เนื้อเพลง Oochie Wally (Clean remix) คำอ่านไทย Nas feat Naish, Jungle & Horse

[Nas]:
([ นาส ] :)
Ladies make it hot
(เลดิส เม้ค อิท ฮอท)
Thugs make it hot, make it pop
(ธัก เม้ค อิท ฮอท , เม้ค อิท พ็อพ)

[Chorus]:
([ ค๊อรัส ] :)
Oochie wally wally, oochie bang bang
(อูฉี่ wally wally , อูฉี่ แบง แบง)
Oochie wally wally, oochie bang bang
(อูฉี่ wally wally , อูฉี่ แบง แบง)
Oochie wally wally, oochie bang bang
(อูฉี่ wally wally , อูฉี่ แบง แบง)
Oochie wally wally, oochie bang bang
(อูฉี่ wally wally , อูฉี่ แบง แบง)

He really really really work my body
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ เวิ๊ร์ค มาย บ๊อดี้)
He really really really turned me out
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ เทิร์น มี เอ๊าท)
He really really really got to gut me
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ก็อท ทู กัท มี)
He really really made me scream and shout
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ เมด มี สครีม แอนด์ เช๊าท)
He really taught me how to work my body
(ฮี ริแอ็ลลิ ทอท มี ฮาว ทู เวิ๊ร์ค มาย บ๊อดี้)
He really taught me how to go down south
(ฮี ริแอ็ลลิ ทอท มี ฮาว ทู โก เดาน เซ๊าธ)
He really really tried to hurt me, hurt me
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ทไร ทู เฮิร์ท มี , เฮิร์ท มี)
I really love his thug and gangsta style
(ไอ ริแอ็ลลิ ลัฝ ฮิส ธัก แอนด์ แก๊งซดา สไทล์)

[Nas]:
([ นาส ] :)
Yo, we got chicks in the living room
(โย , วี ก็อท ชิค ซิน เดอะ ลีฝอิง รูม)
Gettin’ it on and they ain’t leavin’ til six in the mornin’
(เกดดิน หนิด ออน แอนด์ เด เอน เลวิน ทิล ซิกซ์ อิน เดอะ มอร์นิน)
O is for oochie
(โอ อีส ฟอร์ อูฉี่)
Oh you ain’t know
(โอ ยู เอน โนว์)
How many hos in the bankroll
(ฮาว เมนอิ โฮซ ซิน เดอะ แบงโคล)
Sort of like the game show
(ซ๊อร์ท อ็อฝ ไล๊ค เดอะ เกม โชว์)
Who wants to be a millionaire
(ฮู ว้อนท ทู บี อะ มิลเลี่ยนแนร์)
But my name ain’t Regis
(บั๊ท มาย เนม เอน Regis)
Nas the one they call
(นาส ดิ วัน เด คอลลํ)
When they want they thang beat up
(เว็น เด ว้อนท เด เตง บีท อั๊พ)
Honey’s with the bodies
(ฮั๊นนี่ วิธ เดอะ บอดีสฺ)
We Bravehearts guns in the party
(วี Bravehearts กัน ซิน เดอะ พ๊าร์ที่)
Waves, braids, and boldly
(เว๊ฝ , บเรด , แอนด์ โบลดลิ)
Trademarks to army
(ทเรดมาค ทู อามิ)
Is that Horse, it must be
(อีส แดท ฮอร์ส , อิท มัสท์ บี)
I heard he husky
(ไอ เฮิด ฮี ฮัซคิ)
Yeah, there go Jungle, eyes red
(เย่ , แดร์ โก จั๊งเกิ้ล , อาย เร้ด)
Lookin’ for touble
(ลุคกิน ฟอร์ touble)
And that’s Nas dancin’ with dimes
(แอนด์ แด้ท นาส แดนซิน วิธ ไดม)
But who’s his manage
(บั๊ท ฮู ฮิส แม๊เหนจ)
The imperial thug
(ดิ อิมพี๊เรี่ยล ธัก)
Is cold deep grand wiz
(อีส โคลด์ ดี๊พ แกรนด์ วินซฺ)
We takin’ honey’s to the crib tonight
(วี ทอคกิ่น ฮั๊นนี่ ทู เดอะ คริบ ทูไน๊ท)
Guarenteed we goin’ get up in they rib tonight
(Guarenteed วี โกอิน เก็ท อั๊พ อิน เด ริบ ทูไน๊ท)
Check the new slang
(เช็ค เดอะ นิว ซแล็ง)
It’s changed the Braveheart gang bang
(อิทซ เช้งจํ เดอะ Braveheart แก๊ง แบง)
When you see me pass
(เว็น ยู ซี มี เพซ)
Ya holla oochie bang bang
(ยา ฮอลละ อูฉี่ แบง แบง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

He really really really work my body
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ เวิ๊ร์ค มาย บ๊อดี้)
He really really really turned me out
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ เทิร์น มี เอ๊าท)
He really really really got to gut me
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ก็อท ทู กัท มี)
He really really made me scream and shout
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ เมด มี สครีม แอนด์ เช๊าท)

