เนื้อเพลง Loving You คำอ่านไทย Paolo Nutini

Ohh ohhh woww yeaa
(โอ้ โอ้ woww เย้)

Back off loneliness an hello tenderness,
(แบ็ค ออฟฟ โลนลิเน็ซ แอน เฮ็ลโล เทนเดอะเน็ซ ,)
I’ve been waiting for your call for so long
(แอฝ บีน เวททิง ฟอร์ ยุร คอลลํ ฟอร์ โซ ลอง)
And it musta been hard just to follow your soul,
(แอนด์ ดิท มาซดา บีน ฮาร์ด จั๊สท ทู ฟ๊อลโล่ว ยุร โซล ,)

the door
(เดอะ ดอร์)
With your morals on your sleeve
(วิธ ยุร ม๊อรั่ล ออน ยุร ซลีฝ)
And I think its time for all those morals to leave
(แอนด์ ดาย ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ฟอร์ ออล โฑส ม๊อรั่ล ทู ลี๊ฝ)

me
(มี)

And I said
(แอนด์ ดาย เซ็ด)
When your loving me, I’m loving you
(เว็น ยุร ลัฝอิง มี , แอม ลัฝอิง ยู)
I love the prowers and the things that you do
(ไอ ลัฝ เดอะ prowers แซน เดอะ ทริง แดท ยู ดู)
And it’s your flawless soul that bleeds my stone
(แอนด์ อิทซ ยุร ฟลอเล็ซ โซล แดท บลีด มาย สโทน)
And when your loving me im loving you and thats when weve got it goin’ on
(แอนด์ เว็น ยุร ลัฝอิง มี แอม ลัฝอิง ยู แอนด์ แด้ท เว็น หวีบ ก็อท ดิธ โกอิน ออน)

Oooooo so many people think weve got it wr
(อู้ โซ เมนอิ พี๊เพิ่ล ทริ๊งค หวีบ ก็อท ดิธ wr)
Ong they try to break us but we wont play along
(Ong เด ธราย ทู เบร๊ค อัซ บั๊ท วี ว็อนท เพลย์ อะลอง)
So lets get down and dirty baby, lets get restless baby
(โซ เล็ท เก็ท เดาน แอนด์ เดอทิ เบ๊บี้ , เล็ท เก็ท เรซทเล็ซ เบ๊บี้)

And I said
(แอนด์ ดาย เซ็ด)

you do
(ยู ดู)
And its your flawless soul that bleeds my stone
(แอนด์ อิทซ ยุร ฟลอเล็ซ โซล แดท บลีด มาย สโทน)

goin on and I was so
(โกอิน ออน แอนด์ ดาย วอส โซ)

And I eneded another home and you fly in my arms you just fly into my arms
(แอนด์ ดาย eneded อะน๊าเทร่อร์ โฮม แอนด์ ยู ฟลาย อิน มาย อาร์ม ยู จั๊สท ฟลาย อิ๊นทู มาย อาร์ม)

And I said
(แอนด์ ดาย เซ็ด)

you do
(ยู ดู)
And its your flawless soul that bleeds my stone
(แอนด์ อิทซ ยุร ฟลอเล็ซ โซล แดท บลีด มาย สโทน)
And when your loving me I’m loving you and that’s when we’ve got it goin’ on
(แอนด์ เว็น ยุร ลัฝอิง มี แอม ลัฝอิง ยู แอนด์ แด้ท เว็น หวีบ ก็อท ดิธ โกอิน ออน)

you do
(ยู ดู)
And its your flawless soul that bleeds my stone
(แอนด์ อิทซ ยุร ฟลอเล็ซ โซล แดท บลีด มาย สโทน)
And when your loving me I’m loving you and that’s when we’ve got it goin’ on
(แอนด์ เว็น ยุร ลัฝอิง มี แอม ลัฝอิง ยู แอนด์ แด้ท เว็น หวีบ ก็อท ดิธ โกอิน ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Loving You คำอ่านไทย Paolo Nutini

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น