เนื้อเพลง Dirty Dancing คำอ่านไทย New Kids on The Block

[Oh]
([ โอ ])
[The Block]
([ เดอะ บล๊อค ])

Wasn’t in the mood for dancing,
(วอสซึ้น อิน เดอะ มู้ด ฟอร์ แด็นซิง ,)
Forget about romancing
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท โรแมนซิง)
‘Cause I already got a lady
(ค๊อส ไอ ออลเร๊ดี้ ก็อท ดา เล๊ดี้)
Wasn’t trying to be flirty
(วอสซึ้น ทไรอิง ทู บี flirty)
Wasn’t feelin’ dirty
(วอสซึ้น ฟีลิน เดอทิ)
To the shorty’s that are runnin’ on me
(ทู เดอะ ชอร์ทดิง แดท อาร์ รูนนิน ออน มี)

With an itty, bitty waist
(วิธ แอน อิทดี , บิดดี เว๊สท)
And a pretty, pretty face
(แอนด์ อะ พริ๊ทที่ , พริ๊ทที่ เฟซ)
And the leanest, meanest, madest, badest body
(แอนด์ เดอะ leanest , มีนเอส , madest , badest บ๊อดี้)
Didn’t have no time to waste
(ดิ๊นอิน แฮ็ฝ โน ไทม์ ทู เวซท)
She was lookin’ for a taste
(ชี วอส ลุคกิน ฟอร์ รา เท๊ซท)
Yeah, and she was wantin’ me to party
(เย่ , แอนด์ ชี วอส วอนทิน มี ทู พ๊าร์ที่)

Ooh, she’s so crazy
(อู้ , ชี โซ คเรสิ)
She’s like baby, I’m like Swayze
(ชี ไล๊ค เบ๊บี้ , แอม ไล๊ค สเวซี่)
I sai ooh, and I’m burnin’ up
(ไอ sai อู้ , แอนด์ แอม เบินนิน อั๊พ)
So let’s turn it up
(โซ เล็ท เทิร์น หนิด อั๊พ)
I said ” turn it up, now ”
(ไอ เซ็ด ” เทิร์น หนิด อั๊พ , นาว “)

She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)
She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)
She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)
She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)

I ain’t lookin’ for no drama
(ไอ เอน ลุคกิน ฟอร์ โน ดร๊าม่า)
I don’t want no karma
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท โน ค๊าร์ม่า)
‘Cause my baby sittin’ in bed at home
(ค๊อส มาย เบ๊บี้ ซิทดิน อิน เบ๊ด แอ็ท โฮม)
She know that I be lyin’
(ชี โนว์ แดท ไอ บี ลายอิน)
To say that I ain’t tryin’
(ทู เซย์ แดท ไอ เอน ทายอิน)
To get the shorty with me all a-lone
(ทู เก็ท เดอะ ชอร์ทดิง วิธ มี ออล อะ โลน)

And her pretty lips, and her big ol’ hips
(แอนด์ เฮอ พริ๊ทที่ ลิพ , แอนด์ เฮอ บิ๊ก ol ฮิพ)
It’s gettin’ hotter when she touch me with her fingertips
(อิทซ เกดดิน ฮอทเดอ เว็น ชี ทั๊ช มี วิธ เฮอ ฟิงเกอร์ทิป)
And her sexy eyes, and her big ol’ thighs
(แอนด์ เฮอ เซคซิ อาย , แอนด์ เฮอ บิ๊ก ol ไธ)
It’s gettin’ hotter than the block up in Summertime
(อิทซ เกดดิน ฮอทเดอ แฑ็น เดอะ บล๊อค อั๊พ อิน ซัมเมอร์ไทม์)

Ooh, she’s so crazy
(อู้ , ชี โซ คเรสิ)
She’s like baby, I’m like Swayze
(ชี ไล๊ค เบ๊บี้ , แอม ไล๊ค สเวซี่)
I said, ooh, and I’m burnin’ up
(ไอ เซ็ด , อู้ , แอนด์ แอม เบินนิน อั๊พ)
So let’s turn it up
(โซ เล็ท เทิร์น หนิด อั๊พ)
I said ” turn it up, now ”
(ไอ เซ็ด ” เทิร์น หนิด อั๊พ , นาว “)

She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)
She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)
She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)
She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)

Now I know that my girl is alone and
(นาว ไอ โนว์ แดท มาย เกิร์ล อีส อะโลน แอนด์)
She’s been blowin’ me up on my phone but
(ชี บีน โบลวิน มี อั๊พ ออน มาย โฟน บั๊ท)
I can stall when I get back home, ’cause
(ไอ แคน ซทอล เว็น นาย เก็ท แบ็ค โฮม , ค๊อส)
Tonight I’m dancin’ dirty, yeah
(ทูไน๊ท แอม แดนซิน เดอทิ , เย่)

Now I know that my girl is alone and
(นาว ไอ โนว์ แดท มาย เกิร์ล อีส อะโลน แอนด์)
She’s been blowin’ me up on my phone but
(ชี บีน โบลวิน มี อั๊พ ออน มาย โฟน บั๊ท)
I can stall when I get back home, ’cause
(ไอ แคน ซทอล เว็น นาย เก็ท แบ็ค โฮม , ค๊อส)
Tonight I’m dancin’ dirty, yeah
(ทูไน๊ท แอม แดนซิน เดอทิ , เย่)

Ooh, she’s so crazy
(อู้ , ชี โซ คเรสิ)
She’s like baby, I’m like Swayze
(ชี ไล๊ค เบ๊บี้ , แอม ไล๊ค สเวซี่)
I said, ooh, and I’m burnin’ up
(ไอ เซ็ด , อู้ , แอนด์ แอม เบินนิน อั๊พ)
So let’s turn it up
(โซ เล็ท เทิร์น หนิด อั๊พ)
I said ” turn it up, now ”
(ไอ เซ็ด ” เทิร์น หนิด อั๊พ , นาว “)

She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)
She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)
She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)
She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)

She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)
She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)
She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)
She’s got the dirty dancing
(ชี ก็อท เดอะ เดอทิ แด็นซิง)
Dirty dancing on me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)

Dirty Dancing On Me
(เดอทิ แด็นซิง ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dirty Dancing คำอ่านไทย New Kids on The Block

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น