เนื้อเพลง Allure คำอ่านไทย Jay-Z

Young! For life
(ยัง ! ฟอร์ ไล๊ฟ)
Once again it’s the life, yessss
(วั๊นซ อะเกน อิทซ เดอะ ไล๊ฟ , yessss)
[I don’t know why, I.. get so high on]
([ ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย , ไอ เก็ท โซ ไฮฮ ออน ])
It’s intoxicatin man, y’all don’t know why you do what you do
(อิทซ intoxicatin แมน , ยอล ด้อนท์ โนว์ วาย ยู ดู ว๊อท ยู ดู)
[Get so high on, get so high – high off the life]
([ เก็ท โซ ไฮฮ ออน , เก็ท โซ ไฮฮ ไฮฮ ออฟฟ เดอะ ไล๊ฟ ])

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
The allure of breakin the law
(ดิ แอ็ลยูร อ็อฝ เบรกกิ้น เดอะ ลอว์)
Is always too much for me to ever ignore
(อีส ออลเว ทู มัช ฟอร์ มี ทู เอ๊เฝ่อร์ อิกโน)
I gotta thing for them big body Benzes, it dulls my senses
(ไอ กอททะ ทริง ฟอร์ เด็ม บิ๊ก บ๊อดี้ เบนเซซ , อิท ดัล มาย เซ้นส)
In love with a V-Dub engine
(อิน ลัฝ วิธ อะ วี ดับ เอ๊นจิ้น)
Man I’m high off life, f*ck it I’m wasted
(แมน แอม ไฮฮ ออฟฟ ไล๊ฟ , เอฟ *ck อิท แอม ว็อซท)
Bey Venay kicks, or them Marvin Kaye wrists
(เบ Venay คิ๊ค , ออ เด็ม มาร์วิน Kaye ริ๊ซท)
My women friend get tennis bracelets
(มาย วีมเอิน เฟรน เก็ท เทนนิซ บเรซเล็ท)
Trips to Venice, get they winters replaced with
(ทริ๊พ ทู เฝนอิซ , เก็ท เด วิ๊นเท่อร์ รีเพลส วิธ)
the sun, it ain’t even fun no more I’m jaded
(เดอะ ซัน , อิท เอน อี๊เฝ่น ฟัน โน โม แอม เจด)
Man, it’s just a game, I just play it to play it
(แมน , อิทซ จั๊สท ดา เกม , ไอ จั๊สท เพลย์ อิท ทู เพลย์ อิท)
I put my feet in the footprints left to me
(ไอ พุท มาย ฟีท อิน เดอะ ฟุทปริ้น เล๊ฟท ทู มี)
Without sayin a word, the ghetto’s got a mental telepathy
(วิธเอ๊าท เซย์อิน อะ เวิร์ด , เดอะ เกทโท ก็อท ดา เม๊นท่อล ทิเลพอะธิ)
Man my brother hustled so, naturally
(แมน มาย บร๊าเท่อรํ เฮสเซล โซ , แนชแร็ลลิ)
Up next is me, but what perplexes me
(อั๊พ เน๊กซท อีส มี , บั๊ท ว๊อท perplexes มี)
Sh*t I know how this movie ends, still I play
(ฌะ *ที ไอ โนว์ ฮาว ดิส มูวี่ เอ็นด , สทิลล ไอ เพลย์)
the starrin role in ” Hovito’s Way ”
(เดอะ สตาร์ริน โรล อิน ” Hovitos เวย์ “)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
It’s just life, I solemnly swear
(อิทซ จั๊สท ไล๊ฟ , ไอ ซอลเอ็มลิ สแวร์)
To change my approach, stop shavin coke
(ทู เช้งจํ มาย แอพโพร๊ช , สท๊อพ shavin โคค)
Stay away from hoes, put down the toast
(สเทย์ อะเวย์ ฟรอม โฮ , พุท เดาน เดอะ โท๊สท)
Cause I be doin the most.. oh no!
