เนื้อเพลง Playboys and Playgirls คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

Oh, ye playboys and playgirls
(โอ , ยี พเลบอย แซน playgirls)
Ain’t a-gonna run my world,
(เอน ดา กอนนะ รัน มาย เวิลด ,)
Ain’t a-gonna run my world,
(เอน ดา กอนนะ รัน มาย เวิลด ,)
Ain’t a-gonna run my world.
(เอน ดา กอนนะ รัน มาย เวิลด)
Ye playboys and playgirls
(ยี พเลบอย แซน playgirls)
Ain’t a-gonna run my world,
(เอน ดา กอนนะ รัน มาย เวิลด ,)
Not now or no other time.
(น็อท นาว ออ โน อ๊อเธ่อร์ ไทม์)

You fallout shelter sellers
(ยู ฟอร์เร้า เช๊ลเท่อร์ sellers)
Can’t get in my door,
(แค็นท เก็ท อิน มาย ดอร์ ,)
Can’t get in my door,
(แค็นท เก็ท อิน มาย ดอร์ ,)
Can’t get in my door.
(แค็นท เก็ท อิน มาย ดอร์)
You fallout shelter seller
(ยู ฟอร์เร้า เช๊ลเท่อร์ seller)
Can’t get in my door,
(แค็นท เก็ท อิน มาย ดอร์ ,)
Not now or no other time.
(น็อท นาว ออ โน อ๊อเธ่อร์ ไทม์)

Your Jim Crow ground
(ยุร จิม คโร กราวนด์)
Can’t turn me around,
(แค็นท เทิร์น มี อะราวนฺดฺ ,)
Can’t turn me around,
(แค็นท เทิร์น มี อะราวนฺดฺ ,)
Can’t turn me around.
(แค็นท เทิร์น มี อะราวนฺดฺ)
Your Jim Crow ground
(ยุร จิม คโร กราวนด์)
Can’t turn me around,
(แค็นท เทิร์น มี อะราวนฺดฺ ,)
Not now or no other time.
(น็อท นาว ออ โน อ๊อเธ่อร์ ไทม์)

The laughter in the lynch mob
(เดอะ ลาฟเทอะ อิน เดอะ ลินช ม๊อบ)
Ain’t a-gonna do no more,
(เอน ดา กอนนะ ดู โน โม ,)
Ain’t a-gonna do no more,
(เอน ดา กอนนะ ดู โน โม ,)
Ain’t a-gonna do no more.
(เอน ดา กอนนะ ดู โน โม)
The laughter in the lynch mob
(เดอะ ลาฟเทอะ อิน เดอะ ลินช ม๊อบ)
Ain’t a-gonna do no more,
(เอน ดา กอนนะ ดู โน โม ,)
Not now or no other time.
(น็อท นาว ออ โน อ๊อเธ่อร์ ไทม์)

You insane tongues of war talk
(ยู อินเซน ทั๊ง อ็อฝ วอร์ ท๊อล์ค)
Ain’t a-gonna guide my road,
(เอน ดา กอนนะ ไก๊ด มาย โร้ด ,)
Ain’t a-gonna guide my road,
(เอน ดา กอนนะ ไก๊ด มาย โร้ด ,)
Ain’t a-gonna guide my road.
(เอน ดา กอนนะ ไก๊ด มาย โร้ด)
You insane tongues of war talk
(ยู อินเซน ทั๊ง อ็อฝ วอร์ ท๊อล์ค)
Ain’t a-gonna guide my road,
(เอน ดา กอนนะ ไก๊ด มาย โร้ด ,)
Not now or no other time.
(น็อท นาว ออ โน อ๊อเธ่อร์ ไทม์)

You red baiters and race haters
(ยู เร้ด baiters แซน เร้ซ เฮเดอ)
Ain’t a-gonna hang around here,
(เอน ดา กอนนะ แฮง อะราวนฺดฺ เฮียร ,)
Ain’t a-gonna hang around here,
(เอน ดา กอนนะ แฮง อะราวนฺดฺ เฮียร ,)
Ain’t a-gonna hang around here.
(เอน ดา กอนนะ แฮง อะราวนฺดฺ เฮียร)
You red baiters and race haters,
(ยู เร้ด baiters แซน เร้ซ เฮเดอ ,)
Ain’t a-gonna hang around here,
(เอน ดา กอนนะ แฮง อะราวนฺดฺ เฮียร ,)
Not now or no other time.
(น็อท นาว ออ โน อ๊อเธ่อร์ ไทม์)

Ye playboys and playgirls
(ยี พเลบอย แซน playgirls)
Ain’t a-gonna own my world,
(เอน ดา กอนนะ โอว์น มาย เวิลด ,)
Ain’t a-gonna own my world,
(เอน ดา กอนนะ โอว์น มาย เวิลด ,)
Ain’t a-gonna own my world.
(เอน ดา กอนนะ โอว์น มาย เวิลด)
Ye playboys and playgirls,
(ยี พเลบอย แซน playgirls ,)
Ain’t a-gonna own my world,
(เอน ดา กอนนะ โอว์น มาย เวิลด ,)
Not now or no other time.
(น็อท นาว ออ โน อ๊อเธ่อร์ ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Playboys and Playgirls คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น