เนื้อเพลง Boulevard of Broken Dreams คำอ่านไทย Green Day

I walk a lonely road
(ไอ ว๊อล์ค อะ โลนลี่ โร้ด )
The only one that I have ever known
(ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ดาย แฮพ เอ๊เว่อร์ โนว์)
Don’t know where it goes
(โด้นท์ โนว์ แวร์ อิท โกซ)
But it’s home to me and I walk alone
(บั๊ท อิทซ โฮม ทู มี แอนด์ ได ว๊อล์ค อะโลน)

I walk this empty street
(ไอ ว๊อล์ค ดิส เอ๊มพที่ สทรีท)
On the Boulevard of Broken Dreams
(ออน เดอะ โบเลอหวาด ดอฟ โบคเค่น ดรีม)
Where the city sleeps
(แวร์ เดอะ ซิ๊ที่ สลี๊พ)
And I’m the only one and I walk alone
(แอนด์ แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน แอนด์ ได ว๊อล์ค อะโลน)

I walk alone
(ไอ ว๊อล์ค อะโลน)
I walk alone
(ไอ ว๊อล์ค อะโลน)
I walk alone
(ไอ ว๊อล์ค อะโลน)
I walk a…
(ไอ ว๊อล์ค อะ)

My shadow’s the only one that walks beside me
(มาย ชาโดว ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ว๊อล์ค บีไซด์ มี)
My shallow heart’s the only thing that’s beating
(มาย แชลโล่ว ฮาร์ท ดิ โอ๊นลี่ ติง แด้ท บีทดิง)
Sometimes I wish someone out there will find me
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ซัมวัน เอ๊าท แดร์ วิล ไฟนด์ มี)
‘Til then I walk alone
(ทิล เด็น ไน ว๊อล์ค อะโลน)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah, aaah-ah,
(อา อา อา อา อา อา อาห์ อา)
Ah-ah, ah-ah, ah-ah
(อา อา อา อา อา อา)

I’m walking down the line
(แอม วอคกิ้ง ดาวน์ เดอะ ไลน์)
That divides me somewhere in my mind
(แดท ดิไวด มี ซัมแวร์ อิน มาย ไมนด์)
On the border line
(ออน เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ ไลน์)
Of the edge and where I walk alone
(ออฟ ดิ เอจ แอนด์ แวร์ ไอ ว๊อล์ค อะโลน)

Read between the lines
(รี๊ด บีทะวีน เดอะ ไลน์)
Of what’s fucked up and everything’s alright
(ออฟ ว๊อท ฟัค ดั๊ฟ แอนด์ เอฟรี่ติงสฺ ออลไร๊ท)
Check my vital signs
(เช็ค มาย ไฝ๊ท่อล ซายน)
To know I’m still alive and I walk alone
(ทู โนว์ แอม สทิลล อะไล้ฝ แอนด์ ได ว๊อล์ค อะโลน)
[adsense]
I walk alone
(ไอ ว๊อล์ค อะโลน)
I walk alone
(ไอ ว๊อล์ค อะโลน)
I walk alone
(ไอ ว๊อล์ค อะโลน)
I walk a…
(ไอ ว๊อล์ค อะ)

My shadow’s the only one that walks beside me
(มาย ชาโดว ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ว๊อล์ค บีไซด์ มี)
My shallow heart’s the only thing that’s beating
(มาย แชลโล่ว ฮาร์ท ดิ โอ๊นลี่ ติง แด้ท บีทดิง)
Sometimes I wish someone out there will find me
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ซัมวัน เอ๊าท แดร์ วิล ไฟนด์ มี)
‘Til then I walk alone
(ทิล เด็น ไน ว๊อล์ค อะโลน)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah, aaah-ah
(อา อา อา อา อา อา อาห์ อา)
Ah-ah, ah-ah
(อา อา อา อา)

I walk alone
(ไอ ว๊อล์ค อะโลน)
I walk a…
(ไอ ว๊อล์ค อะ)

I walk this empty street
(ไอ ว๊อล์ค ดิส เอ๊มพที่ สทรีท)
On the Boulevard of Broken Dreams
(ออน เดอะ โบเลอหวาด ดอฟ โบคเค่น ดรีม)
Where the city sleeps
(แวร์ เดอะ ซิ๊ที่ สลี๊พ)
And I’m the only one and I walk a…
(แอนด์ แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน แอนด์ ได ว๊อล์ค อะ)

My shadow’s the only one that walks beside me
(มาย ชาโดว ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ว๊อล์ค บีไซด์ มี)
My shallow heart’s the only thing that’s beating
(มาย แชลโล่ว ฮาร์ท ดิ โอ๊นลี่ ติง แด้ท บีทดิง)
Sometimes I wish someone out there will find me
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ซัมวัน เอ๊าท แดร์ วิล ไฟนด์ มี)
‘Til then I walk alone…
(ทิล เด็น ไน ว๊อล์ค อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boulevard of Broken Dreams คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น