[Naish]:
([ Naish ] :)
Yeah what up Ma
(เย่ ว๊อท อั๊พ มา)
Take a look, you hypnotized?
(เท้ค เก ลุ๊ค , ยู ฮีพโนะไทส)
On how my long strong stretch your insides
(ออน ฮาว มาย ลอง สทรอง สเทร๊ทช ยุร อิ๊นไซด์)
For real Ma, with your think lips and think thighs
(ฟอร์ เรียล มา , วิธ ยุร ทริ๊งค ลิพ แซน ทริ๊งค ไธ)
Stroke both holes, pass it to Nas
(ซโตรก โบทรฺ โฮล , เพซ ซิท ทู นาส)
Or pass it to Naish, or pass it to Jung
(ออ เพซ ซิท ทู Naish , ออ เพซ ซิท ทู Jung)
Or pass it to Horse, then that fattie gettin’ toseed
(ออ เพซ ซิท ทู ฮอร์ส , เด็น แดท fattie เกดดิน toseed)
Forget a Hustler book, Penthouse or Blacktale
(ฟอร์เก๊ท ดา ฮัซเลอะ บุ๊ค , เพนทเฮาซ ออ Blacktale)
I got shortys send’n’ my dawgs flicks in jail
(ไอ ก็อท ชอร์ทดิง sendn มาย ดาว ฟลิค ซิน เจล)
I take nothin’ but face more than her waist, for real
(ไอ เท้ค นอทติน บั๊ท เฟซ โม แฑ็น เฮอ เว๊สท , ฟอร์ เรียล)
And ain’t no oochie like new oochie, that’s how a brotha feel
(แอนด์ เอน โน อูฉี่ ไล๊ค นิว อูฉี่ , แด้ท ฮาว อะ บอตดา ฟีล)
Bust three times, throw her the peace sign
(บัซท ทรี ไทม์ , โธรว์ เฮอ เดอะ พี๊ซ ซายน)
She sleep then my [d*ck] sleek and I ain’t gotta call her for weeks
(ชี สลี๊พ เด็น มาย [ ดี *ck ] ซลีค แอนด์ ดาย เอน กอททะ คอลลํ เฮอ ฟอร์ วี๊ค)
Long leg broads, mo’ head broads, married chickens
(ลอง เล้ก บรอด , โม เฮด บรอด , แมริด ชีคเค็น)
Me and my dawg, humpin’ them both they got us switchin’
(มี แอนด์ มาย ดาว , ฮัพปิน เด็ม โบทรฺ เด ก็อท อัซ สวิทชิน)
Do ya’ll want gangsta? yeah, that’s how I’m livin’
(ดู ยอล ว้อนท แก๊งซดา เย่ , แด้ท ฮาว แอม ลีฝอิน)
That’s how I’m playin’, I got these freak girls singin’ yo
(แด้ท ฮาว แอม เพลย์ยิน , ไอ ก็อท ฑิส ฟรี๊ค เกิร์ล ซิงอิน โย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

He really really really work my body
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ เวิ๊ร์ค มาย บ๊อดี้)
He really really really turned me out
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ เทิร์น มี เอ๊าท)
He really really really got to gut me
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ก็อท ทู กัท มี)
He really really made me scream and shout
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ เมด มี สครีม แอนด์ เช๊าท)

[Jungle]:
([ จั๊งเกิ้ล ] :)
Little young thang, go around my [d*ck] with ya tongue ring
(ลิ๊ทเทิ่ล ยัง เตง , โก อะราวนฺดฺ มาย [ ดี *ck ] วิธ ยา ทั๊ง ริง)
Reach for the nine ince, gut from the front end
(รี๊ช ฟอร์ เดอะ ไนน ince , กัท ฟรอม เดอะ ฟร๊อนท เอ็นด)
Grind from the side and, gut from behind and
(ไกรนด ฟรอม เดอะ ไซด์ แอนด์ , กัท ฟรอม บีฮายน์ แอนด์)
Grap her hair, slap her b*tt, screamin’ like she dyin’
(Grap เฮอ แฮร์ , ซแล็พ เฮอ บี *tt , สครีมมิน ไล๊ค ชี ดายอิน)
Make her shiver four times without even tryin’
(เม้ค เฮอ ชีฝเฝ่อร์ โฟ ไทม์ วิธเอ๊าท อี๊เฝ่น ทายอิน)
I’ll eat that oochie up, there’s no denyin’
(อิลล อี๊ท แดท อูฉี่ อั๊พ , แดร์ โน ดีนายเอน)
Hit her where she doodie at, make the booty fat
(ฮิท เฮอ แวร์ ชี doodie แอ็ท , เม้ค เดอะ บูทิ แฟท)
Like cutie rat, walkin’ by with the doobie wrap
(ไล๊ค คิวดี แร๊ท , วอคกิน บาย วิธ เดอะ doobie แร๊พ)
Tight blue jean, air max
(ไท๊ท บลู ยีน , แอร์ เมค)
Small gucci bag
(สมอลล์ กู๊ซชี่ แบ๊ก)
No loot and no job
(โน ลูท แอนด์ โน จ๊อบ)
Stay home givin’ [blow] jobs
(สเทย์ โฮม กีฝอิน [ โบลว์ ] จ๊อบ)
Like no prob, it’s simple
(ไล๊ค โน prob , อิทซ ซิ๊มเพิ่ล)
Holla out the window ” it’s the project nympho ”
(ฮอลละ เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว ” อิทซ เดอะ โพร๊เจ็คท นิมโฟ “)
Gut my whole crew, you know how we do
(กัท มาย โฮล ครู , ยู โนว์ ฮาว วี ดู)
You got that good oochie, got to share with my peoples
(ยู ก็อท แดท กู๊ด อูฉี่ , ก็อท ทู แชร์ วิธ มาย พี๊เพิ่ล)
Be a brave girl, do your thang
(บี อะ เบร๊ฝ เกิร์ล , ดู ยุร เตง)
Let them [titties] hang, I’ll have all the women sayin’
(เล็ท เด็ม [ ไตเติลสฺ ] แฮง , อิลล แฮ็ฝ ออล เดอะ วีมเอิน เซย์อิน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

