เนื้อเพลง Love Me Tomorrow (peter Cetera And David Foster) คำอ่านไทย Chicago

She said, ” It’s lonely here tonight. ” She’s always sad when she’s alone.
(ชี เซ็ด , ” อิทซ โลนลิ เฮียร ทูไน๊ท ” ชี ออลเว แซ้ด เว็น ชี อะโลน)
She said, ” I need you here tonight. ” She couldn’t wait ’til I get home.
(ชี เซ็ด , ” ไอ นี๊ด ยู เฮียร ทูไน๊ท ” ชี คูดซึ่น เว้ท ทิล ไอ เก็ท โฮม)
She loves me, and that’s all I need to know.
(ชี ลัฝ มี , แอนด์ แด้ท ซอร์ ไอ นี๊ด ทู โนว์)
She’s part of my life; just a part I won’t let go.
(ชี พาร์ท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ; จั๊สท ดา พาร์ท ไอ ว็อนท เล็ท โก)
Then she said,
(เด็น ชี เซ็ด ,)

” Love me tomorrow. Won’t you please promise me? Love me tomorrow like today.
(” ลัฝ มี ทูม๊อโร่ว ว็อนท ยู พลีซ พรอมอิซ มี ลัฝ มี ทูม๊อโร่ว ไล๊ค ทูเดย์)
Love me tomorrow; hurry back. Can’t you see I need you much more than
(ลัฝ มี ทูม๊อโร่ว ; เฮ๊อร์รี่ แบ็ค แค็นท ยู ซี ไอ นี๊ด ยู มัช โม แฑ็น)
yesterday? ”
(เยซเทอะดิ “)

You know it’s always cold at night; it’s always lonely ’til the dawn.
(ยู โนว์ อิทซ ออลเว โคลด์ แอ็ท ไน๊ท ; อิทซ ออลเว โลนลิ ทิล เดอะ ดอว์น)
And though it’s not what we both want, knowing she’s there, I’ll carry on.
(แอนด์ โธ อิทซ น็อท ว๊อท วี โบทรฺ ว้อนท , โนอิง ชี แดร์ , อิลล แค๊รรี่ ออน)
Because she loves me, and that’s all I need to know.
(บิคอส ชี ลัฝ มี , แอนด์ แด้ท ซอร์ ไอ นี๊ด ทู โนว์)
She’s part of my life; just a part I won’t let go.
(ชี พาร์ท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ; จั๊สท ดา พาร์ท ไอ ว็อนท เล็ท โก)
Then she said,
(เด็น ชี เซ็ด ,)

” Love me tomorrow. Won’t you please promise me? Love me tomorrow like today.
(” ลัฝ มี ทูม๊อโร่ว ว็อนท ยู พลีซ พรอมอิซ มี ลัฝ มี ทูม๊อโร่ว ไล๊ค ทูเดย์)
Love me tomorrow; hurry back. Can’t you see I need you more than any words can
(ลัฝ มี ทูม๊อโร่ว ; เฮ๊อร์รี่ แบ็ค แค็นท ยู ซี ไอ นี๊ด ยู โม แฑ็น เอ๊นี่ เวิร์ด แคน)
say? ”
(เซย์ “)

She loves me, and that’s all I need to know.
(ชี ลัฝ มี , แอนด์ แด้ท ซอร์ ไอ นี๊ด ทู โนว์)
She’s part of my life; just a part I won’t let go.
(ชี พาร์ท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ; จั๊สท ดา พาร์ท ไอ ว็อนท เล็ท โก)
Then she said,
(เด็น ชี เซ็ด ,)

” Love me tomorrow. Won’t you please promise me? Love me tomorrow like today.
(” ลัฝ มี ทูม๊อโร่ว ว็อนท ยู พลีซ พรอมอิซ มี ลัฝ มี ทูม๊อโร่ว ไล๊ค ทูเดย์)
Love me tomorrow; hurry back. Can’t you see I need you much more than
(ลัฝ มี ทูม๊อโร่ว ; เฮ๊อร์รี่ แบ็ค แค็นท ยู ซี ไอ นี๊ด ยู มัช โม แฑ็น)
yesterday? ”
(เยซเทอะดิ “)

Love me tomorrow; love me tomorrow like today.
(ลัฝ มี ทูม๊อโร่ว ; ลัฝ มี ทูม๊อโร่ว ไล๊ค ทูเดย์)
Love me tomorrow; I need you much more than yesterday.
(ลัฝ มี ทูม๊อโร่ว ; ไอ นี๊ด ยู มัช โม แฑ็น เยซเทอะดิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Me Tomorrow (peter Cetera And David Foster) คำอ่านไทย Chicago

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น