เนื้อเพลง Blackout คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay!] F*ck that
([ เจ ! ] เอฟ *ck แดท)
[This is it right here baby!]
([ ดิส ซิส อิท ไร๊ท เฮียร เบ๊บี้ ! ])
You know what it is
(ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
Yo, I used to have bad luck
(โย , ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ แบ้ด ลัค)
Now you might see me in a Jag truck
(นาว ยู ไมท ซี มี อิน อะ แจ็ก ทรั๊ค)
Mad stuck, either with a dime or a bad duck
(แม้ด ซทัค , ไอ๊เทร่อ วิธ อะ ไดม ออ รา แบ้ด ดั๊ค)
Double-R T with the matchin bandana
(ดั๊บเบิ้ล อาร์ ที วิธ เดอะ แมทชิน แบนดานา)
38-snub blue steel with no hammer
(38 ซนับ บลู สทีล วิธ โน แฮ๊มเมอร์)
And I see y’all n*ggaz tryin to glance at the ‘Kiss
(แอนด์ ดาย ซี ยอล เอ็น *ggaz ทายอิน ทู แกล๊นซ์ แอ็ท เดอะ คิซ)
Cause I walk around with your whole advance on my wrist
(ค๊อส ไอ ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ วิธ ยุร โฮล แอดฝ๊านซ ออน มาย ริ๊ซท)
Phonin your women, drunk off Corona’s and lemon
(Phonin ยุร วีมเอิน , ดรั๊งค ออฟฟ โคะโรนะ แซน เล๊ม่อน)
And you know I’m still writin the mean, lightin the green
(แอนด์ ยู โนว์ แอม สทิลล ไรดิน เดอะ มีน , lightin เดอะ กรีน)
I need to boogie, even though I look, right in the beam
(ไอ นี๊ด ทู บูกี , อี๊เฝ่น โธ ไอ ลุ๊ค , ไร๊ท อิน เดอะ บีม)
Judge find out it’s my team, he boost they bails
(จั๊ดจ ไฟนด์ เอ๊าท อิทซ มาย ทีม , ฮี บู๊สทฺ เด เบล)
N*ggaz throw us on they album, try to boost they sales
(เอ็น *ggaz โธรว์ อัซ ออน เด อั๊ลบั้ม , ธราย ทู บู๊สทฺ เด เซล)
We put our pies on the table and our eyes on a label
(วี พุท เอ๊า ไพ ออน เดอะ เท๊เบิ้ล แอนด์ เอ๊า อาย ออน อะ เล๊เบ้ล)
Cause them rednecks up in the mountains’ll try to slay you
(ค๊อส เด็ม เรดเนก อั๊พ อิน เดอะ mountainsll ธราย ทู ซเล ยู)
[They call me] Raspy, tell you what I want you to know
([ เด คอลลํ มี ] แรซปี , เทลล ยู ว๊อท ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์)
F*ck what you ask me – you probably don’t, want me to blow
(เอฟ *ck ว๊อท ยู อาสคฺ มี ยู พรอบอับลิ ด้อนท์ , ว้อนท มี ทู โบลว์)
I got a lot of horsepower so I’m able to skip
(ไอ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ horsepower โซ แอม เอ๊เบิ้ล ทู สคิพ)
Usually a good n*gga, even though I’m able to flip
(ยูฉัวลิ อะ กู๊ด เอ็น *gga , อี๊เฝ่น โธ แอม เอ๊เบิ้ล ทู ฟลิพ)
You pay 30 for the ‘Kiss [uh-huh] a 100 for The L.O.X. [yeah]
(ยู เพย์ 30 ฟอร์ เดอะ คิซ [ อา ฮู ] อะ 100 ฟอร์ เดอะ แอล โอ เอ๊กซฺ [ เย่ ])
And if we cool, then I write a hook for a drop
(แอนด์ อิ๊ฟ วี คูล , เด็น นาย ไร๊ท อะ ฮุ๊ค ฟอร์ รา ดรอพ)
Whatever’s in the bank is my bet, a z-bull’s my pet
(ฮว็อทเอฝเออะ ซิน เดอะ แบ๊งค อีส มาย เบ๊ท , อะ ซี บูลล มาย เพ๊ท)
and you can bet he’ll get the legs and the neck
(แอนด์ ยู แคน เบ๊ท เฮ็ลล เก็ท เดอะ เล้ก แซน เดอะ เน็ค)

[Sheik Luciano]
([ ฌีค Luciano ])
Uh-huh, yeah, aiyyo
