เนื้อเพลง The Power of Equality คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

I’ve got a soul
(แอฝ ก็อท ดา โซล)
That can not sleep
(แดท แคน น็อท สลี๊พ)
At night when something
(แอ็ท ไน๊ท เว็น ซัมติง)
Just ain’t right
(จั๊สท เอน ไร๊ท)
Blood red
(บลัด เร้ด)
But without sight
(บั๊ท วิธเอ๊าท ไซ๊ท)
Exploding egos
(เอ๊กโพรดิง อี๊โก้)
In the night
(อิน เดอะ ไน๊ท)
Mix like sticks
(มิกซ์ ไล๊ค สทิ๊ค)
Of dynamite
(อ็อฝ ไดนะไมท)
Red black or white
(เร้ด แบล๊ค ออ ไว๊ท)
This is my fight
(ดิส ซิส มาย ไฟ้ท)
Come on courage
(คัมมอน เค๊อเหรจ)
Let’s be heard
(เล็ท บี เฮิด)
Turn feelings
(เทิร์น ฟีลอิง)
Into words
(อิ๊นทู เวิร์ด)
American equality
(อะเมริแค็น อิควอลอิทิ)
Has always been sour
(แฮ็ส ออลเว บีน ซาวร์)
An attitude
(แอน แอ๊ททิจูด)
I would like to devour
(ไอ เวิด ไล๊ค ทู ดิเฝาร)
My name is peace
(มาย เนม อีส พี๊ซ)
This is my hour
(ดิส ซิส มาย เอาเอ้อร์)
Can I get
(แคน นาย เก็ท)
Just a little bit of power
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ พ๊าวเว่อร์)

The power of equality
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ อิควอลอิทิ)
Is not yet what it ought to be [chorus]
(อีส น็อท เย๊ท ว๊อท ดิธ อ๊อธ ทู บี [ ค๊อรัส ])
It fills me up like a hollow tree
(อิท ฟิลล มี อั๊พ ไล๊ค เก ฮ๊อลโล่ว ทรี)
The power of equality
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ อิควอลอิทิ)

Right or wrong
(ไร๊ท ออ รอง)
My song is strong
(มาย ซ็อง อีส สทรอง)
You don’t like it
(ยู ด้อนท์ ไล๊ค อิท)
Get along
(เก็ท อะลอง)
Say what I want
(เซย์ ว๊อท ไอ ว้อนท)
Do what I can
(ดู ว๊อท ไอ แคน)
Death to the message
(เด้ท ทู เดอะ เม๊สเสจ)
Of the Ku Klux Klan
(อ็อฝ เดอะ Ku Klux คแล็น)
I don’t buy supremacy
(ไอ ด้อนท์ บาย ซิวพเรมอะซิ)
Media chief
(มีเดียะ ชี๊ฟ)
You menance me
(ยู menance มี)
The people you say
(เดอะ พี๊เพิ่ล ยู เซย์)
Cause all the crime
(ค๊อส ออล เดอะ ไคร์ม)
Wake up motherf*cker
(เว้ค อั๊พ motherf*cker)
And smell the slime
(แอนด์ สเมลล์ เดอะ ซไลม)
Blackest anger
(แบกเคด แอ๊งเก้อร)
Whitest fear
(ไวเดด เฟียร์)
Can you hear me
(แคน ยู เฮียร มี)
Am I clear
(แอ็ม ไอ เคลียร์)
My name is peace
(มาย เนม อีส พี๊ซ)
This is my hour
(ดิส ซิส มาย เอาเอ้อร์)
Can I get
(แคน นาย เก็ท)
Just a little bit of power
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ พ๊าวเว่อร์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

