เนื้อเพลง Forever More คำอ่านไทย R. Kelly

Baby, I’ve just been sitting here thinking, how blessed I am to have someone
(เบ๊บี้ , แอฝ จั๊สท บีน ซีททิง เฮียร ติ้งกิง , ฮาว เบล๊ส ดาย แอ็ม ทู แฮ็ฝ ซัมวัน)
like you in my life and I’m so excited so so excited about being with you for
(ไล๊ค ยู อิน มาย ไล๊ฟ แอนด์ แอม โซ เอ็กไซ๊ทํ โซ โซ เอ็กไซ๊ทํ อะเบ๊าท บีอิง วิธ ยู ฟอร์)
the rest of my life Listen
(เดอะ เรสท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ลิ๊สซึ่น)

Looking at all theses hand, damn I use to be alonely man, could never
(ลุคอิง แอ็ท ดอร์ ฑิส แฮนด์ , แดมนํ นาย ยู๊ส ทู บี alonely แมน , เคิด เน๊เฝ่อร์)
understand, why I had no one to take my hand but then the weather changed
(อั๊นเด้อรสแทนด , วาย ไอ แฮ็ด โน วัน ทู เท้ค มาย แฮนด์ บั๊ท เด็น เดอะ เว๊เธ่อร เช้งจํ)
mother-nature brought the sun my way, now girl your who I am and I have you for
(ม๊าเธ่อร์ เน๊เจ้อร์ บรอท เดอะ ซัน มาย เวย์ , นาว เกิร์ล ยุร ฮู ไอ แอ็ม แอนด์ ดาย แฮ็ฝ ยู ฟอร์)
the rest of my days…..
(เดอะ เรสท อ็อฝ มาย เดย์)

How the sun comes up in the early morning time, girl I vowel to be forever
(ฮาว เดอะ ซัน คัม อั๊พ อิน ดิ เอ๊อรํลี่ ม๊อร์นิ่ง ไทม์ , เกิร์ล ไอ เฝาเอ็ล ทู บี ฟอเร๊เฝ่อร)
loving you rain or shine, How the moon takes us on this romantic globe I’ll be
(ลัฝอิง ยู เรน ออ ไชน์ , ฮาว เดอะ มูน เท้ค อัซ ออน ดิส โระแมนทิค โกล๊บ อิลล บี)
lovin you forever more… oooh oh yeah
(ลัฝวิน ยู ฟอเร๊เฝ่อร โม อู้ โอ เย่)

Now I used to think that I would never, have a serious relationship, always
(นาว ไอ ยู๊ส ทู ทริ๊งค แดท ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ , แฮ็ฝ อะ ซี๊เรี๊ยส ริเลฌันฌิพ , ออลเว)
praying for that one to come along and give me what I miss, but now those
(เพลยอิง ฟอร์ แดท วัน ทู คัม อะลอง แอนด์ กี๊ฝ มี ว๊อท ไอ มิซ , บั๊ท นาว โฑส)
thoughts are no more, every since you came into my life, it’s like heaven
(ธอท แซร์ โน โม , เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊นซ ยู เคม อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ , อิทซ ไล๊ค เฮ๊ฝเฝ่น)
opened up its doors, showered down on me the perfect wife….oooh ohhh
(โอ๊เพ่น อั๊พ อิทซ ดอร์ , เช๊าเว่อร์ เดาน ออน มี เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ไว๊ฟ อู้ โอ้)

How the sun comes up in the early morning time girl, I vowel to be forever
(ฮาว เดอะ ซัน คัม อั๊พ อิน ดิ เอ๊อรํลี่ ม๊อร์นิ่ง ไทม์ เกิร์ล , ไอ เฝาเอ็ล ทู บี ฟอเร๊เฝ่อร)
loving you rain or shine, How the moon takes us on this romantic globe I’ll be
(ลัฝอิง ยู เรน ออ ไชน์ , ฮาว เดอะ มูน เท้ค อัซ ออน ดิส โระแมนทิค โกล๊บ อิลล บี)
lovin you forever more… oooh oh yeah oh yeah
(ลัฝวิน ยู ฟอเร๊เฝ่อร โม อู้ โอ เย่ โอ เย่)

