เนื้อเพลง What is Love คำอ่านไทย Jennifer Lopez

People told me I should write a love song
(พี๊เพิ่ล โทลด มี ไอ เชิด ไร๊ท อะ ลัฝ ซ็อง)
” Girl you sound so angry.
(” เกิร์ล ยู ซาวน์ด โซ แองกริ)
You could use some variation. ”
(ยู เคิด ยู๊ส ซัม แฝริเอฌัน “)
But I’m lonely, negative relations.
(บั๊ท แอม โลนลิ , เน๊กาถีฝ ริเลฌัน)
I’ve been hurt so many times,
(แอฝ บีน เฮิร์ท โซ เมนอิ ไทม์ ,)
I don’t have the patience.
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ เพเฌ็นซ)

But I’ve wished for so long
(บั๊ท แอฝ วิ๊ช ฟอร์ โซ ลอง)
For someone to come and show me,
(ฟอร์ ซัมวัน ทู คัม แอนด์ โชว์ มี ,)
Lead by example,
(ลี๊ด บาย เอ็กแซ๊มเพิ่ล ,)
[Cause I’ve been waiting.]
([ ค๊อส แอฝ บีน เวททิง ])
I’ve tried every age
(แอฝ ทไร เอ๊เฝอร์รี่ เอจ)
I’m so tired of the game.
(แอม โซ ไทร์ อ็อฝ เดอะ เกม)
I wanna be somebody’s girl.
(ไอ วอนนา บี ซัมบอดี้ เกิร์ล)
Would you show me the way?
(เวิด ยู โชว์ มี เดอะ เวย์)

What if, I never find and I’m left behind?
(ว๊อท อิ๊ฟ , ไอ เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ แอนด์ แอม เล๊ฟท บีฮายน์)
[Should I keep hoping for love?]
([ เชิด ดาย คี๊พ โฮพปิง ฟอร์ ลัฝ ])
What if, I’m still the same? Status doesn’t change?
(ว๊อท อิ๊ฟ , แอม สทิลล เดอะ เซม สเท๊ทัซ ดัสอินท เช้งจํ)
[Gotta keep hoping for love]
([ กอททะ คี๊พ โฮพปิง ฟอร์ ลัฝ ])
What is love? What is love? What is love?
(ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ)
Somebody show me
(ซัมบอดี้ โชว์ มี)
[What is love? What is love? What is love?]
([ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ])
Cause if you told me
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู โทลด มี)
[What is love? What is love? What is love?]
([ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ])
I wouldn’t be lonely
(ไอ วูดดึ่น บี โลนลิ)
[What is love?]
([ ว๊อท อีส ลัฝ ])
Please show me.
(พลีซ โชว์ มี)

I’ve had blind dates,
(แอฝ แฮ็ด ไบลนฺดฺ เดท ,)
Hooked up with some real flakes.
(ฮุ๊ค อั๊พ วิธ ซัม เรียล ฟเลค)
I’ve gone out with church boys,
(แอฝ กอน เอ๊าท วิธ เชิร์ช บอย ,)
Musicians are the worst.
(มิวสีฌแอ็น แซร์ เดอะ เวิ๊ร์สท)
I’ve tried so hard,
(แอฝ ทไร โซ ฮาร์ด ,)
Cause I’m just so die-hard,
(ค๊อส แอม จั๊สท โซ ดาย ฮาร์ด ,)
Tried my best to play the part,
(ทไร มาย เบ๊สท์ ทู เพลย์ เดอะ พาร์ท ,)
Wish you could see inside.
(วิ๊ช ยู เคิด ซี อิ๊นไซด์)