(ค๊อส ไอ บี โดย เดอะ โมซท โอ โน !)
But every time I felt that was that, it called me right back
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เฟ็ลท แดท วอส แดท , อิท คอลลํ มี ไร๊ท แบ็ค)
It called me right back, man it called me right back – oh no!
(อิท คอลลํ มี ไร๊ท แบ็ค , แมน หนิด คอลลํ มี ไร๊ท แบ็ค โอ โน !)

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
I’m like a Russian mobster, drinkin distilled vodka
(แอม ไล๊ค เก รัฌแอ็น mobster , ดริงคิน ดิซทีล ฝอดคะ)
‘Til I’m under the field with Hoffa, it’s real
(ทิล แอม อั๊นเด้อร เดอะ ฟีลด วิธ Hoffa , อิทซ เรียล)
Pillow-top him like a toupee
(พิ๊ลโล่ว ท๊อพ ฮิม ไล๊ค เก toupee)
Mix the water, with the soda
(มิกซ์ เดอะ ว๊อเท่อร , วิธ เดอะ โซดะ)
Turn the pot up make a souflee
(เทิร์น เดอะ พ๊อท อั๊พ เม้ค เก souflee)
All of y’all can get it like group-ays in your 2-way
(ออล อ็อฝ ยอล แคน เก็ท ดิธ ไล๊ค กรุ๊พ ays ซิน ยุร ทู เวย์)
I’m livin proof that crime do pay
(แอม ลีฝอิน พรู๊พ แดท ไคร์ม ดู เพย์)
Say hooray to the bad guy, and all the broads
(เซย์ โฮลเลย์ ทู เดอะ แบ้ด กาย , แอนด์ ออล เดอะ บรอด)
puttin cars in they name for the stars of the game
(พันดิน คารํ ซิน เด เนม ฟอร์ เดอะ สทาร์ อ็อฝ เดอะ เกม)
Puttin ‘caine in they bras and their tomorrows on the train
(พันดิน เคน อิน เด บรา แซน แดร์ ทูม๊อโร่ว ออน เดอะ เทรน)
All in the name of love
(ออล อิน เดอะ เนม อ็อฝ ลัฝ)
Just to see that love locked in chains and the family came
(จั๊สท ทู ซี แดท ลัฝ ล๊อค อิน เชน แซน เดอะ แฟ๊มิลี่ เคม)
over the house to take back, everything that they claimed
(โอ๊เฝ่อร เดอะ เฮ้าส ทู เท้ค แบ็ค , เอ๊วี่ติง แดท เด เคลม)
Or even the worst pain is the distress
(ออ อี๊เฝ่น เดอะ เวิ๊ร์สท เพน อีส เดอะ ดิสเทรสส)
Learnin you’re the mistress only after that love gets slain
(เลินนิน ยัวร์ เดอะ มีซทเร็ซ โอ๊นลี่ แอ๊ฟเท่อร แดท ลัฝ เก็ท ซเลน)
And the anger and the sorrow mixed up leads to mistrust
(แอนด์ ดิ แอ๊งเก้อร แอนด์ เดอะ ซ๊อโร่ว มิกซ์ อั๊พ ลี๊ด ทู มิซทรัซท)
Now it gets tough to ever love a-gain
(นาว อิท เก็ท ทั๊ฟ ทู เอ๊เฝ่อร์ ลัฝ อะ เกน)
But the allure of the game, keeps callin your name
(บั๊ท ดิ แอ็ลยูร อ็อฝ เดอะ เกม , คี๊พ คอลลิน ยุร เนม)
To all the Lauras of the world, I feel your pain
(ทู ออล เดอะ ลอล่า อ็อฝ เดอะ เวิลด , ไอ ฟีล ยุร เพน)
To all the Christies in every cities and Tiffany Lanes
(ทู ออล เดอะ ครีซทิส ซิน เอ๊เฝอร์รี่ ซิดีสฺ แซน ทิฟฟานี่ เลน)
We all hustlers, in love with the same thang
