เนื้อเพลง Ain’t Never คำอ่านไทย Aaliyah

Chorus 2x
(ค๊อรัส 2x)
I ain’t never had a girl run game like you
(ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เกิร์ล รัน เกม ไล๊ค ยู)
Ain’t never felt the way I felt about you
(เอน เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท เดอะ เวย์ ไอ เฟ็ลท อะเบ๊าท ยู)
Ain’t never had to beg,
(เอน เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ทู เบ๊ก ,)
Nor do I want to start
(นอ ดู ไอ ว้อนท ทู สท๊าร์ท)
So if you gonna play me you can walk
(โซ อิ๊ฟ ยู กอนนะ เพลย์ มี ยู แคน ว๊อล์ค)

Thought you was at the mall,
(ธอท ยู วอส แอ็ท เดอะ มอลล์ ,)
Shoppin’ with your friends
(ชอพพิน วิธ ยุร เฟรน)
Lookin’ for a dress for a wedding you was in
(ลุคกิน ฟอร์ รา เดรส ฟอร์ รา เว๊ดดิ้ง ยู วอส ซิน)
Just the other day,
(จั๊สท ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์ ,)
Stopped in at your work
(สต๊อปพฺ อิน แอ็ท ยุร เวิ๊ร์ค)
You wern’t there,
(ยู wernt แดร์ ,)
Can’t believe what I heard
(แค็นท บีลี๊ฝ ว๊อท ไอ เฮิด)

She the girl with the long hair? [Yeah that’s her]
(ชี เดอะ เกิร์ล วิธ เดอะ ลอง แฮร์ [ เย่ แด้ท เฮอ ])
You mean the one that works upstairs? [um hm, yeah that’s her]
(ยู มีน ดิ วัน แดท เวิ๊ร์ค อั๊พสแทร์ [ อึม hm , เย่ แด้ท เฮอ ])
She been seeing my boy ‘bout three months now [What?]
(ชี บีน ซีอิง มาย บอย เบาท ทรี มั้นธ นาว [ ว๊อท ])
If that’s the same girl we talkin’ ‘bout
(อิ๊ฟ แด้ท เดอะ เซม เกิร์ล วี ทอคกิ่น เบาท)

Chorus 2x
(ค๊อรัส 2x)
I ain’t never had a girl run game like you
(ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เกิร์ล รัน เกม ไล๊ค ยู)
Ain’t never felt the way I felt about you
(เอน เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท เดอะ เวย์ ไอ เฟ็ลท อะเบ๊าท ยู)
Ain’t never had to beg,
(เอน เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ทู เบ๊ก ,)
Nor do I want to start
(นอ ดู ไอ ว้อนท ทู สท๊าร์ท)
So if you gonna play me you can walk
(โซ อิ๊ฟ ยู กอนนะ เพลย์ มี ยู แคน ว๊อล์ค)

[phone conversation]
([ โฟน คอนเฝอะเซฌัน ])
Let me hit this girl up.
(เล็ท มี ฮิท ดิส เกิร์ล อั๊พ)
See what the hell she talkin’ ‘bout
(ซี ว๊อท เดอะ เฮ็ลล ชี ทอคกิ่น เบาท)
I know she there… I know she there…
(ไอ โนว์ ชี แดร์ ไอ โนว์ ชี แดร์)

[Aaliyah]
([ แอลรีแยซ ])
… Um, Hello?
(อึม , เฮ็ลโล)

Boyfriend 1:
(บอยเฟรน วัน :)
Now can you tell me what I’m hearin’ ain’t true,
(นาว แคน ยู เทลล มี ว๊อท แอม เฮียริน เอน ทรู ,)
Don’t want to be a fool for trustin’ you
(ด้อนท์ ว้อนท ทู บี อะ ฟูล ฟอร์ ทัสซิน ยู)
I’ve givin’ you all that I had to give
(แอฝ กีฝอิน ยู ออล แดท ไอ แฮ็ด ทู กี๊ฝ)
So why you want to go on and go do this?
(โซ วาย ยู ว้อนท ทู โก ออน แอนด์ โก ดู ดิส)

