เนื้อเพลง Going To Pasalacqua คำอ่านไทย Green Day

Here we go again, infatuation
(เฮียร วี โก อะเกน , อินแฟชิวเอฌัน)
Touches me just when I
(ทูช มี จั๊สท เว็น นาย)
Thought that it would end
(ธอท แดท ดิธ เวิด เอ็นด)
Oh but then again it seems
(โอ บั๊ท เด็น อะเกน หนิด ซีม)
Much more than that but
(มัช โม แฑ็น แดท บั๊ท)
I’m not sure exactly what you’re thinking
(แอม น็อท ชัวร์ เอ็กแสคทลิ ว๊อท ยัวร์ ติ้งกิง)

Well,I toss and turn all night
(เวลล , ไอ ท็อซ แซน เทิร์น ออล ไน๊ท)
Thinking of your ways of effection
(ติ้งกิง หงับ ยุร เวย์ อ็อฝ effection)
But to find that it’s not different at all
(บั๊ท ทู ไฟนด์ แดท อิทซ น็อท ดีฟเฟอะเร็นท แอ็ท ดอร์)
I throw away my past mistakes
(ไอ โธรว์ อะเวย์ มาย พาสท์ มิสเท้ค)
And contemplate my future
(แอนด์ คอนเท็มพเลท มาย ฟิ๊วเช่อร์)
That’s when I say…
(แด้ท เว็น นาย เซย์)
What the hey!
(ว๊อท เดอะ เฮ !)

Would I last forever?
(เวิด ดาย ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
You and I together, hand and hand
(ยู แอนด์ ดาย ทูเก๊ทเธ่อร์ , แฮนด์ แอนด์ แฮนด์)
We run away [far away]
(วี รัน อะเวย์ [ ฟาร์ อะเวย์ ])
I’m in for nasty weather
(แอม อิน ฟอร์ นาซทิ เว๊เธ่อร)
But I’ll take whatever you can
(บั๊ท อิลล เท้ค ฮว็อทเอฝเออะ ยู แคน)
give that comes my way [far away]
(กี๊ฝ แดท คัม มาย เวย์ [ ฟาร์ อะเวย์ ])

Here we go again, infatuation
(เฮียร วี โก อะเกน , อินแฟชิวเอฌัน)
Touches me just when I
(ทูช มี จั๊สท เว็น นาย)
Thought that it would end
(ธอท แดท ดิธ เวิด เอ็นด)
Oh but then again it seems
(โอ บั๊ท เด็น อะเกน หนิด ซีม)
Much more than that but
(มัช โม แฑ็น แดท บั๊ท)
I’m not sure exactly what you’re thinking
(แอม น็อท ชัวร์ เอ็กแสคทลิ ว๊อท ยัวร์ ติ้งกิง)
Oh but then again it seems
(โอ บั๊ท เด็น อะเกน หนิด ซีม)
Much more than that but
(มัช โม แฑ็น แดท บั๊ท)
I’m not sure exactly what you’re thinking
(แอม น็อท ชัวร์ เอ็กแสคทลิ ว๊อท ยัวร์ ติ้งกิง)

Well,I toss and turn all night
(เวลล , ไอ ท็อซ แซน เทิร์น ออล ไน๊ท)
Thinking of your ways of effection
(ติ้งกิง หงับ ยุร เวย์ อ็อฝ effection)
But to find that it’s not different at all
(บั๊ท ทู ไฟนด์ แดท อิทซ น็อท ดีฟเฟอะเร็นท แอ็ท ดอร์)
I throw away my past mistakes
(ไอ โธรว์ อะเวย์ มาย พาสท์ มิสเท้ค)
And contemplate my future
(แอนด์ คอนเท็มพเลท มาย ฟิ๊วเช่อร์)
That’s when I say…
(แด้ท เว็น นาย เซย์)
What the hey!
(ว๊อท เดอะ เฮ !)

Would I last forever?
(เวิด ดาย ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
You and I together, hand and hand
(ยู แอนด์ ดาย ทูเก๊ทเธ่อร์ , แฮนด์ แอนด์ แฮนด์)
We run away [far away]
(วี รัน อะเวย์ [ ฟาร์ อะเวย์ ])
I’m in for nasty weather
(แอม อิน ฟอร์ นาซทิ เว๊เธ่อร)
But I’ll take whatever you can
(บั๊ท อิลล เท้ค ฮว็อทเอฝเออะ ยู แคน)
give that comes my way [far away]
(กี๊ฝ แดท คัม มาย เวย์ [ ฟาร์ อะเวย์ ])

Well,I toss and turn all night
(เวลล , ไอ ท็อซ แซน เทิร์น ออล ไน๊ท)
Thinking of your ways of effection
(ติ้งกิง หงับ ยุร เวย์ อ็อฝ effection)
But to find that it’s not different at all
(บั๊ท ทู ไฟนด์ แดท อิทซ น็อท ดีฟเฟอะเร็นท แอ็ท ดอร์)
I throw away my past mistakes
(ไอ โธรว์ อะเวย์ มาย พาสท์ มิสเท้ค)
And contemplate my future
(แอนด์ คอนเท็มพเลท มาย ฟิ๊วเช่อร์)
That’s when I say…
(แด้ท เว็น นาย เซย์)
What the hey!
(ว๊อท เดอะ เฮ !)

Would I last forever?
(เวิด ดาย ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
You and I together, hand and hand
(ยู แอนด์ ดาย ทูเก๊ทเธ่อร์ , แฮนด์ แอนด์ แฮนด์)
We run away [far away]
(วี รัน อะเวย์ [ ฟาร์ อะเวย์ ])
I’m in for nasty weather
(แอม อิน ฟอร์ นาซทิ เว๊เธ่อร)
But I’ll take whatever you can
(บั๊ท อิลล เท้ค ฮว็อทเอฝเออะ ยู แคน)
give that comes my way [far away]
(กี๊ฝ แดท คัม มาย เวย์ [ ฟาร์ อะเวย์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Going To Pasalacqua คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น