He really really really work my body
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ เวิ๊ร์ค มาย บ๊อดี้)
He really really really turned me out
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ เทิร์น มี เอ๊าท)
He really really really got to gut me
(ฮี ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ก็อท ทู กัท มี)
He really realy made me scream and shout
(ฮี ริแอ็ลลิ เรียวรี่ เมด มี สครีม แอนด์ เช๊าท)

[Horse]:
([ ฮอร์ส ] :)
When it comes to sex, I’m similar to the thriller, in manilla
(เว็น หนิด คัม ทู เซ็กซ , แอม ซิ๊มิล่าร์ ทู เดอะ ธรีลเลอะ , อิน manilla)
Ladies call me Horse, the bootie filler
(เลดิส คอลลํ มี ฮอร์ส , เดอะ บูดี ฟีลเลอะ)
I’ll wrestle big boned or slim chick
(อิลล เร๊ซเซิ่ล บิ๊ก บ็อง ออ สลิม ชิค)
Beat that oochie up real quick, then send home the trick
(บีท แดท อูฉี่ อั๊พ เรียล ควิค , เด็น เซ็นด โฮม เดอะ ทริ๊ค)
There ain’t no sleepin’ in my bedroom
(แดร์ เอน โน สลีฟปิน อิน มาย เบดรูม)
Withen Henney’s in my tip
(Withen Henneys ซิน มาย ทิพ)
When Flex drop the bomb, I bust a nut on this uh
(เว็น ฟเล็คซ ดรอพ เดอะ บอมบฺ , ไอ บัซท ดา นัท ออน ดิส อา)
Give thoat, Ceaser gold or give whoopies at show
(กี๊ฝ thoat , ซีทเซอร์ โกลด์ ออ กี๊ฝ whoopies แอ็ท โชว์)
Who like the way I thug, or the way I flow
(ฮู ไล๊ค เดอะ เวย์ ไอ ธัก , ออ เดอะ เวย์ ไอ โฟลว์)
I like face in the Benz, the four door or the Coupe
(ไอ ไล๊ค เฟซ อิน เดอะ เบนซฺ , เดอะ โฟ ดอร์ ออ เดอะ คูเพ)
Face in the staircase, the cellar or the roof
(เฟซ อิน เดอะ staircase , เดอะ เซลเลอะ ออ เดอะ รู๊ฟ)
Face in the studio, the bathroom or the booth
(เฟซ อิน เดอะ ซทยูดิโอ , เดอะ บาทรูม ออ เดอะ บูธ)
Face from a project chick or one with crazy loot
(เฟซ ฟรอม มา โพร๊เจ็คท ชิค ออ วัน วิธ คเรสิ ลูท)
Like Nia Long in a cherry thong with the lights on
(ไล๊ค Nia ลอง อิน อะ เชริ ธอง วิธ เดอะ ไล๊ท ออน)
Sippin’ Perignon with Kelly Price on
(ซิบปิ่น เพริงนอน วิธ เคลลี่ ไพร๊ซ์ ออน)
I pull out my python, I hit it while my wife’s gone
(ไอ พูลล เอ๊าท มาย ไพธัน , ไอ ฮิท ดิธ ไวล์ มาย ไว๊ฟ กอน)
Long [d*ck] the chick all night, I’ll make her oochie sing the song
(ลอง [ ดี *ck ] เดอะ ชิค ออล ไน๊ท , อิลล เม้ค เฮอ อูฉี่ ซิง เดอะ ซ็อง)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[Nas]:
([ นาส ] :)
You know it’s like that
(ยู โนว์ อิทซ ไล๊ค แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oochie Wally (Clean remix) คำอ่านไทย Nas feat Naish, Jungle & Horse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น