เนื้อเพลง What a Difference You’ve Made คำอ่านไทย Amy Grant

What a difference you’ve made in my life.
(ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ)
What a difference you’ve made in my life.
(ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ)
You’re my sunshine day and night.
(ยัวร์ มาย ซันชาย เดย์ แอนด์ ไน๊ท)
Oh, what a difference you’ve made
(โอ , ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด)
In my life.
(อิน มาย ไล๊ฟ)

What a change you have made in my heart.
(ว๊อท ดา เช้งจํ ยู แฮ็ฝ เมด อิน มาย ฮาร์ท)
What a change you have made in my heart.
(ว๊อท ดา เช้งจํ ยู แฮ็ฝ เมด อิน มาย ฮาร์ท)
You replaced all the broken parts.
(ยู รีเพลส ออล เดอะ บโรเค็น พาร์ท)
Oh, what a change you have made
(โอ , ว๊อท ดา เช้งจํ ยู แฮ็ฝ เมด)
In my heart.
(อิน มาย ฮาร์ท)

Love to me was just a word in a song
(ลัฝ ทู มี วอส จั๊สท ดา เวิร์ด อิน อะ ซ็อง)
That had been way overused.
(แดท แฮ็ด บีน เวย์ overused)
But you gave love a meaning,
(บั๊ท ยู เกฝ ลัฝ อะ มีนนิง ,)
So I joined in the singing,
(โซ ไอ จอย อิน เดอะ ซิงกิง ,)
That’s why I wanna spread the news.
(แด้ท วาย ไอ วอนนา สเพร๊ด เดอะ นิว)

What a difference you’ve made in my life.
(ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ)
What a difference you’ve made in my life.
(ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ)
You’re my sunshine day and night.
(ยัวร์ มาย ซันชาย เดย์ แอนด์ ไน๊ท)
Oh, what a difference you’ve made,
(โอ , ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด ,)
[what a difference you’ve made,]
([ ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด , ])
What a difference you’ve made in my life.
(ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ)

What a difference you’ve made in my life.
(ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ)
What a difference you’ve made in my life.
(ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ)
You’re my sunshine day and night.
(ยัวร์ มาย ซันชาย เดย์ แอนด์ ไน๊ท)
What a difference you’ve made.
(ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด)

[what a difference you’ve made in my life.]
([ ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ ])
What a difference you’ve made in my life.
(ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ)
[what a difference you’ve made in my life.]
([ ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ ])
Difference you’ve made in my life.
(ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ)
[you’re my sunshine day and night.]
([ ยัวร์ มาย ซันชาย เดย์ แอนด์ ไน๊ท ])
What a difference you’ve made.
(ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด)

[what a difference you’ve made in my life.]
([ ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ ])
Difference you’ve made in my life.
(ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ)
[difference you’ve made in my life.]
([ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ ])
You’re my sunshine day and night.
(ยัวร์ มาย ซันชาย เดย์ แอนด์ ไน๊ท)
What a difference you’ve made.
(ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด)

[what a difference you’ve made in my life.]
([ ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ ])
You’ve made a difference in me.
(ยู๊ฟ เมด อะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ อิน มี)
[what a difference you’ve made in my life.]
([ ว๊อท ดา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ยู๊ฟ เมด อิน มาย ไล๊ฟ ])
You’ve made a change in my life.
(ยู๊ฟ เมด อะ เช้งจํ อิน มาย ไล๊ฟ)
You’re my sunshine day and night.
(ยัวร์ มาย ซันชาย เดย์ แอนด์ ไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What a Difference You’ve Made คำอ่านไทย Amy Grant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น