(วี ออล ฮัซเลอะ , อิน ลัฝ วิธ เดอะ เซม เตง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three]
([ เฝิซ ทรี ])
I never felt more alive than ridin shotgun
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท โม อะไล๊ฝ แฑ็น ริดอิน ชอทกัน)
In Cline’s green 5 until the cops pulled guns
(อิน Clines กรีน ไฟท์ อันทิล เดอะ ค็อพ พูลล กัน)
And I tried to smoke weed to give me the fix I need
(แอนด์ ดาย ทไร ทู สโม๊ค วี ทู กี๊ฝ มี เดอะ ฟิกซ์ ไอ นี๊ด)
what the game did to my pulse, with no results
(ว๊อท เดอะ เกม ดิด ทู มาย พั๊ลส์ , วิธ โน รีซั้ลท)
And you can treat your nose and still won’t come close
(แอนด์ ยู แคน ทรี๊ท ยุร โน้ส แอนด์ สทิลล ว็อนท คัม โคลส)
The game is a lightbulb with eleventy-million volts
(เดอะ เกม อีส ซา ไลท์เบิบบฺ วิธ eleventy มิ๊ลเลี่ยน ฝอลท)
And I’m just a mark, addicted to the floss
(แอนด์ แอม จั๊สท ดา ม๊าร์ค , แอ๊ดดิคท ทู เดอะ ฟล็อซ)
And doors lift from the floor and the tops come off
(แอนด์ ดอร์ ลิฟท ฟรอม เดอะ ฟลอร์ แอนด์ เดอะ ท๊อพ คัม ออฟฟ)
By any means necessary, whatever the cost
(บาย เอ๊นี่ มีน เน๊ซเซสซารี่ , ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ คอสทํ)
Even if it means lives is lost..
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิท มีน ไล้ฝ ซิส ล็อซท)
And I can’t explain why, I just love to get high
(แอนด์ ดาย แค็นท เอ็กซเพลน วาย , ไอ จั๊สท ลัฝ ทู เก็ท ไฮฮ)
Drink life, smoke the blueberry sky, blink twice
(ดริ๊งค ไล๊ฟ , สโม๊ค เดอะ บลูเบอรี่ สกาย , บลิ๊งค ทไวซ)
I’m in the blueberry 5, you blink three times
(แอม อิน เดอะ บลูเบอรี่ ไฟท์ , ยู บลิ๊งค ทรี ไทม์)
I may not even be alive
(ไอ เมย์ น็อท อี๊เฝ่น บี อะไล๊ฝ)
How mean James Dean couldn’t escape the allure
(ฮาว มีน เจม ดีน คูดซึ่น เอสเขพ ดิ แอ็ลยูร)
Dyin young, leavin a good lookin corpse
(ดายอิน ยัง , เลวิน อะ กู๊ด ลุคกิน คอพซ)
Of course
(อ็อฝ คอร์ส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Once again it’s the life
(วั๊นซ อะเกน อิทซ เดอะ ไล๊ฟ)
I said it’s the life
(ไอ เซ็ด อิทซ เดอะ ไล๊ฟ)
Once again it’s the life – oh no!
(วั๊นซ อะเกน อิทซ เดอะ ไล๊ฟ โอ โน !)
[I don’t why I] why I [get so high on]
([ ไอ ด้อนท์ วาย ไอ ] วาย ไอ [ เก็ท โซ ไฮฮ ออน ])
get so [get so high on] uh-huh
(เก็ท โซ [ เก็ท โซ ไฮฮ ออน ] อา ฮู)
[get so high – high off the life!]
([ เก็ท โซ ไฮฮ ไฮฮ ออฟฟ เดอะ ไล๊ฟ ! ])
Hahahahahahaha – woo!
(Hahahahahahaha วู !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Allure คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น