song คำอ่านไทย Jewel

I like to call you my wild horse
(ไอ ไล๊ค ทู คอลลํ ยู มาย ไวลด์ ฮอร์ส)
[And feed you silver sage ?]
([ แอนด์ ฟี ยู ซิ๊ลเฝ่อร เซจ ])
I’d like to paint my poems with
(อาย ไล๊ค ทู เพ้นท มาย โพเอ็ม วิธ)
desert tongued clay across her back
(เดสเสิร์ท ทั๊ง เคลย์ อะคร๊อส เฮอ แบ็ค)
And ride you savagely as the sweet and southern wind
(แอนด์ ไรด์ ยู แซฝอิจลิ แอส เดอะ สวี้ท แอนด์ ซัฑเอิน วินด)
Through green and wild Kentucky
(ทรู กรีน แอนด์ ไวลด์ เคนทัคกี่)
I’d like to make you my secret song
(อาย ไล๊ค ทู เม้ค ยู มาย ซี๊เขร็ท ซ็อง)
Blaze and dark and red in the orchards
(เบลซ แอนด์ ด๊าร์ค แอนด์ เร้ด อิน ดิ ออเชิด)
And I would steal away to watch the way
(แอนด์ ดาย เวิด สทีล อะเวย์ ทู ว๊อทช เดอะ เวย์)
Your silver belly bends and bows beneath me
(ยุร ซิ๊ลเฝ่อร เบลลิ เบ็นด แซน บาว บีนี๊ทร มี)

I’d make you my wings in the foothills of Montana
(อาย เม้ค ยู มาย วิง ซิน เดอะ foothills อ็อฝ มอนเทนา)
My lover in the oceans of the world
(มาย ลัฝเออะ อิน ดิ โอ๊เชี่ยน อ็อฝ เดอะ เวิลด)
I’d make you… of children
(อาย เม้ค ยู อ็อฝ ชีลดเร็น)
And I would scatter you across my green memories of home
(แอนด์ ดาย เวิด ซแคทเทอะ ยู อะคร๊อส มาย กรีน เมรโมรี อ็อฝ โฮม)
I’d make you my hungry valley
(อาย เม้ค ยู มาย ฮั๊งกรี้ แฝ๊เล่ย์)
And sow your golden fields and wheats my own
(แอนด์ เซา ยุร โกลเด็น ฟีลด แซน วี๊ท มาย โอว์น)

If I were a painter
(อิ๊ฟ ฟาย เวอ อะ เพนเทอะ)
I would paint you with this note
(ไอ เวิด เพ้นท ยู วิธ ดิส โน๊ท)
Silver traces on your skin
(ซิ๊ลเฝ่อร เทร๊ซ ออน ยุร สกิน)
And if I were a writer
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เวอ อะ ไรทเออะ)
I would write these words on your back
(ไอ เวิด ไร๊ท ฑิส เวิร์ด ออน ยุร แบ็ค)
In desert tongue clay, deep in [your wind?]
(อิน เดสเสิร์ท ทั๊ง เคลย์ , ดี๊พ อิน [ ยุร วินด ])

I’d make you my secret song
(อาย เม้ค ยู มาย ซี๊เขร็ท ซ็อง)
Blazing in the orchard
(บเลสอิง อิน ดิ ออเชิด)
And I would steal away
(แอนด์ ดาย เวิด สทีล อะเวย์)
To watch the way your silver belly
(ทู ว๊อทช เดอะ เวย์ ยุร ซิ๊ลเฝ่อร เบลลิ)
Bends and bows beneath me
(เบ็นด แซน บาว บีนี๊ทร มี)

