เนื้อเพลง Up 2 You คำอ่านไทย Chris Brown

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
What the hell babe,
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล เบ้บ ,)
Damn I ain’t never felt this way
(แดมนํ นาย เอน เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ดิส เวย์)
Somebody, somebody, tell me
(ซัมบอดี้ , ซัมบอดี้ , เทลล มี)
I don’t have a clue what to do
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ คลู ว๊อท ทู ดู)
When it comes to you
(เว็น หนิด คัม ทู ยู)
Baby, you’re so beautiful
(เบ๊บี้ , ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)
Every time I see you girl, it throw me off
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ซี ยู เกิร์ล , อิท โธรว์ มี ออฟฟ)
It’s so unusual
(อิทซ โซ อันยูฉวล)
For me to be waiting
(ฟอร์ มี ทู บี เวททิง)
But I don’t want to blow it girl,
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู โบลว์ อิท เกิร์ล ,)
But you should know this girl
(บั๊ท ยู เชิด โนว์ ดิส เกิร์ล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m not gonna be the one to mess this up
(แอม น็อท กอนนะ บี ดิ วัน ทู เมซ ดิส อั๊พ)
Cause I done effed up in love before,
(ค๊อส ไอ ดัน effed อั๊พ อิน ลัฝ บีฟอร์ ,)
I’ma be the one to take a back seat girl
(แอมอา บี ดิ วัน ทู เท้ค เก แบ็ค ซีท เกิร์ล)
We can take our time and
(วี แคน เท้ค เอ๊า ไทม์ แอนด์)
you can run this, Stay in, go out,
(ยู แคน รัน ดิส , สเทย์ อิน , โก เอ๊าท ,)
Anything you want girl, we can do
(เอนอิธิง ยู ว้อนท เกิร์ล , วี แคน ดู)
Girl are we going down, I don’t know,
(เกิร์ล อาร์ วี โกอิ้ง เดาน , ไอ ด้อนท์ โนว์ ,)
But from here now baby I’m gone leave that up to you,
(บั๊ท ฟรอม เฮียร นาว เบ๊บี้ แอม กอน ลี๊ฝ แดท อั๊พ ทู ยู ,)
I’ma leave it up to you
(แอมอา ลี๊ฝ อิท อั๊พ ทู ยู)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
What the hell babe
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล เบ้บ)
make me wanna jump out an airplane
(เม้ค มี วอนนา จั๊มพ เอ๊าท แอน แอพเลน)
The way it feels, I just can’t explain
(เดอะ เวย์ อิท ฟีล , ไอ จั๊สท แค็นท เอ็กซเพลน)
I don’t wanna lose it, so I’m just gone stay out my own way
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลู้ส อิท , โซ แอม จั๊สท กอน สเทย์ เอ๊าท มาย โอว์น เวย์)
Baby, you’re so incredible [you’re so beautiful],
(เบ๊บี้ , ยัวร์ โซ อินเคร๊ดิเบิ้ล [ ยัวร์ โซ บยูทิฟุล ] ,)
every time I see you girl, it throw me off
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ซี ยู เกิร์ล , อิท โธรว์ มี ออฟฟ)
It’s some kind of special [unusual]
(อิทซ ซัม ไคนด์ อ็อฝ สเพ๊เชี่ยล [ อันยูฉวล ])
So I’m gone keep waiting
(โซ แอม กอน คี๊พ เวททิง)
But I don’t wanna blow it girl,
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ วอนนา โบลว์ อิท เกิร์ล ,)
But you should know this girl…
(บั๊ท ยู เชิด โนว์ ดิส เกิร์ล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m not gonna be the one to mess this up
(แอม น็อท กอนนะ บี ดิ วัน ทู เมซ ดิส อั๊พ)
Cause I done effed up in love before,
(ค๊อส ไอ ดัน effed อั๊พ อิน ลัฝ บีฟอร์ ,)
I’ma be the one to take a back seat girl
(แอมอา บี ดิ วัน ทู เท้ค เก แบ็ค ซีท เกิร์ล)
We can take our time and
(วี แคน เท้ค เอ๊า ไทม์ แอนด์)
you can run this, Stay in, go out,
(ยู แคน รัน ดิส , สเทย์ อิน , โก เอ๊าท ,)
Anything you want girl, we can do
(เอนอิธิง ยู ว้อนท เกิร์ล , วี แคน ดู)
Girl are we going down, I don’t know,
(เกิร์ล อาร์ วี โกอิ้ง เดาน , ไอ ด้อนท์ โนว์ ,)
But from here now baby I’m gone leave that up to you,
(บั๊ท ฟรอม เฮียร นาว เบ๊บี้ แอม กอน ลี๊ฝ แดท อั๊พ ทู ยู ,)

[Breakdown]
([ เบรคดาว ])
I’m not tryna be a heart breaker, like I was before
(แอม น็อท ทายนา บี อะ ฮาร์ท เบคเกอ , ไล๊ค ไก วอส บีฟอร์)
[that was the old me]
([ แดท วอส ดิ โอลด์ มี ])
I’ve made so many tears, I don’t wanna make no, make no more
(แอฝ เมด โซ เมนอิ เทียร์ , ไอ ด้อนท์ วอนนา เม้ค โน , เม้ค โน โม)
so give me your list, yes I’m checking things off
(โซ กี๊ฝ มี ยุร ลิสท , เย็ซ แอม เช็คติ้ง ทริง ออฟฟ)
ready to go to work, baby you can be boss
(เร๊ดี้ ทู โก ทู เวิ๊ร์ค , เบ๊บี้ ยู แคน บี บอส)
and I’m okay with it, ain’t gone play with it
(แอนด์ แอม โอเค วิธ อิท , เอน กอน เพลย์ วิธ อิท)
so baby girl, it’s your call
(โซ เบ๊บี้ เกิร์ล , อิทซ ยุร คอลลํ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m not gonna be the one to mess this up
(แอม น็อท กอนนะ บี ดิ วัน ทู เมซ ดิส อั๊พ)
Cause I done effed up in love before,
(ค๊อส ไอ ดัน effed อั๊พ อิน ลัฝ บีฟอร์ ,)
I’ma be the one to take a back seat girl
(แอมอา บี ดิ วัน ทู เท้ค เก แบ็ค ซีท เกิร์ล)
We can take our time and
(วี แคน เท้ค เอ๊า ไทม์ แอนด์)
you can run this, Stay in, go out,
(ยู แคน รัน ดิส , สเทย์ อิน , โก เอ๊าท ,)
Anything you want girl, we can do
(เอนอิธิง ยู ว้อนท เกิร์ล , วี แคน ดู)
Girl are we going down, I don’t know,
(เกิร์ล อาร์ วี โกอิ้ง เดาน , ไอ ด้อนท์ โนว์ ,)
But from here now baby I’m gone leave that up to you,
(บั๊ท ฟรอม เฮียร นาว เบ๊บี้ แอม กอน ลี๊ฝ แดท อั๊พ ทู ยู ,)
leave that up to you
(ลี๊ฝ แดท อั๊พ ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Up 2 You คำอ่านไทย Chris Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น