เนื้อเพลง C.P.K. S คำอ่านไทย Insane Clown Posse

Crooked preacher killa
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา)
Crooked preacher killa
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา)
Crooked preacher killa
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา)
Crooked preacher killa
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา)
Crooked preacher killa
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา)
Crooked preacher killa
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา)
Crooked preacher killa
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา)
Crooked preacher killa
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา)

I walked into the church dressed up, as an alter boy
(ไอ ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ เชิร์ช เดรส อั๊พ , แอส แอน อั๊ลเท่อร์ บอย)
I see the preacher he said, lil boy Imma teach ya
(ไอ ซี เดอะ พิทเชอร์ ฮี เซ็ด , ลิล บอย แอมมา ที๊ช ยา)
Put his hand on my shoulder, felt the claw of the beast
(พุท ฮิส แฮนด์ ออน มาย โช๊ลเด้อร์ , เฟ็ลท เดอะ คลอ อ็อฝ เดอะ บี๊สท)
I never thought itd be so f*ckin easy murdering a priest
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท อิทด บี โซ เอฟ *ckin อีสอิ murderings อะ พรีซท)
We went into the confession booth, he took off his clothes
(วี เว็นท อิ๊นทู เดอะ ค็อนเฟฌอัน บูธ , ฮี ทุค ออฟฟ ฮิส คโลฑ)
And cut some yay right on his bible top and ooted his nose
(แอนด์ คัท ซัม เย่ ไร๊ท ออน ฮิส ไบบล ท๊อพ แอนด์ ooted ฮิส โน้ส)
I jammed a butcher’s knife, 12 inches into his gut
(ไอ แจมชฺ อะ บูชเออะ ไน๊ฟ , 12 อินเชด อิ๊นทู ฮิส กัท)
He looked me right into my eyes while I yankin it up
(ฮี ลุ๊ค มี ไร๊ท อิ๊นทู มาย อาย ไวล์ ไอ แยนคิน หนิด อั๊พ)
Preacher killas
(พิทเชอร์ คิวลา)

Crooked preacher killas [stop it]
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา [ สท๊อพ อิท ])
Crooked preacher killas [I gotta bloody em up]
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา [ ไอ กอททะ บลัดอิ เอ็ม อั๊พ ])
Crooked preacher killas [stop it]
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา [ สท๊อพ อิท ])
Crooked preacher killas
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา)

I walked into the sermon strapped with an iron crowbar
(ไอ ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ เซอมัน สแตปชฺ วิธ แอน ไอ๊อ้อน crowbar)
Ill beat a nun into a bloody stew, in the trunk of my car
(อิลล บีท ดา นัน อิ๊นทู อะ บลัดอิ ซทยู , อิน เดอะ ทรังค อ็อฝ มาย คารํ)
How the f*ck she got fake titties and p*ssy ring?! Bullsh*t
(ฮาว เดอะ เอฟ *ck ชี ก็อท เฟ้ค ไตเติลสฺ แซน พี *ssy ริง ! Bullsh*ที)
She s*cked the preachers d*ck in the pulpit
(ชี เอส *cked เดอะ พิทเชอร์ ดี *ck อิน เดอะ พูลพิท)
I know the goins on
(ไอ โนว์ เดอะ โกอิน ออน)
Ive witnessed it with pushin my mop
(แอฝ วิทเหนส ดิท วิธ พรุซชิน มาย ม็อพ)
And blood gushin nonstop when hatchet go chop
(แอนด์ บลัด กัซชิน น็อนซทอพ เว็น แฮชอิท โก ช๊อพ)
I ain’t no f*ckin holy roller
(ไอ เอน โน เอฟ *ckin โฮ๊ลี่ โรลเลอะ)
Im outta controla
(แอม เอ๊าตา controla)
Face painted f*ckin preacher killas gone off they yola
(เฟซ เพ้นท เอฟ *ckin พิทเชอร์ คิวลา กอน ออฟฟ เด yola)

Crooked preacher killas [cola]
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา [ โคละ ])
Crooked preacher killas [I gotta bloody em up]
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา [ ไอ กอททะ บลัดอิ เอ็ม อั๊พ ])
Crooked preacher killas [stop it]
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา [ สท๊อพ อิท ])
Crooked preacher killas
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา)

We shootin for the preacher f*ck!
(วี ชูดทิน ฟอร์ เดอะ พิทเชอร์ เอฟ *ck !)
I missed and hit the reverend
(ไอ มิส แอนด์ ฮิท เดอะ เรฝเวอเรน)
But it doesnt matter though they say hes goin to heaven
(บั๊ท ดิธ ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ โธ เด เซย์ อีส โกอิน ทู เฮ๊ฝเฝ่น)

And then I shot for the preacher I blew his ear off
(แอนด์ เด็น นาย ฌ็อท ฟอร์ เดอะ พิทเชอร์ ไอ บลู ฮิส เอียร ออฟฟ)
We in the balcony bustin gone off PCP and Smirnoff
(วี อิน เดอะ แบลโคะนิ บัสติน กอน ออฟฟ PCP แอนด์ Smirnoff)

Shot again I missed and hit somebody in the choir
(ฌ็อท อะเกน นาย มิส แอนด์ ฮิท ซัมบอดี้ อิน เดอะ คไวร)
They fell back into the candle rack and caught the place on fire
(เด เฟ็ล แบ็ค อิ๊นทู เดอะ แค๊นเดิ้ล แร็ค แอนด์ คอท เดอะ เพลส ออน ไฟเออะร)

I shot again I finally caught the preacher in his dome
(ไอ ฌ็อท อะเกน นาย ไฟแน็ลลิ คอท เดอะ พิทเชอร์ อิน ฮิส โดม)
And then we put our barrels to eachothers heads and took it home
(แอนด์ เด็น วี พุท เอ๊า บ๊าร์เรล ทู อี๊ดชาเดอ เฮด แซน ทุค อิท โฮม)

Crooked preacher killas [stop it]
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา [ สท๊อพ อิท ])
Crooked preacher killas [I gotta bloody em up]
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา [ ไอ กอททะ บลัดอิ เอ็ม อั๊พ ])
Crooked preacher killas [stop it]
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา [ สท๊อพ อิท ])
Crooked preacher killas [Leave the f*ckin kids alone!]
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา [ ลี๊ฝ เดอะ เอฟ *ckin คิด อะโลน ! ])
Crooked preacher killas [stop it!]
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา [ สท๊อพ อิท ! ])
Crooked preacher killas [I gotta bloody em up]
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา [ ไอ กอททะ บลัดอิ เอ็ม อั๊พ ])
Crooked preacher killas [stop it]
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา [ สท๊อพ อิท ])
Crooked preacher killas [i gotta bloody em up]
(ครุค พิทเชอร์ คิวลา [ ไอ กอททะ บลัดอิ เอ็ม อั๊พ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C.P.K. S คำอ่านไทย Insane Clown Posse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น