(อา ฮู , เย่ , เออายเอว)
Yo when my gun bust, send n*ggaz to the fish like Swanson
(โย เว็น มาย กัน บัซท , เซ็นด เอ็น *ggaz ทู เดอะ ฟิช ไล๊ค Swanson)
New York’s youngest Bumpy Johnson, I put fear in y’all heads
(นิว ยอค ยังเอส บัมพิ จอนสัน , ไอ พุท เฟียร์ อิน ยอล เฮด)
Sheik Luc’, type of n*gga gasoline y’all beds
(ฌีค Luc , ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga แกซโอะลีน ยอล เบ๊ด)
And that’s warnin, if you all alive in the mornin, that’s fine
(แอนด์ แด้ท วอนนิน , อิ๊ฟ ยู ออล อะไล๊ฝ อิน เดอะ มอร์นิน , แด้ท ไฟน)
Now I suggest you hit the block and get what’s rightfully mine
(นาว ไอ ซั๊กเจสท ยู ฮิท เดอะ บล๊อค แอนด์ เก็ท ว๊อท ไรทฟุลิ ไมน์)
I want PC – see me? Tuck in your chains
(ไอ ว้อนท พีซี ซี มี ทัค อิน ยุร เชน)
I got n*ggaz my pop’s age that lifestyle ain’t changed
(ไอ ก็อท เอ็น *ggaz มาย พ็อพ เอจ แดท ไลฟ์สตายอฺ เอน เช้งจํ)
It’s like wake up, move a brick, half of it slow
(อิทซ ไล๊ค เว้ค อั๊พ , มู๊ฝ อะ บริ๊ค , ฮาล์ฟ อ็อฝ อิท สโลว์)
Make car money, check with Sheik, go f*ck with a hoe
(เม้ค คารํ มั๊นนี่ , เช็ค วิธ ฌีค , โก เอฟ *ck วิธ อะ โฮ)
I rock a waist length mink, do-rag under my fitted
(ไอ ร๊อค กา เว๊สท เล้นธ มิงค , ดู แร๊ก อั๊นเด้อร มาย ฟิททฺ)
And I don’t even want waves, Timbs be halfway new
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น ว้อนท เว๊ฝ , ทิมสฺ บี ฮอฟเวย์ นิว)
That’s Sheik in the dress-up club cause I don’t f*ck with shoes
(แด้ท ฌีค อิน เดอะ เดรส อั๊พ คลับ ค๊อส ไอ ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ ชู)
And for my n*gga’s life, I swear to the Bible, let it be told
(แอนด์ ฟอร์ มาย เอ็น *ggas ไล๊ฟ , ไอ สแวร์ ทู เดอะ ไบบล , เล็ท ดิธ บี โทลด)
I put thirty in your head, all in the same hole
(ไอ พุท เธอทิ อิน ยุร เฮด , ออล อิน เดอะ เซม โฮล)
Cause we got the same goal, and you try an’ tamper with mine?
(ค๊อส วี ก็อท เดอะ เซม โกล , แอนด์ ยู ธราย แอน แทมเพอะ วิธ ไมน์)
Don’t make me motherf*ckin leave you with some sh*t in yo’ spine
(ด้อนท์ เม้ค มี motherf*ckin ลี๊ฝ ยู วิธ ซัม ฌะ *ที อิน โย ซไพน)
F*ck with me you be a WAS n*gga, n*gga WAS dope
(เอฟ *ck วิธ มี ยู บี อะ วอส เอ็น *gga , เอ็น *gga วอส โดพ)
N*gga WAS gettin money ‘fore I extorted your coke, ‘ju crazy?
(เอ็น *gga วอส เกดดิน มั๊นนี่ โฟร์ ไอ เอ็คซทอท ยุร โคค , ju คเรสิ)

[Styles]
([ สไทล์ ])
Aiyyo, catch me with a thirty-eight, box and shells
(เออายเอว , แค็ทช มี วิธ อะ เธอทิ เอท , บ๊อกซฺ แอนด์ เชลล์)
In a ninety-eight Lincoln eatin pasta shells
(อิน อะ ไนนทิ เอท ลินเคิน อีดิน pasta เชลล์)
Order to go, always got a box of L’s
(อ๊อร์เด้อร์ ทู โก , ออลเว ก็อท ดา บ๊อกซฺ อ็อฝ Ls)
Blow, stay on the low, get a Heine’ and swig
(โบลว์ , สเทย์ ออน เดอะ โลว , เก็ท ดา Heine แอนด์ ซวิก)
I’m Pinero, so I hate a snake, rat, or a pig
(แอม Pinero , โซ ไอ เฮท อะ สเน๊ค , แร๊ท , ออ รา พิก)
I pop sh*t cause I’m the second best, the first was B.I.G.
