เนื้อเพลง Trouble คำอ่านไทย Britney Spears

You and I left alone, cannot be trusted
(ยู แอนด์ ดาย เล๊ฟท อะโลน , แคนน็อท บี ทรัสท)
There’s a lust, we can’t control
(แดร์ ซา ลัซท , วี แค็นท คอนโทรล)
Slow we undress, just to dress
(สโลว์ วี อันดเรซ , จั๊สท ทู เดรส)
And unless I say goodnight
(แอนด์ อันเล๊ซ ซาย เซย์ กู๊ดไนท์)
I know we’re only gonna move too far
(ไอ โนว์ เวีย โอ๊นลี่ กอนนะ มู๊ฝ ทู ฟาร์)
Please, I’m not quite ready for that next level
(พลีซ , แอม น็อท ไคว๊ เร๊ดี้ ฟอร์ แดท เน๊กซท เล๊เฝ่ล)
One kiss and that spells trouble
(วัน คิซ แซน แดท สเพลล ทรั๊บเบิ้ล)
You could talk me in, talk me into it
(ยู เคิด ท๊อล์ค มี อิน , ท๊อล์ค มี อิ๊นทู อิท)
If you wanted to do
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู ดู)
You could talk me in, talk me into it
(ยู เคิด ท๊อล์ค มี อิน , ท๊อล์ค มี อิ๊นทู อิท)
If you only knew
(อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ นยู)
Yeah, I’m likin’, I’m likin’ the way you do-o-o-o
(เย่ , แอม ลิกคิน , แอม ลิกคิน เดอะ เวย์ ยู ดู โอ โอ โอ)
What you do-o-o-o to me
(ว๊อท ยู ดู โอ โอ โอ ทู มี)
I, I don’t wanna lose control
(ไอ , ไอ ด้อนท์ วอนนา ลู้ส คอนโทรล)
Control, control, control
(คอนโทรล , คอนโทรล , คอนโทรล)
But then again, I think I wanna lose control
(บั๊ท เด็น อะเกน , ไอ ทริ๊งค ไอ วอนนา ลู้ส คอนโทรล)
Control, control, control
(คอนโทรล , คอนโทรล , คอนโทรล)
Ain’t nothing wrong with a little bit of
(เอน นัธอิง รอง วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ)
Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
You and me, that equals
(ยู แอนด์ มี , แดท อี๊ควอล)
Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Ain’t nothing wrong with a little bit of
(เอน นัธอิง รอง วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ)
I get down, I surprise you
(ไอ เก็ท เดาน , ไอ เซอร์ไพร๊ส ยู)
Don’t you push me, let me in your crib today
(ด้อนท์ ยู พุช มี , เล็ท มี อิน ยุร คริบ ทูเดย์)
Next day I’ll snatch the goods away
(เน๊กซท เดย์ อิลล ซแน็ช เดอะ กู๊ด อะเวย์)
You’re not listenin’, watch me now
(ยัวร์ น็อท ลิเซินนิน , ว๊อทช มี นาว)
‘Cause I’m a good girl, but I can be bad
(ค๊อส แอม มา กู๊ด เกิร์ล , บั๊ท ไอ แคน บี แบ้ด)
You’re not quite there, you’re not on my level
(ยัวร์ น็อท ไคว๊ แดร์ , ยัวร์ น็อท ออน มาย เล๊เฝ่ล)
Trust me for you, I’m trouble
(ทรัสท มี ฟอร์ ยู , แอม ทรั๊บเบิ้ล)
You could talk me in, talk me into it
(ยู เคิด ท๊อล์ค มี อิน , ท๊อล์ค มี อิ๊นทู อิท)
If you wanted to do
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู ดู)
You could talk me in, talk me into it
(ยู เคิด ท๊อล์ค มี อิน , ท๊อล์ค มี อิ๊นทู อิท)
If you only knew
(อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ นยู)
Yeah, I’m likin’, I’m likin’ the way you do-o-o-o
(เย่ , แอม ลิกคิน , แอม ลิกคิน เดอะ เวย์ ยู ดู โอ โอ โอ)
What you do-o-o-o to me
(ว๊อท ยู ดู โอ โอ โอ ทู มี)
I, I don’t wanna lose control
(ไอ , ไอ ด้อนท์ วอนนา ลู้ส คอนโทรล)
Control, control, control
(คอนโทรล , คอนโทรล , คอนโทรล)
But then again, I think I wanna lose control
(บั๊ท เด็น อะเกน , ไอ ทริ๊งค ไอ วอนนา ลู้ส คอนโทรล)
Control, control, control
(คอนโทรล , คอนโทรล , คอนโทรล)
Ain’t nothing wrong with a little bit of
(เอน นัธอิง รอง วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ)
Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
You and me, that equals
(ยู แอนด์ มี , แดท อี๊ควอล)
Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Ain’t nothing wrong with a little bit of
(เอน นัธอิง รอง วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ)
This is a warning, I’m warning you
(ดิส ซิส ซา วอนิง , แอม วอนิง ยู)
You’re taking too long [too long]
(ยัวร์ เทคอิง ทู ลอง [ ทู ลอง ])
I trynna play laid back and be cool
(ไอ ทายนา เพลย์ เลด แบ็ค แอนด์ บี คูล)
But boy, you’re playin’ it wrong
(บั๊ท บอย , ยัวร์ เพลย์ยิน หนิด รอง)
[Playin’ it wrong]
([ เพลย์ยิน หนิด รอง ])
It’s in your eyes,
(อิทซ ซิน ยุร อาย ,)
You’re really really lookin’ like you wanna do somethin’
(ยัวร์ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ลุคกิน ไล๊ค ยู วอนนา ดู ซัมติน)
Like, like you wanna do somethin’
(ไล๊ค , ไล๊ค ยู วอนนา ดู ซัมติน)
Boy, you better get it right
(บอย , ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ดิธ ไร๊ท)
If you don’t, you’re gonna mess around and do somethin’
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ , ยัวร์ กอนนะ เมซ อะราวนฺดฺ แอนด์ ดู ซัมติน)
You’re gonna mess around and do somethin’
(ยัวร์ กอนนะ เมซ อะราวนฺดฺ แอนด์ ดู ซัมติน)
I, I don’t wanna lose control
(ไอ , ไอ ด้อนท์ วอนนา ลู้ส คอนโทรล)
Control, control, control
(คอนโทรล , คอนโทรล , คอนโทรล)
But then again, I think I wanna lose control
(บั๊ท เด็น อะเกน , ไอ ทริ๊งค ไอ วอนนา ลู้ส คอนโทรล)
Control, control, control
(คอนโทรล , คอนโทรล , คอนโทรล)
Ain’t nothing wrong with a little bit of
(เอน นัธอิง รอง วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ)
Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
You and me, that equals
(ยู แอนด์ มี , แดท อี๊ควอล)
Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Ain’t nothing wrong with a little bit of…
(เอน นัธอิง รอง วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Trouble คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น