เนื้อเพลง Habitual Criminal คำอ่านไทย South Park Mexican

[Girl] Hey Carlos you got a letter today.
([ เกิร์ล ] เฮ คาร์โลส ยู ก็อท ดา เล็ทเท่อร์ ทูเดย์)
[Carlos] What is this? Some more warrants or some sh*t.
([ คาร์โลส ] ว๊อท อีส ดิส ซัม โม วอร์แร๊นท ออ ซัม ฌะ *ที)
[Girl] I dont know. It looks like another letter
([ เกิร์ล ] ไอ ด้อนท์ โนว์ อิท ลุ๊ค ไล๊ค อะน๊าเทร่อร์ เล็ทเท่อร์)
from one of your buddies in the penitentiary.
(ฟรอม วัน อ็อฝ ยุร buddies ซิน เดอะ เพนิเทนฌะริ)
[Carlos] Oh yeah this my boy. Lets see whats poppin
([ คาร์โลส ] โอ เย่ ดิส มาย บอย เล็ท ซี ว๊อท พอพปิน)
on the other side of that fence.
(ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ แดท เฟ้นซ)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Say homey
(เซย์ โฮมี)
Pass that scooby dooby please dont be a hog
(เพซ แดท สกูบี้ ดูบาย พลีซ ด้อนท์ บี อะ ฮ็อก)
Lets roll all the windows up and get lost in the fog
(เล็ท โรลล ออล เดอะ วิ๊นโด้ว อั๊พ แอนด์ เก็ท ล็อซท อิน เดอะ ฟ๊อก)
Poppin ??? feels swell burn my finger nails
(พอพปิน ฟีล ซเว็ล เบิร์น มาย ฟิ๊งเก้อร เนล)
Its Christmas time so I’m banging screwed up Jingle Bells
(อิทซ ครีซมัซ ไทม์ โซ แอม แบงกิง สครูว์ อั๊พ จีงกล เบลล์)
Happy trails cooking quails strangers in the night
(แฮ๊พพี่ ทเรล คูคอิง คเวล ซทเรนเจอะ ซิน เดอะ ไน๊ท)
Voodoo spells look who sells slanging on my bike
(ฝูดู สเพลล ลุ๊ค ฮู เซลล์ slangings ออน มาย ไบค)
My master bedroom comes alive I see ’em in the walls
(มาย ม๊าสเต้อร์ เบดรูม คัม อะไล๊ฝ ไอ ซี เอ็ม อิน เดอะ วอลล์)
My house was built with more yellow bricks than the f*cking Wizard of Oz
(มาย เฮ้าส วอส บิลท วิธ โม เย๊ลโล่ว บริ๊ค แฑ็น เดอะ เอฟ *คิง วิซ๊าร์ด อ็อฝ Oz)
People say that its the easiest money a man can make
(พี๊เพิ่ล เซย์ แดท อิทซ ดิ อีซิเอท มั๊นนี่ อะ แมน แคน เม้ค)
But you try facing death everyday or the freedom that the cops can take
(บั๊ท ยู ธราย เฟซอิง เด้ท เอวี่เดย์ ออ เดอะ ฟรีดัม แดท เดอะ ค็อพ แคน เท้ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Beautiful kids making honor roll
(บยูทิฟุล คิด เมคอิง ออนเออะ โรลล)
Ten years later they on parole
(เท็น เยียร์ เลทเออะ เด ออน พะโรล)
Habitual criminal
(ฮะบีชอวล ครีมอิแน็ล)
Back in the pen cuz thats all they know
(แบ็ค อิน เดอะ เพ็น คัซ แด้ท ซอร์ เด โนว์)
As he reads whats in the note
(แอส ฮี รี๊ด ว๊อท ซิน เดอะ โน๊ท)
His freedom only comes in an envelope
(ฮิส ฟรีดัม โอ๊นลี่ คัม ซิน แอน เอนเฝะโลพ)
An envelope, an envelope
(แอน เอนเฝะโลพ , แอน เอนเฝะโลพ)
His freedom only comes in a envelope
(ฮิส ฟรีดัม โอ๊นลี่ คัม ซิน อะ เอนเฝะโลพ)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
To my n*ggas flipping bricks watch out for the law
(ทู มาย เอ็น *ggas ฟริพพิง บริ๊ค ว๊อทช เอ๊าท ฟอร์ เดอะ ลอว์)
I slang everything but all I do is weed and alcohol
(ไอ ซแล็ง เอ๊วี่ติง บั๊ท ดอร์ ไอ ดู อีส วี แอนด์ แอลโคะฮ็อล)
I keep a gat in every place that you could ever think
(ไอ คี๊พ อะ แกท อิน เอ๊เฝอร์รี่ เพลส แดท ยู เคิด เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค)
I dream of people kicking down my door thats why I never blink
(ไอ ดรีม อ็อฝ พี๊เพิ่ล คิคกิ้ง เดาน มาย ดอร์ แด้ท วาย ไอ เน๊เฝ่อร์ บลิ๊งค)
I’m from Hillwood and you can ask anyone who knows me well
(แอม ฟรอม Hillwood แอนด์ ยู แคน อาสคฺ เอนอิวัน ฮู โนว์ มี เวลล)
I sleep with one eye open and I’m paranoid as hell
(ไอ สลี๊พ วิธ วัน อาย โอ๊เพ่น แอนด์ แอม พารานอย แอส เฮ็ลล)
I seen good friends come and go victims of the game
(ไอ ซีน กู๊ด เฟรน คัม แอนด์ โก ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ เดอะ เกม)