(ไอ พ็อพ ฌะ *ที ค๊อส แอม เดอะ เซ๊คคั่น เบ๊สท์ , เดอะ เฟิร์สท วอส บี ไอ จี)
Y’all n*ggaz is son-ned out, let me speak to your father
(ยอล เอ็น *ggaz อีส ซัน ned เอ๊าท , เล็ท มี สพี๊ค ทู ยุร ฟ๊าเท่อร)
Cause I like to play chess and I swing the revolver
(ค๊อส ไอ ไล๊ค ทู เพลย์ เชสส แซน ดาย สวิง เดอะ ริฝอลเฝอะ)
If I don’t like a n*gga, I don’t even be bothered
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ ไล๊ค เก เอ็น *gga , ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น บี บ๊อเทร่อรฺ)
I spit, I’m just a crooked n*gga goin legit
(ไอ ซพิท , แอม จั๊สท ดา ครุค เอ็น *gga โกอิน เลจิท)
You hold your nine if you holdin a brick
(ยู โฮลด์ ยุร ไนน อิ๊ฟ ยู โฮดดิน อะ บริ๊ค)
Common sense, Fed drama, you hit the Bahamas, get bent
(ค๊อมมอน เซ้นส , เฟ็ด ดร๊าม่า , ยู ฮิท เดอะ บาฮามา , เก็ท เบ็นท)
L.O.X. get respect like Sonny from ” Bronx Tale ”
(แอล โอ เอ๊กซฺ เก็ท เรสเพ๊คท ไล๊ค ซันนิ ฟรอม ” บรอนซ เทล “)
Us and DMX, the Ruff Ryder cartel
(อัซ แซน DMX , เดอะ รัฟ Ryder คาเท็ล)
Thirsty to live, are y’all n*ggaz eager to die?
(เธิซทิ ทู ไล้ฝ , อาร์ ยอล เอ็น *ggaz อี๊เก้อร ทู ดาย)
I tell all my n*ggaz ride, you won’t leave with a dime
(ไอ เทลล ออล มาย เอ็น *ggaz ไรด์ , ยู ว็อนท ลี๊ฝ วิธ อะ ไดม)
Motherf*cker
(Motherf*cker)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
I’m a monster, I sleep whole winters; wake up and spit summers
(แอม มา ม๊อนสเท่อร์ , ไอ สลี๊พ โฮล วิ๊นเท่อร์ ; เว้ค อั๊พ แอนด์ ซพิท ซั๊มเม่อร์)
Ghetto n*gga, puttin up Will Smith numbers
(เกทโท เอ็น *gga , พันดิน อั๊พ วิล ซมิธ นั๊มเบ้อร์)
Surrounded by 6’s and Hummers, b*tches among us
(เซอร์ราวนด์ บาย 6s แซน ฮัมเมอร์ , บี *tches อะมอง อัซ)
Tryin not to let this bullsh*t become us
(ทายอิน น็อท ทู เล็ท ดิส bullsh*ที บีคัม อัซ)
It started from hunger, til it all went insane
(อิท สท๊าร์ท ฟรอม ฮังเกอะ , ทิล อิท ดอร์ เว็นท อินเซน)
Now b*tches notice the chains now that I hit my number
(นาว บี *tches โน๊ทิซ เดอะ เชน นาว แดท ไอ ฮิท มาย นั๊มเบ้อร์)
The chickens I twisted see the digits unlisted
(เดอะ ชีคเค็น ซาย ทวิสท ซี เดอะ ดิ๊จิท unlisted)
The beeper done changed; you dead b*tch, the Reaper done came
(เดอะ บีเพอ ดัน เช้งจํ ; ยู เด้ด บี *tch , เดอะ Reaper ดัน เคม)
I suggest n*ggaz stop speakin my name
(ไอ ซั๊กเจสท เอ็น *ggaz สท๊อพ สปีกิน มาย เนม)
Cause trust me, y’all can still feel the heat in the rain
(ค๊อส ทรัสท มี , ยอล แคน สทิลล ฟีล เดอะ ฮีท อิน เดอะ เรน)
I keep creepin, streets keep watchin, I keep poppin
(ไอ คี๊พ คลีพปิน , สทรีท คี๊พ วันชิน , ไอ คี๊พ พอพปิน)
N*ggaz is hot heads and the bullets is heat-seekin
(เอ็น *ggaz อีส ฮอท เฮด แซน เดอะ บัลเล่ ซิส ฮีท ซีคิน)
Jay flow for pesos — chase hoes NOT
(เจ โฟลว์ ฟอร์ เพโซ เชส โฮ น็อท)
I just circle ’round the block in a drop
(ไอ จั๊สท เซ๊อร์เคิ้ล ราวนด เดอะ บล๊อค อิน อะ ดรอพ)
Tell them jump through the top [uh-huh]
(เทลล เด็ม จั๊มพ ทรู เดอะ ท๊อพ [ อา ฮู ])
where the sun roof used to be
(แวร์ เดอะ ซัน รู๊ฟ ยู๊ส ทู บี)
I could see y’all not used to me
(ไอ เคิด ซี ยอล น็อท ยู๊ส ทู มี)
N*gga flows like none other – I’m the meanest
(เอ็น *gga โฟลว์ ไล๊ค นัน อ๊อเธ่อร์ แอม เดอะ มีนเอส)
toughest Don Dada, the gun butcher
(ทักเอส ด็อน ดาดา , เดอะ กัน บูชเออะ)
You the type that bust a lot of shots and none touch ya
(ยู เดอะ ไท๊พ แดท บัซท ดา ล็อท อ็อฝ ฌ็อท แซน นัน ทั๊ช ยา)
I’m the type that get excited, when the gun touch ya
(แอม เดอะ ไท๊พ แดท เก็ท เอ็กไซ๊ทํ , เว็น เดอะ กัน ทั๊ช ยา)
Motherf*ckers..
