เนื้อเพลง Nobody Like You คำอ่านไทย Limp Bizkit

Fred: I’m convinced that you hate [that you hate]
(เฟรด : แอม คอนฝิ๊นซํ แดท ยู เฮท [ แดท ยู เฮท ])
You hate me, you like [you like]
(ยู เฮท มี , ยู ไล๊ค [ ยู ไล๊ค ])
You like to see me cry
(ยู ไล๊ค ทู ซี มี คราย)
It’s already a proven fact
(อิทซ ออลเร๊ดี้ อะ พรูฝเอ็น แฟคท)
That you hate and you wait
(แดท ยู เฮท แอนด์ ยู เว้ท)
On me to die
(ออน มี ทู ดาย)

Jonathan: It’s so scary
(จอนอะแธ็น : อิทซ โซ สเกลี่)
I find it hard to confine
(ไอ ไฟนด์ ดิท ฮาร์ด ทู ค๊อนไฟน์)
I will make you see it my way
(ไอ วิล เม้ค ยู ซี อิท มาย เวย์)
You give, I take
(ยู กี๊ฝ , ไอ เท้ค)
You say you want to be away from me
(ยู เซย์ ยู ว้อนท ทู บี อะเวย์ ฟรอม มี)

Fred: You bring me
(เฟรด : ยู บริง มี)
Scott: I got the reason and I won’t let go
(สคอตทฺ : ไอ ก็อท เดอะ รี๊ซั่น แอนด์ ดาย ว็อนท เล็ท โก)
Fred: Take me down
(เฟรด : เท้ค มี เดาน)
Scott: I got the reason and I want to know
(สคอตทฺ : ไอ ก็อท เดอะ รี๊ซั่น แอนด์ ดาย ว้อนท ทู โนว์)

Fred: I’m convinced that you [f*cked me]
(เฟรด : แอม คอนฝิ๊นซํ แดท ยู [ เอฟ *cked มี ])
Real good. You did [you did]
(เรียล กู๊ด ยู ดิด [ ยู ดิด ])
But I won’t let go
(บั๊ท ไอ ว็อนท เล็ท โก)
I got my reasons and I’m not leavin’
(ไอ ก็อท มาย รี๊ซั่น แซน แอม น็อท เลวิน)
Soon I’ll wait on you to lie
(ซูน อิลล เว้ท ออน ยู ทู ไล)

Jonathan: Please take this time for me to be unforgiven
(จอนอะแธ็น : พลีซ เท้ค ดิส ไทม์ ฟอร์ มี ทู บี อันเฟาะกีฝเอน)
I give my life to you
(ไอ กี๊ฝ มาย ไล๊ฟ ทู ยู)
I lay my life on the line for you
(ไอ เลย์ มาย ไล๊ฟ ออน เดอะ ไลน์ ฟอร์ ยู)
For you
(ฟอร์ ยู)

Fred: You bring me
(เฟรด : ยู บริง มี)
Scott: I got the reason and I won’t let go
(สคอตทฺ : ไอ ก็อท เดอะ รี๊ซั่น แอนด์ ดาย ว็อนท เล็ท โก)
Fred: Take me down
(เฟรด : เท้ค มี เดาน)
Scott: I got the reason and I want to kno
(สคอตทฺ : ไอ ก็อท เดอะ รี๊ซั่น แอนด์ ดาย ว้อนท ทู โน)

Jonathan: I.. got.. no reason
(จอนอะแธ็น : ไอ ก็อท โน รี๊ซั่น)

You got no reason
(ยู ก็อท โน รี๊ซั่น)
No f*cking reason
(โน เอฟ *คิง รี๊ซั่น)
And I won’t let go
(แอนด์ ดาย ว็อนท เล็ท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nobody Like You คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น