I’d make you my wings in the foothills of Montana
(อาย เม้ค ยู มาย วิง ซิน เดอะ foothills อ็อฝ มอนเทนา)
Make you my lover in the oceans of the world
(เม้ค ยู มาย ลัฝเออะ อิน ดิ โอ๊เชี่ยน อ็อฝ เดอะ เวิลด)
I’d make you my calico children
(อาย เม้ค ยู มาย แคลอิโค ชีลดเร็น)
And I would scatter you across my green memories of home
(แอนด์ ดาย เวิด ซแคทเทอะ ยู อะคร๊อส มาย กรีน เมรโมรี อ็อฝ โฮม)
I’d be your hungry valley
(อาย บี ยุร ฮั๊งกรี้ แฝ๊เล่ย์)
And I’d sow your golden fields of wheat my own
(แอนด์ อาย เซา ยุร โกลเด็น ฟีลด อ็อฝ วี๊ท มาย โอว์น)

If I were a writer
(อิ๊ฟ ฟาย เวอ อะ ไรทเออะ)
I would make you my wild horse
(ไอ เวิด เม้ค ยู มาย ไวลด์ ฮอร์ส)
I’d paint you silver sage and
(อาย เพ้นท ยู ซิ๊ลเฝ่อร เซจ แอนด์)
Ride you savagely through green wild country
(ไรด์ ยู แซฝอิจลิ ทรู กรีน ไวลด์ คั๊นทรี่)

Swedish verses
(ซวีดอิฌ เฝิซ)

And you are the rose on my alter
(แอนด์ ยู อาร์ เดอะ โรส ออน มาย อั๊ลเท่อร์)
I worship you eternally in flight
(ไอ เวอฌิพ ยู อิเทอแน็ลลิ อิน ฟไลท)
Like the wave ?
(ไล๊ค เดอะ เว๊ฝ)

I’ll dip you in these praises like cobwebs
(อิลล ดิพ ยู อิน ฑิส เพรส ไล๊ค คอบเว็บ)
And watch them….?
(แอนด์ ว๊อทช เด็ม)
For your hair is the rain
(ฟอร์ ยุร แฮร์ อีส เดอะ เรน)
And it soaks across the continents of my skin
(แอนด์ ดิท โซค อะคร๊อส เดอะ ค๊อนทิเน้นทํ อ็อฝ มาย สกิน)
These hands that worship you so completely
(ฑิส แฮนด์ แดท เวอฌิพ ยู โซ ค็อมพลีทลี)

You see this woman standing before you
(ยู ซี ดิส วู๊แม่น ซแทนดิง บีฟอร์ ยู)
Naked and seared, true of intent,
(เน๊คเค่ด แอนด์ เซีย , ทรู อ็อฝ อินเทนท ,)
I don’t need you
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยู)
I want you near
(ไอ ว้อนท ยู เนียร์)

For you are my love
(ฟอร์ ยู อาร์ มาย ลัฝ)
You are my flower of the sun
(ยู อาร์ มาย ฟล๊าวเว่อร์ อ็อฝ เดอะ ซัน)
You are my lover for all time
(ยู อาร์ มาย ลัฝเออะ ฟอร์ ออล ไทม์)
You wake in the morning
(ยู เว้ค อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
For your sun[flowers?]
(ฟอร์ ยุร ซัน [ ฟล๊าวเว่อร์ ])
You wake in the morning
(ยู เว้ค อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
With your kiss
(วิธ ยุร คิซ)

I’ll be your hungry valley
(อิลล บี ยุร ฮั๊งกรี้ แฝ๊เล่ย์)
And sow your golden fields of wheat…?
(แอนด์ เซา ยุร โกลเด็น ฟีลด อ็อฝ วี๊ท)
And you are the rose on my alter
(แอนด์ ยู อาร์ เดอะ โรส ออน มาย อั๊ลเท่อร์)
I worship you eternally in flight
(ไอ เวอฌิพ ยู อิเทอแน็ลลิ อิน ฟไลท)
Like the wave ?
(ไล๊ค เดอะ เว๊ฝ)

You be my calico children
(ยู บี มาย แคลอิโค ชีลดเร็น)
I’ll scatter you across my green memories of home
(อิลล ซแคทเทอะ ยู อะคร๊อส มาย กรีน เมรโมรี อ็อฝ โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Poem Song คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น