Aaliyah:
(แอลรีแยซ :)
Well I don’t know whatchu talkin’ ‘bout, no no
(เวลล ไอ ด้อนท์ โนว์ วอทชู ทอคกิ่น เบาท , โน โน)

Boyfriend 1:
(บอยเฟรน วัน :)
No I think you do,
(โน ไอ ทริ๊งค ยู ดู ,)
‘Cause I got him on the line listenin’ in to you
(ค๊อส ไอ ก็อท ฮิม ออน เดอะ ไลน์ ลิเซินนิน อิน ทู ยู)

Boyfriend 2: Wassup?
(บอยเฟรน ทู : วอสซับ)

Bboyfriend 1:
(Bboyfriend วัน :)
So whatchu gotta say now?
(โซ วอทชู กอททะ เซย์ นาว)
Or do you still say you don’t know what I’m talkin’ ’bout?
(ออ ดู ยู สทิลล เซย์ ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม ทอคกิ่น เบาท)

Chorus 2x
(ค๊อรัส 2x)
I ain’t never had a girl run game like you
(ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เกิร์ล รัน เกม ไล๊ค ยู)
Ain’t never felt the way I felt about you
(เอน เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท เดอะ เวย์ ไอ เฟ็ลท อะเบ๊าท ยู)
Ain’t never had to beg,
(เอน เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ทู เบ๊ก ,)
Nor do I want to start
(นอ ดู ไอ ว้อนท ทู สท๊าร์ท)
So if you gonna play me you can walk
(โซ อิ๊ฟ ยู กอนนะ เพลย์ มี ยู แคน ว๊อล์ค)

Aaliyah:
(แอลรีแยซ :)
Now don’t be callin’ me with all this drama you got
(นาว ด้อนท์ บี คอลลิน มี วิธ ออล ดิส ดร๊าม่า ยู ก็อท)

Boyfriend 1:
(บอยเฟรน วัน :)
Whatchu talkin’ ‘bout?
(วอทชู ทอคกิ่น เบาท)

Aaliyah:
(แอลรีแยซ :)
And don’t you realize that it’s close to three o’clock?
(แอนด์ ด้อนท์ ยู รีแอะไลส แดท อิทซ โคลส ทู ทรี โอคล็อก)

Boyfriend 1:
(บอยเฟรน วัน :)
It shouldn’t matter now!
(อิท ชูดดึ่น แม๊ทเท่อร์ นาว !)

Aaliyah:
(แอลรีแยซ :)
Didn’t I tell you that I’ll never do you wrong?
(ดิ๊นอิน ไอ เทลล ยู แดท อิลล เน๊เฝ่อร์ ดู ยู รอง)
And who’s this kid you got on the phone?
(แอนด์ ฮู ดิส คิด ยู ก็อท ออน เดอะ โฟน)

Boyfriend 1:
(บอยเฟรน วัน :)
Ooohh! Whatchu tryin’ to say you don’t know who I am?
(อู้ ! วอทชู ทายอิน ทู เซย์ ยู ด้อนท์ โนว์ ฮู ไอ แอ็ม)
When just the other day you was callin’ me your man
(เว็น จั๊สท ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์ ยู วอส คอลลิน มี ยุร แมน)

Aaliyah:
(แอลรีแยซ :)
Well I can’t lie,
(เวลล ไอ แค็นท ไล ,)
I guess it’s time that I, I… [Ooh yeah]
(ไอ เกสส อิทซ ไทม์ แดท ไอ , ไอ [ อู้ เย่ ])
Tell You Both Bye, Bye!
(เทลล ยู โบทรฺ ไบ , ไบ !)

Chorus 4x fade
(ค๊อรัส 4x เฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t Never คำอ่านไทย Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น