เนื้อเพลง A Case of You คำอ่านไทย Joni Mitchell

Just before our love got lost you said
(จั๊สท บีฟอร์ เอ๊า ลัฝ ก็อท ล็อซท ยู เซ็ด)
” I am as constant as a northern star ”
(” ไอ แอ็ม แอส ค๊อนสแตนทํ แอส ซา นอเฑิน สทาร์ “)
And I said ” Constantly in the darkness
(แอนด์ ดาย เซ็ด ” คอนสแท็นทลิ อิน เดอะ ดาคเน็ซ)
Where’s that at?
(แวร์ แดท แอ็ท)
If you want me I’ll be in the bar ”
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี อิลล บี อิน เดอะ บาร์ “)

On the back of a cartoon coaster
(ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ อะ คาทูน โคซเทอะ)
In the blue TV screen light
(อิน เดอะ บลู ทีวี สครีน ไล๊ท)
I drew a map of Canada
(ไอ ดรู อะ แม๊พ อ็อฝ แคนอะดะ)
Oh Canada
(โอ แคนอะดะ)
With your face sketched on it twice
(วิธ ยุร เฟซ สเค๊ทช ออน หนิด ทไวซ)
Oh you’re in my blood like holy wine
(โอ ยัวร์ อิน มาย บลัด ไล๊ค โฮ๊ลี่ ไวน์)
You taste so bitter and so sweet
(ยู เท๊ซท โซ บิ๊ทเท่อร์ แอนด์ โซ สวี้ท)

Oh I could drink a case of you darling
(โอ ไอ เคิด ดริ๊งค กา เค๊ส อ็อฝ ยู ดาร์ลิ่ง)
Still I’d be on my feet
(สทิลล อาย บี ออน มาย ฟีท)
oh I would still be on my feet
(โอ ไอ เวิด สทิลล บี ออน มาย ฟีท)

Oh I am a lonely painter
(โอ ไอ แอ็ม มา โลนลิ เพนเทอะ)
I live in a box of paints
(ไอ ไล้ฝ อิน อะ บ๊อกซฺ อ็อฝ เพ้นท)
I’m frightened by the devil
(แอม ไฟท์อึน บาย เดอะ เด๊ฝิ้ล)
And I’m drawn to those ones that ain’t afraid
(แอนด์ แอม ดรอน ทู โฑส วัน แดท เอน อะเฟรด)

I remember that time you told me you said
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ แดท ไทม์ ยู โทลด มี ยู เซ็ด)
” Love is touching souls ”
(” ลัฝ อีส ทัชชิง โซล “)
Surely you touched mine
(ฌูรลิ ยู ทั๊ช ไมน์)
‘Cause part of you pours out of me
(ค๊อส พาร์ท อ็อฝ ยู พาว เอ๊าท อ็อฝ มี)
In these lines from time to time
(อิน ฑิส ไลน์ ฟรอม ไทม์ ทู ไทม์)
Oh, you’re in my blood like holy wine
(โอ , ยัวร์ อิน มาย บลัด ไล๊ค โฮ๊ลี่ ไวน์)
You taste so bitter and so sweet
(ยู เท๊ซท โซ บิ๊ทเท่อร์ แอนด์ โซ สวี้ท)

Oh I could drink a case of you darling
(โอ ไอ เคิด ดริ๊งค กา เค๊ส อ็อฝ ยู ดาร์ลิ่ง)
And I would still be on my feet
(แอนด์ ดาย เวิด สทิลล บี ออน มาย ฟีท)
I would still be on my feet
(ไอ เวิด สทิลล บี ออน มาย ฟีท)

I met a woman
(ไอ เม็ท ดา วู๊แม่น)
She had a mouth like yours
(ชี แฮ็ด อะ เม๊าธ ไล๊ค ยุร)
She knew your life
(ชี นยู ยุร ไล๊ฟ)
She knew your devils and your deeds
(ชี นยู ยุร เด๊ฝิ้ล แซน ยุร ดีด)
And she said
(แอนด์ ชี เซ็ด)
” Go to him, stay with him if you can
(” โก ทู ฮิม , สเทย์ วิธ ฮิม อิ๊ฟ ยู แคน)
But be prepared to bleed ”
(บั๊ท บี พรีแพร์ ทู บลีด “)

Oh but you are in my blood
(โอ บั๊ท ยู อาร์ อิน มาย บลัด)
You’re my holy wine
(ยัวร์ มาย โฮ๊ลี่ ไวน์)
You’re so bitter, bitter and so sweet
(ยัวร์ โซ บิ๊ทเท่อร์ , บิ๊ทเท่อร์ แอนด์ โซ สวี้ท)

Oh, I could drink a case of you darling
(โอ , ไอ เคิด ดริ๊งค กา เค๊ส อ็อฝ ยู ดาร์ลิ่ง)
Still I’d be on my feet
(สทิลล อาย บี ออน มาย ฟีท)
I would still be on my feet
(ไอ เวิด สทิลล บี ออน มาย ฟีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Case of You คำอ่านไทย Joni Mitchell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น