เนื้อเพลง Candy คำอ่านไทย Foxy Brown feat Kelis

[Kelis]
([ เคลลีสฺ ])
I taste just like candy, candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้ , แค๊นดี้)
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)

[Foxy]
([ ฟอคซิ ])
Yo now let me paint y’all a whisper
(โย นาว เล็ท มี เพ้นท ยอล อะ วิสเพ่อร์)
Fox pimp hard, quiet just like a whisper
(ฟ๊อกซ พิมพ ฮาร์ด , ไคว๊เอ้ท จั๊สท ไล๊ค เก วิสเพ่อร์)
Don’t get it mixed up
(ด้อนท์ เก็ท ดิธ มิกซ์ อั๊พ)
Bad little sista
(แบ้ด ลิ๊ทเทิ่ล sista)
Not bad meaning bad, but bad meaning good
(น็อท แบ้ด มีนนิง แบ้ด , บั๊ท แบ้ด มีนนิง กู๊ด)
Damn I’m so hood
(แดมนํ แอม โซ ฮุด)
You should see me in them jeans
(ยู เชิด ซี มี อิน เด็ม ยีน)
It’s hard to describe and
(อิทซ ฮาร์ด ทู เดสไครบํ แอนด์)
Being cocky is just a part of the vibe
(บีอิง คอคอิ อีส จั๊สท ดา พาร์ท อ็อฝ เดอะ วายพฺ)
I might stop and holla and pop my colla
(ไอ ไมท สท๊อพ แอนด์ ฮอลละ แอนด์ พ็อพ มาย colla)
Maybe a little conceited but that’s always needed
(เมบี อะ ลิ๊ทเทิ่ล ค็อนซีท บั๊ท แด้ท ออลเว นี๊ด)
Love attention when I’m passing by
(ลัฝ แอ็ทเทนฌัน เว็น แอม พาซซิง บาย)
And I show a little cleavage and I catch his eye
(แอนด์ ดาย โชว์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล คลีฝอิจ แอนด์ ดาย แค็ทช ฮิส อาย)
Just the thought of him eating, I was outside soaking
(จั๊สท เดอะ ธอท อ็อฝ ฮิม อีสดิง , ไอ วอส เอ๊าทไซ้ด โซคิง)
Duke standing locing, mouth wide open
(ดยูค ซแทนดิง ลอซซิง , เม๊าธ ไวด์ โอ๊เพ่น)
I walked over, licking my lips
(ไอ ว๊อล์ค โอ๊เฝ่อร , ลิกคิง มาย ลิพ)
And adjusting my tits and switching my hips
(แอนด์ adjustings มาย ทิท แซน สวิทชิง มาย ฮิพ)
Sh*t he threw his hand on my waist
(ฌะ *ที ฮี ธรู ฮิส แฮนด์ ออน มาย เว๊สท)
Looked in my face and said he wanna know how I taste
(ลุ๊ค อิน มาย เฟซ แอนด์ เซ็ด ฮี วอนนา โนว์ ฮาว ไอ เท๊ซท)

[Kelis]
([ เคลลีสฺ ])
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)

[VERSE 2]
([ เฝิซ ทู ])
Now just imagine me nude, stretched out
(นาว จั๊สท อิมแม๊จิ้น มี นู๊ด , สเทร๊ทช เอ๊าท)
Be all over the news if this gets out
(บี ออล โอ๊เฝ่อร เดอะ นิว อิ๊ฟ ดิส เก็ท เอ๊าท)
So bad that the press might ban me
(โซ แบ้ด แดท เดอะ เพรส ไมท แบน มี)
Now how bad you wanna know if I’m sweeter then candy
(นาว ฮาว แบ้ด ยู วอนนา โนว์ อิ๊ฟ แอม สวีตเดอ เด็น แค๊นดี้)
What would you risk? Would you put up the car?
(ว๊อท เวิด ยู ริ๊ซค เวิด ยู พุท อั๊พ เดอะ คารํ)
Taste my na na in the rain on the hood of your car
(เท๊ซท มาย นา นา อิน เดอะ เรน ออน เดอะ ฮุด อ็อฝ ยุร คารํ)
Or the back of the plane
(ออ เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ เพลน)
Nipples all out, bent over the sink with my panties in your mouth
(นิบเปิล ซอร์ เอ๊าท , เบ็นท โอ๊เฝ่อร เดอะ ซิ๊งค วิธ มาย แพนดีสฺ ซิน ยุร เม๊าธ)
When my dark skin complexion steps in
(เว็น มาย ด๊าร์ค สกิน ค็อมพเลคฌัน สเท็พ ซิน)
Won’t take no questions to get him and uh
(ว็อนท เท้ค โน เคว๊สชั่น ทู เก็ท ฮิม แอนด์ อา)
The thought of Fox give men erections
(เดอะ ธอท อ็อฝ ฟ๊อกซ กี๊ฝ เม็น อิเรคฌัน)
And get real stiff at the sight of my tits
(แอนด์ เก็ท เรียล ซทิฟ แอ็ท เดอะ ไซ๊ท อ็อฝ มาย ทิท)
Now we can role play
(นาว วี แคน โรล เพลย์)
You be the pilot, I’ll be the stewardess
(ยู บี เดอะ ไพ๊หลอต , อิลล บี เดอะ ซทยูเออะเด็ซ)
Boy I ain’t knew to this
(บอย ไอ เอน นยู ทู ดิส)
When I lay on my stomach and throw my legs back
(เว็น นาย เลย์ ออน มาย สโท๊มัช แอนด์ โธรว์ มาย เล้ก แบ็ค)
Y’all probably won’t know how to act
(ยอล พรอบอับลิ ว็อนท โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท)

[Kelis]
([ เคลลีสฺ ])
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)

[Foxy]
([ ฟอคซิ ])
I’m real sweet like a candy corn
(แอม เรียล สวี้ท ไล๊ค เก แค๊นดี้ คอร์น)
I’m in your thoughts late night when your boys are gone
(แอม อิน ยุร ธอท เหลท ไน๊ท เว็น ยุร บอย แซร์ กอน)
Picture me, t-shirt, no panties on
(พิ๊คเจ้อร์ มี , ที เชิ๊ร์ท , โน แพนดีสฺ ออน)
Or maybe topless, homie I’m priceless boy
(ออ เมบี ทอพพิดสฺ , โฮมี แอม พไรซเล็ซ บอย)
The kind of girl that love to talk sh*t
(เดอะ ไคนด์ อ็อฝ เกิร์ล แดท ลัฝ ทู ท๊อล์ค ฌะ *ที)
‘Specially when I’m on top
(ซเพฌแอ็ลลิ เว็น แอม ออน ท๊อพ)
The whole show stop
(เดอะ โฮล โชว์ สท๊อพ)
Even though I’m sweet
(อี๊เฝ่น โธ แอม สวี้ท)
Ain’t nothin’ sweet
(เอน นอทติน สวี้ท)
Let me know when you’re ready to eat
(เล็ท มี โนว์ เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ ทู อี๊ท)

[Kelis]
([ เคลลีสฺ ])
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)
I taste just like candy
(ไอ เท๊ซท จั๊สท ไล๊ค แค๊นดี้)
So dance with me…
(โซ แด๊นซ์ วิธ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Candy คำอ่านไทย Foxy Brown feat Kelis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น