Baby, now our house, our house, is a home, the car, we own, what’s mine is
(เบ๊บี้ , นาว เอ๊า เฮ้าส , เอ๊า เฮ้าส , อีส ซา โฮม , เดอะ คารํ , วี โอว์น , ว๊อท ไมน์ อีส)
yours, the keys to the doors, my family, my family, my friend, my friends, the
(ยุร , เดอะ คีย์ ทู เดอะ ดอร์ , มาย แฟ๊มิลี่ , มาย แฟ๊มิลี่ , มาย เฟรน , มาย เฟรน , เดอะ)
church, we belong together, Heaven drum say, our house is a home the car, we
(เชิร์ช , วี บีลอง ทูเก๊ทเธ่อร์ , เฮ๊ฝเฝ่น ดรัม เซย์ , เอ๊า เฮ้าส อีส ซา โฮม เดอะ คารํ , วี)
own, what’s mine is yours the keys to the doors, my family, my family, my
(โอว์น , ว๊อท ไมน์ อีส ยุร เดอะ คีย์ ทู เดอะ ดอร์ , มาย แฟ๊มิลี่ , มาย แฟ๊มิลี่ , มาย)
friend, my friends the church we belong together and it’s on…
(เฟรน , มาย เฟรน เดอะ เชิร์ช วี บีลอง ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ อิทซ ออน)

How the sun comes up in the early morning time girl I vowel to be forever
(ฮาว เดอะ ซัน คัม อั๊พ อิน ดิ เอ๊อรํลี่ ม๊อร์นิ่ง ไทม์ เกิร์ล ไอ เฝาเอ็ล ทู บี ฟอเร๊เฝ่อร)
loving you rain or shine, How the moon takes us on this romantic globe I’ll be
(ลัฝอิง ยู เรน ออ ไชน์ , ฮาว เดอะ มูน เท้ค อัซ ออน ดิส โระแมนทิค โกล๊บ อิลล บี)
lovin you forever more…
(ลัฝวิน ยู ฟอเร๊เฝ่อร โม)

How the sun comes up in the early morning time girl I vowel to be forever
(ฮาว เดอะ ซัน คัม อั๊พ อิน ดิ เอ๊อรํลี่ ม๊อร์นิ่ง ไทม์ เกิร์ล ไอ เฝาเอ็ล ทู บี ฟอเร๊เฝ่อร)
loving you rain or shine, How the moon takes us on this romantic globe I’ll be
(ลัฝอิง ยู เรน ออ ไชน์ , ฮาว เดอะ มูน เท้ค อัซ ออน ดิส โระแมนทิค โกล๊บ อิลล บี)
lovin you forever more…
(ลัฝวิน ยู ฟอเร๊เฝ่อร โม)

How the sun comes up in the early morning time girl I vowel to be forever
(ฮาว เดอะ ซัน คัม อั๊พ อิน ดิ เอ๊อรํลี่ ม๊อร์นิ่ง ไทม์ เกิร์ล ไอ เฝาเอ็ล ทู บี ฟอเร๊เฝ่อร)
loving you rain or shine, How the moon takes us on this romantic globe I’ll be
(ลัฝอิง ยู เรน ออ ไชน์ , ฮาว เดอะ มูน เท้ค อัซ ออน ดิส โระแมนทิค โกล๊บ อิลล บี)
lovin you forever more…
(ลัฝวิน ยู ฟอเร๊เฝ่อร โม)

How the sun comes up in the early morning time girl I vowel to be forever
(ฮาว เดอะ ซัน คัม อั๊พ อิน ดิ เอ๊อรํลี่ ม๊อร์นิ่ง ไทม์ เกิร์ล ไอ เฝาเอ็ล ทู บี ฟอเร๊เฝ่อร)
loving you rain or shine, How the moon takes us on this romantic globe I’ll be
(ลัฝอิง ยู เรน ออ ไชน์ , ฮาว เดอะ มูน เท้ค อัซ ออน ดิส โระแมนทิค โกล๊บ อิลล บี)
lovin you forever more…
(ลัฝวิน ยู ฟอเร๊เฝ่อร โม)

How the sun comes up in the early morning time girl I vowel to be forever
(ฮาว เดอะ ซัน คัม อั๊พ อิน ดิ เอ๊อรํลี่ ม๊อร์นิ่ง ไทม์ เกิร์ล ไอ เฝาเอ็ล ทู บี ฟอเร๊เฝ่อร)
loving you rain or shine, How the moon takes us on this romantic globe I’ll be
(ลัฝอิง ยู เรน ออ ไชน์ , ฮาว เดอะ มูน เท้ค อัซ ออน ดิส โระแมนทิค โกล๊บ อิลล บี)
lovin you forever more…
(ลัฝวิน ยู ฟอเร๊เฝ่อร โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever More คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น