But I’ve wished for so long
(บั๊ท แอฝ วิ๊ช ฟอร์ โซ ลอง)
For someone to come and show me,
(ฟอร์ ซัมวัน ทู คัม แอนด์ โชว์ มี ,)
Lead by example,
(ลี๊ด บาย เอ็กแซ๊มเพิ่ล ,)
Cause I’ve been waiting.
(ค๊อส แอฝ บีน เวททิง)
I’ve tried every age
(แอฝ ทไร เอ๊เฝอร์รี่ เอจ)
I’m so tired of the game.
(แอม โซ ไทร์ อ็อฝ เดอะ เกม)
I wanna be somebody’s girl.
(ไอ วอนนา บี ซัมบอดี้ เกิร์ล)
Would you show me the way?
(เวิด ยู โชว์ มี เดอะ เวย์)

What if, I never find and I’m left behind?
(ว๊อท อิ๊ฟ , ไอ เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ แอนด์ แอม เล๊ฟท บีฮายน์)
[Should I keep hoping for love?]
([ เชิด ดาย คี๊พ โฮพปิง ฟอร์ ลัฝ ])
What if, I’m still the same? Status doesn’t change?
(ว๊อท อิ๊ฟ , แอม สทิลล เดอะ เซม สเท๊ทัซ ดัสอินท เช้งจํ)
[Gotta keep hoping for love]
([ กอททะ คี๊พ โฮพปิง ฟอร์ ลัฝ ])
What is love? What is love? What is love?
(ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ)
Somebody show me
(ซัมบอดี้ โชว์ มี)
[What is love? What is love? What is love?]
([ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ])
Cause if you told me
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู โทลด มี)
[What is love? What is love? What is love?]
([ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ])
I wouldn’t be lonely
(ไอ วูดดึ่น บี โลนลิ)
[What is love?]
([ ว๊อท อีส ลัฝ ])
Please show me.
(พลีซ โชว์ มี)

What is love?
(ว๊อท อีส ลัฝ)
Na na na na, na na na na na na [x4]
(นา นา นา นา , นา นา นา นา นา นา [ x4 ])
I’ve been alone for the past three years on Valentine’s Day.
(แอฝ บีน อะโลน ฟอร์ เดอะ พาสท์ ทรี เยียร์ ออน แฝลเอ็นไทน เดย์)
Christmas is no exception; Birthdays no naughty presents.
(ครีซมัซ ซิส โน เอ็คเซพฌัน ; เบริ์ดเดย์ โน น๊อที่ เพร๊สเซ่นท)
Back and forth, same action.
(แบ็ค แอนด์ โฟธ , เซม แอคฌัน)
I just want this to happen.
(ไอ จั๊สท ว้อนท ดิส ทู แฮ๊พเพ่น)
I’ve been singing love’s praises.
(แอฝ บีน ซิงกิง ลัฝ เพรส)
If you would show me
(อิ๊ฟ ยู เวิด โชว์ มี)

What if, I never find and I’m left behind?
(ว๊อท อิ๊ฟ , ไอ เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ แอนด์ แอม เล๊ฟท บีฮายน์)
[Should I keep hoping for love?]
([ เชิด ดาย คี๊พ โฮพปิง ฟอร์ ลัฝ ])
What if, I’m still the same? Status doesn’t change?
(ว๊อท อิ๊ฟ , แอม สทิลล เดอะ เซม สเท๊ทัซ ดัสอินท เช้งจํ)
[Gotta keep hoping for love]
([ กอททะ คี๊พ โฮพปิง ฟอร์ ลัฝ ])
What is love? What is love? What is love?
(ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ)
Somebody show me
(ซัมบอดี้ โชว์ มี)
[What is love? What is love? What is love?]
([ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ])
Cause if you told me
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู โทลด มี)
[What is love? What is love? What is love?]
([ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ])
I wouldn’t be lonely
(ไอ วูดดึ่น บี โลนลิ)
[What is love?]
([ ว๊อท อีส ลัฝ ])
Please show me.
(พลีซ โชว์ มี)

What is love? What is love? What is love? What is love?
(ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ ว๊อท อีส ลัฝ)
[Na na na na, na na na na na na [x4]]
([ นา นา นา นา , นา นา นา นา นา นา [ x4 ] ])
[Until the end]
([ อันทิล ดิ เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What is Love คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น