เนื้อเพลง California คำอ่านไทย Liz Phair

Okay, this guy walks into a bar
(โอเค , ดิส กาย ว๊อล์ค อิ๊นทู อะ บาร์)
No, I’m just, I’m just f*cking with you, I’m kidding
(โน , แอม จั๊สท , แอม จั๊สท เอฟ *คิง วิธ ยู , แอม คิดดิง)
No, there’s this, this young bull and this old bull
(โน , แดร์ ดิส , ดิส ยัง บูลล แอนด์ ดิส โอลด์ บูลล)
And they’re standing on top of a hill
(แอนด์ เดรว ซแทนดิง ออน ท๊อพ อ็อฝ อะ ฮิลล์)

And I tried to tell you before
(แอนด์ ดาย ทไร ทู เทลล ยู บีฟอร์)
That that’s why I left California
(แดท แด้ท วาย ไอ เล๊ฟท แคลิฟอร์เนีย)

So they’re standing on top of this hill, right?
(โซ เดรว ซแทนดิง ออน ท๊อพ อ็อฝ ดิส ฮิลล์ , ไร๊ท)
And they’re looking out over a pasture full of cows
(แอนด์ เดรว ลุคอิง เอ๊าท โอ๊เฝ่อร รา พาซเชอะ ฟูล อ็อฝ คาว)
Whole f*cking pasture
(โฮล เอฟ *คิง พาซเชอะ)
And the young bull turns to the old bull, and he goes,
(แอนด์ เดอะ ยัง บูลล เทิร์น ทู ดิ โอลด์ บูลล , แอนด์ ฮี โกซ ,)
” I got this really good idea. ”
(” ไอ ก็อท ดิส ริแอ็ลลิ กู๊ด ไอเดีย “)
And they old bull’s like, ” Yeah? ”
(แอนด์ เด โอลด์ บูลล ไล๊ค , ” เย่ “)

And I tried to tell you before
(แอนด์ ดาย ทไร ทู เทลล ยู บีฟอร์)
That that’s why I left California
(แดท แด้ท วาย ไอ เล๊ฟท แคลิฟอร์เนีย)

” Yeah, ” he’s like, ” yeah, yeah, I got this really good idea.
(” เย่ , ” อีส ไล๊ค , ” เย่ , เย่ , ไอ ก็อท ดิส ริแอ็ลลิ กู๊ด ไอเดีย)
Let’s run down that hill and f*ck one of those cows. ”
(เล็ท รัน เดาน แดท ฮิลล์ แอนด์ เอฟ *ck วัน อ็อฝ โฑส คาว “)
And the old bull just looks at him, you know he’s just looking at him
(แอนด์ ดิ โอลด์ บูลล จั๊สท ลุ๊ค แอ็ท ฮิม , ยู โนว์ อีส จั๊สท ลุคอิง แอ็ท ฮิม)
He’s like, ” Look, I got a better idea. ”
(อีส ไล๊ค , ” ลุ๊ค , ไอ ก็อท ดา เบ๊ทเท่อร์ ไอเดีย “)
And the young bull’s like, ” Oh yeah, what’s your f*cking brilliant idea? ”
(แอนด์ เดอะ ยัง บูลล ไล๊ค , ” โอ เย่ , ว๊อท ยุร เอฟ *คิง บริ๊ลเลี่ยนทํ ไอเดีย “)
And the old bull goes…
(แอนด์ ดิ โอลด์ บูลล โกซ)

And I tried to tell you before
(แอนด์ ดาย ทไร ทู เทลล ยู บีฟอร์)
That that’s why I left California
(แดท แด้ท วาย ไอ เล๊ฟท แคลิฟอร์เนีย)

And the old bull goes, ” Let’s walk down that hill and f*ck all of those cows, dig? ”
(แอนด์ ดิ โอลด์ บูลล โกซ , ” เล็ท ว๊อล์ค เดาน แดท ฮิลล์ แอนด์ เอฟ *ck ออล อ็อฝ โฑส คาว , ดีกกํ “)
You know, like he ain’t been in town long or something, I dunno
(ยู โนว์ , ไล๊ค ฮี เอน บีน อิน ทาวน์ ลอง ออ ซัมติง , ไอ ดันโน)

And I tried to tell you before
(แอนด์ ดาย ทไร ทู เทลล ยู บีฟอร์)
That that’s why I left California
(แดท แด้ท วาย ไอ เล๊ฟท แคลิฟอร์เนีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง California คำอ่านไทย Liz Phair

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น