เนื้อเพลง Sick & Tired คำอ่านไทย Default

I feel this, this tension inside of me
(ไอ ฟีล ดิส , ดิส เท๊นชั่น อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
Pressure is presently pushing down on me
(พเรฌเออะ อีส พเรสเอ็นทลิ พุฌอิง เดาน ออน มี)
The first time it starts with just you and I
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ อิท สท๊าร์ท วิธ จั๊สท ยู แอนด์ ดาย)
Repeating myself but you don’t hear me
(รีปพิธดิง ไมเซลฟ บั๊ท ยู ด้อนท์ เฮียร มี)

I can see what you see
(ไอ แคน ซี ว๊อท ยู ซี)
But is it worth it to me?
(บั๊ท อีส ซิท เวิร์ธ อิท ทู มี)
The same old conversation
(เดอะ เซม โอลด์ คอนเฝอะเซฌัน)
Over and over and over
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร)

I’m just sick and tired
(แอม จั๊สท ซิ๊ค แอนด์ ไทร์)
Of all those lies you tell me
(อ็อฝ ออล โฑส ไล ยู เทลล มี)
You say those same things to me
(ยู เซย์ โฑส เซม ทริง ทู มี)
Over and over and over
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร)
It’s safe to say you surprise
(อิทซ เซฟ ทู เซย์ ยู เซอร์ไพร๊ส)
I see right through you this time
(ไอ ซี ไร๊ท ทรู ยู ดิส ไทม์)
But I keep telling you
(บั๊ท ไอ คี๊พ เทลลิง ยู)
It’s over, it’s over, it’s over
(อิทซ โอ๊เฝ่อร , อิทซ โอ๊เฝ่อร , อิทซ โอ๊เฝ่อร)

You’ve taken these things that belong to me
(ยู๊ฟ เทคเอ็น ฑิส ทริง แดท บีลอง ทู มี)
Twisted so tightly and torn so carefully
(ทวิสท โซ ไททลิ แอนด์ โทน โซ แคฟุลิ)
The last time it ends with just you and I
(เดอะ ล๊าสท ไทม์ อิท เอ็นด วิธ จั๊สท ยู แอนด์ ดาย)
Alone in a room with these torn bed sheets
(อะโลน อิน อะ รูม วิธ ฑิส โทน เบ๊ด ฌีท)

I can see what you see
(ไอ แคน ซี ว๊อท ยู ซี)
And it ain’t worth it to me
(แอนด์ ดิท เอน เวิร์ธ อิท ทู มี)
The same old conversation
(เดอะ เซม โอลด์ คอนเฝอะเซฌัน)
Over and over and over
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร)

I’m just sick and tired
(แอม จั๊สท ซิ๊ค แอนด์ ไทร์)
Of all those lies you tell me
(อ็อฝ ออล โฑส ไล ยู เทลล มี)
You say those same things to me
(ยู เซย์ โฑส เซม ทริง ทู มี)
Over and over and over
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร)
It’s safe to say you surprise
(อิทซ เซฟ ทู เซย์ ยู เซอร์ไพร๊ส)
I see right through you this time
(ไอ ซี ไร๊ท ทรู ยู ดิส ไทม์)
But I keep telling you
(บั๊ท ไอ คี๊พ เทลลิง ยู)
It’s over, it’s over, it’s over
(อิทซ โอ๊เฝ่อร , อิทซ โอ๊เฝ่อร , อิทซ โอ๊เฝ่อร)

You swore I’d regret it
(ยู ซโว อาย รีเกร๊ท ดิธ)
Now thanks to you I can’t forget it
(นาว แธ๊งค์ ทู ยู ไอ แค็นท ฟอร์เก๊ท ดิธ)
Cost of this constant battle
(คอสทํ อ็อฝ ดิส ค๊อนสแตนทํ แบ๊ทเทิ้ล)
Won’t even miss you at all
(ว็อนท อี๊เฝ่น มิซ ยู แอ็ท ดอร์)
Free from this life that you call…
(ฟรี ฟรอม ดิส ไล๊ฟ แดท ยู คอลลํ)

I’m just sick and tired
(แอม จั๊สท ซิ๊ค แอนด์ ไทร์)
Of all those lies you tell me
(อ็อฝ ออล โฑส ไล ยู เทลล มี)
You say those same things to me
(ยู เซย์ โฑส เซม ทริง ทู มี)
Over and over and over
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร)
It’s safe to say you surprise
(อิทซ เซฟ ทู เซย์ ยู เซอร์ไพร๊ส)
I see right through you this time
(ไอ ซี ไร๊ท ทรู ยู ดิส ไทม์)
But I keep telling you
(บั๊ท ไอ คี๊พ เทลลิง ยู)
It’s over, it’s over, It’s over
(อิทซ โอ๊เฝ่อร , อิทซ โอ๊เฝ่อร , อิทซ โอ๊เฝ่อร)

I’m just sick and tired
(แอม จั๊สท ซิ๊ค แอนด์ ไทร์)
Of all those lies you tell me
(อ็อฝ ออล โฑส ไล ยู เทลล มี)
You say those same things to me
(ยู เซย์ โฑส เซม ทริง ทู มี)
Over and over and over
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร)
It’s safe to say you surprise
(อิทซ เซฟ ทู เซย์ ยู เซอร์ไพร๊ส)
I see right through you this time
(ไอ ซี ไร๊ท ทรู ยู ดิส ไทม์)
But I keep telling you
(บั๊ท ไอ คี๊พ เทลลิง ยู)
It’s over, it’s over
(อิทซ โอ๊เฝ่อร , อิทซ โอ๊เฝ่อร)
It’s over
(อิทซ โอ๊เฝ่อร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sick & Tired คำอ่านไทย Default

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น