(Motherf*ckers)
Y’all n*ggaz bout to witness a dynasty like no other
(ยอล เอ็น *ggaz เบาท ทู วิทเหนส ซา ได๊นาสที่ ไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์)

[DMX]
([ DMX ])
Grrrrrrrrrrrrrrrrrr.. I’m headed nowhere fast
(Grrrrrrrrrrrrrrrrrr แอม เฮด โนแวร์ ฟาสท)
Run in the place, gat in my waist
(รัน อิน เดอะ เพลส , แกท อิน มาย เว๊สท)
N*ggaz wanted a taste, but wouldn’t come to my face
(เอ็น *ggaz ว้อนท อะ เท๊ซท , บั๊ท วูดดึ่น คัม ทู มาย เฟซ)
So what that mean? You cats is playin games again
(โซ ว๊อท แดท มีน ยู แค๊ท ซิส เพลย์ยิน เกม อะเกน)
So now what I do? Start namin names again [WHAT!]
(โซ นาว ว๊อท ไอ ดู สท๊าร์ท namin เนม อะเกน [ ว๊อท ! ])
All you motherf*ckers know, that I speak from the heart [UH!]
(ออล ยู motherf*ckers โนว์ , แดท ไอ สพี๊ค ฟรอม เดอะ ฮาร์ท [ อา ! ])
Play like you don’t know, L.O.X. is gon’ bark
(เพลย์ ไล๊ค ยู ด้อนท์ โนว์ , แอล โอ เอ๊กซฺ อีส ก็อน บาร์ค)
We can take it there, but to make it fair, get some more n*ggaz
(วี แคน เท้ค อิท แดร์ , บั๊ท ทู เม้ค อิท แฟร์ , เก็ท ซัม โม เอ็น *ggaz)
Styles, Sheik, Jay, we comin with like four n*ggaz [AIGHT!]
(สไทล์ , ฌีค , เจ , วี คัมอิน วิธ ไล๊ค โฟ เอ็น *ggaz [ ไอชฺ ! ])
Y’all n*ggaz, best to stop playin, it’ll be the ones you forgotten about
(ยอล เอ็น *ggaz , เบ๊สท์ ทู สท๊อพ เพลย์ยิน , อิว บี ดิ วัน ยู ฟอร์กอทเดน อะเบ๊าท)
that’ll get you shot in your mouth [ARF! ARF!]
(แธดิล เก็ท ยู ฌ็อท อิน ยุร เม๊าธ [ ARF ! ARF ! ])
Got my dogs covered [UH!]
(ก็อท มาย ด้อกก โค๊ฝเฝ่อร์ [ อา ! ])
Plus it’s all gravy like chicken when it’s smothered [WHAT!]
(พลัส อิทซ ซอร์ กเรฝิ ไล๊ค ชีคเค็น เว็น อิทซ ซมัฑเออะ [ ว๊อท ! ])
” It’s Dark, ” and I LOVE IT! [UH!]
(” อิทซ ด๊าร์ค , ” แอนด์ ดาย ลัฝ อิท ! [ อา ! ])
Get him boy – let him loose [C’MON!]
(เก็ท ฮิม บอย เล็ท ฮิม ลู้ส [ ซีมอน ! ])
You want it with the dog? Get a gun, let him shoot [C’MON!]
(ยู ว้อนท ดิธ วิธ เดอะ ด้อกก เก็ท ดา กัน , เล็ท ฮิม ชู๊ท [ ซีมอน ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blackout คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น