Some dead some didnt have the time to flush it down the drain
(ซัม เด้ด ซัม ดิ๊นอิน แฮ็ฝ เดอะ ไทม์ ทู ฟลัช อิท เดาน เดอะ ดเรน)
My life is so remarkable its a miracle that I’m here
(มาย ไล๊ฟ อีส โซ รีมากเคเบิล อิทซ ซา มิ๊ราเคิ่ล แดท แอม เฮียร)
I just spent 15 thousand bucks on a brand new chandaleir
(ไอ จั๊สท ซเพ็นท 15 เธ๊าซั่นด บั๊ค ออน อะ แบรนดฺ นิว chandaleir)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Beautiful kids making honor roll
(บยูทิฟุล คิด เมคอิง ออนเออะ โรลล)
Ten years later they on parole
(เท็น เยียร์ เลทเออะ เด ออน พะโรล)
Habitual criminal
(ฮะบีชอวล ครีมอิแน็ล)
Back in the pen cuz thats all they know
(แบ็ค อิน เดอะ เพ็น คัซ แด้ท ซอร์ เด โนว์)
As he reads whats in the note
(แอส ฮี รี๊ด ว๊อท ซิน เดอะ โน๊ท)
His freedom only comes in an envelope
(ฮิส ฟรีดัม โอ๊นลี่ คัม ซิน แอน เอนเฝะโลพ)
An envelope, an envelope
(แอน เอนเฝะโลพ , แอน เอนเฝะโลพ)
His freedom only comes in a envelope
(ฮิส ฟรีดัม โอ๊นลี่ คัม ซิน อะ เอนเฝะโลพ)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Bang bang bang, boom boom boom,
(แบง แบง แบง , บูม บูม บูม ,)
23 hoes in your homies bedroom
(23 โฮ ซิน ยุร โฮมี เบดรูม)
Nah nah nah nah, ooh la la,
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , อู้ ลา ลา ,)
Told you not to f*ck wit dada
(โทลด ยู น็อท ทู เอฟ *ck วิท ดาดา)
Now as you skip to my lou
(นาว แอส ยู สคิพ ทู มาย ลู)
Your gonna make me f*ck you off on the cool
(ยุร กอนนะ เม้ค มี เอฟ *ck ยู ออฟฟ ออน เดอะ คูล)
Mad at the world cuz your money won’t stack
(แม้ด แอ็ท เดอะ เวิลด คัซ ยุร มั๊นนี่ ว็อนท ซแท็ค)
Cant rap homey dont nobody want that
(แค็นท แร็พ โฮมี ด้อนท์ โนบอดี้ ว้อนท แดท)
Eenie meenie miney mo
(อีนี่ มีนี่ miney โม)
Grab a ho by the throat
(แกร๊บ อะ โฮ บาย เดอะ โธร๊ท)
I’ma have to wash your mouth out with soap
(แอมอา แฮ็ฝ ทู ว๊อช ยุร เม๊าธ เอ๊าท วิธ โซ้พ)
I’ma soldier, strike like a cobra
(แอมอา โซ๊ลเจ้อร์ , สไทร๊ค ไล๊ค เก ค๊อบร้า)
Muthaf*cking libra, born in October
(Muthaf*คิง ไลบระ , บอน อิน อ็อคโทเบอะ)
Somebody shoulda told ya
(ซัมบอดี้ โช๊วดา โทลด ยา)
I f*ck with killas
(ไอ เอฟ *ck วิธ คิวลา)
Peace to my neighbors chillin up in garden villas
(พี๊ซ ทู มาย เนเบอะ ชิลลิน อั๊พ อิน ก๊าร์เด้น ฝีลละ)
I’m a damn fool, I’ma muthaf*cking trip
(แอม มา แดมนํ ฟูล , แอมอา muthaf*คิง ทริ๊พ)
Why you n*ggas keep bumping your d*ck s*cking lips
(วาย ยู เอ็น *ggas คี๊พ bumpings ยุร ดี *ck เอส *คิง ลิพ)
Now have you ever seen a man wearing pantyhose?
(นาว แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน อะ แมน เวียริง แพนทีโฮส)
Then watch me as I put ’em over my face and go kill me some hoes
(เด็น ว๊อทช มี แอส ซาย พุท เอ็ม โอ๊เฝ่อร มาย เฟซ แอนด์ โก คิลล์ มี ซัม โฮ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Beautiful kids making honor roll
(บยูทิฟุล คิด เมคอิง ออนเออะ โรลล)
Ten years later they on parole
(เท็น เยียร์ เลทเออะ เด ออน พะโรล)
Habitual criminal
(ฮะบีชอวล ครีมอิแน็ล)
Back in the pen cuz thats all they know
(แบ็ค อิน เดอะ เพ็น คัซ แด้ท ซอร์ เด โนว์)
As he reads whats in the note
(แอส ฮี รี๊ด ว๊อท ซิน เดอะ โน๊ท)
His freedom only comes in an envelope
(ฮิส ฟรีดัม โอ๊นลี่ คัม ซิน แอน เอนเฝะโลพ)
An envelope, an envelope
(แอน เอนเฝะโลพ , แอน เอนเฝะโลพ)
His freedom only comes in a f*cking envelope
(ฮิส ฟรีดัม โอ๊นลี่ คัม ซิน อะ เอฟ *คิง เอนเฝะโลพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Habitual Criminal คำอ่านไทย South Park Mexican

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น