I’ve got tapes
(แอฝ ก็อท เท๊พ)
I’ve got c.d.’s
(แอฝ ก็อท ซี ดี เอส)
I’ve got my Public Enemy
(แอฝ ก็อท มาย พับลิค เอ๊นนิมี่)
My lilly white ass
(มาย ลิลลี่ ไว๊ท อาซ)
Is tickled pink
(อีส ทิกเคิล พิ๊งค)
When I listen to the music
(เว็น นาย ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค)
That makes me think
(แดท เม้ค มี ทริ๊งค)
Not another
(น็อท อะน๊าเทร่อร์)
Motherf*ckin’ politician
(Motherf*ckin พอลิทีฌแอ็น)
Doin’ nothin’ but something
(โดย นอทติน บั๊ท ซัมติง)
For his own ambition
(ฟอร์ ฮิส โอว์น แอมบิ๊ชั่น)
Never touch
(เน๊เฝ่อร์ ทั๊ช)
The sound we make
(เดอะ ซาวน์ด วี เม้ค)
Soul sacred love
(โซล เซคเร็ด ลัฝ)
Vows that we take
(โฝว แดท วี เท้ค)
To create straight
(ทู คริเอท สเทร๊ท)
What is true
(ว๊อท อีส ทรู)
Yo he’s with me
(โย อีส วิธ มี)
And what I do
(แอนด์ ว๊อท ไอ ดู)
My name is peace
(มาย เนม อีส พี๊ซ)
This is my hour
(ดิส ซิส มาย เอาเอ้อร์)
Can I get
(แคน นาย เก็ท)
Just a little bit of power
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ พ๊าวเว่อร์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Madder than a motherf*cker
(แมดเดอะ แฑ็น อะ motherf*cker)
Lick my finger
(ลิค มาย ฟิ๊งเก้อร)
Can’t forget
(แค็นท ฟอร์เก๊ท)
‘Cause the memory lingers
(ค๊อส เดอะ เม๊มโมรี่ ลีงเกอะ)
Count ’em off quick
(เค้าทํ เอ็ม ออฟฟ ควิค)
Little piccadilly sickness
(ลิ๊ทเทิ่ล piccadilly ซีคเน็ซ)
Take me to the hick
(เท้ค มี ทู เดอะ ฮิค)
Eat my thickness
(อี๊ท มาย ธีคเน็ซ)
I’ve got a welt
(แอฝ ก็อท ดา เว็ลท)
From the Bible belt
(ฟรอม เดอะ ไบบล เบ๊ลท์)
Dealing with the hand
(ดีลลิง วิธ เดอะ แฮนด์)
That I’ve been dealt
(แดท แอฝ บีน เด็ลท)
Sitting in the grip
(ซีททิง อิน เดอะ กริพ)
Of a killing fist
(อ็อฝ อะ คีลลิง ฟิซท)
Giving up blood
(กีฝวิง อั๊พ บลัด)
Just to exist
(จั๊สท ทู เอ็กซิ๊สท)
Rub me wrong
(รับ มี รอง)
And I get pissed
(แอนด์ ดาย เก็ท พิซ)
No I can not
(โน ไอ แคน น็อท)
Get to this
(เก็ท ทู ดิส)
People in pain
(พี๊เพิ่ล อิน เพน)
I do not dig it
(ไอ ดู น็อท ดีกกํ อิท)
Change of brain
(เช้งจํ อ็อฝ เบรน)
For Mr. Bigot
(ฟอร์ มีซเทอะ บีกอัท)
Little brother do you hear me
(ลิ๊ทเทิ่ล บร๊าเท่อรํ ดู ยู เฮียร มี)
Have a heart oh come get near me
(แฮ็ฝ อะ ฮาร์ท โอ คัม เก็ท เนียร์ มี)
Misery is not my friend
(มีสริ อีส น็อท มาย เฟรน)
But I’ll break before I bend
(บั๊ท อิลล เบร๊ค บีฟอร์ ไอ เบ็นด)
What I see is insanity
(ว๊อท ไอ ซี อีส อินแซนอิทิ)
Whatever happened to humanity
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮ๊พเพ่น ทู ฮิวแมนอิทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Power of Equality คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น